13
Jiisuuꞌke Pava Dootuuꞌnava Pankava Pesiꞌaravainaꞌ Nauvuruꞌnaꞌ
(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)
Eeꞌnoko Jiisuuꞌ pava dootuuꞌnava pankava-ita siarako bakaning barevare-nupoong-koo narunge aaꞌpuuꞌ, “Nau-anta, ooveai aung bakei pavananka kapang booꞌantanaꞌ oroꞌke kaniauꞌnung.” Eeꞌnoko Jiisuuꞌke bariꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Teka ee aung pava pankainanka booꞌantanaꞌ ooverimang? Damaꞌke tee enang paupaureari otoinaꞌ otoaukaꞌnung tuuravarira duaꞌariaing.”
Jiisuuꞌke Mmauꞌ Arikananka Tavoꞌaravaing Nauvuruꞌnaꞌ
(Mat 24:3-14; Luk 21:7-19)
Jiisuuꞌ baꞌnamparuꞌ Iuꞌ Oliveꞌpoꞌnamii-koo, pava dootuuꞌnava pankava-aape toroaritaaꞌ. Teke otoko Piita dovang Jeemisi, Jooni eeꞌnoko Aanduruꞌ tee-anko porora biiꞌka otoroi niaꞌaama aaꞌpauꞌ, “Naumeriai tee areꞌmoong teeꞌ nkoaravaing? Eeꞌnoko taaꞌniꞌanta aming teeꞌ nkoaraaꞌnaang dueꞌuko ooꞌkoonge?”. Eeꞌnoko Jiisuuꞌke tenang tutumpurima aaꞌpuruꞌ, “Bakei tarerariri otoriaing naninge poo-antaruriꞌneenga. Mmauꞌ nantoong poroaing nkaang miring tampaama, aaꞌpaama, ‘Ning tee eeꞌnara.’ Eeꞌnoko nantoong mmauꞌ papaara-antavaariai teeꞌ minkuaama. Teka aroreriaukaꞌ karenanka tavoꞌkaako eeꞌnoko tavoꞌkaavaining-koo taaraverima. Kapooꞌnanka teeꞌ oroꞌ tee nkoaravaining, teka botu mmeꞌ dueꞌuaꞌ. Narung kansiꞌ iꞌamparama niiꞌnara kansiꞌ tavuainge, eeꞌnoko narung muuꞌ iꞌamparama niiꞌnung muuꞌ turampuainge. Uꞌmiꞌ avitoitoi nkoaravainge eeꞌnoko nantoong peera-koo booroainge. Tutunaꞌning teing orakaꞌ mantong manikumai tootoꞌ pontoꞌke dueꞌuko mantonaꞌ.
Teka diiꞌ tampaꞌ tarerariai. Eeꞌnoko taꞌniniriaukaꞌ nantoonge diiꞌ daiꞌdaarira tuutunantaariko koompaaraꞌnavitu-koo, niiꞌnooꞌ murasiaraariko pava dootuuꞌnairu-koo. Diiꞌ teing donkong-antaraariai ovoꞌmaꞌnuka-anko eeꞌnoko dauraronuka-anko diiꞌ nkaang miring siraꞌkoo miruꞌniiꞌnuka deentarikoꞌ. 10 Eeꞌnoko doorenang tampara navoꞌka tutung daankiari otoai nantoong amutemuriiꞌkoo. 11 Eeꞌnoko teinge daiꞌdaarima tuutunang-koo beꞌantaraariko avitoitoi noruꞌ mankiꞌ doriaukaꞌ paaꞌerima minkueriainaꞌ. Teka teinge tanaꞌdaariko, Kumponinge kapooꞌ tenang eeꞌnang naururiko tamung kato minkueriaing. Diiꞌ diiꞌka tee kareriaukaꞌnung, teka tee Tanuaang Meekung karoaing. 12 Napoꞌ aaꞌnoainge: bataatai tooka kompui baaraꞌmaꞌnung tauraꞌpuaing dupisiꞌaavaꞌnaang, eeꞌnoko baumai bauring teeꞌ nariꞌ nkovuai. Napoꞌ biurukaaꞌke biumaraang turampaarima dupisiꞌaariainge. 13 Diiꞌ teing ookara nantoonge munteꞌdaariaining ning nkaang miring-poꞌnupoong deentariko, eeꞌnoko naning purimparioꞌ bera asiranaꞌmung basiaravaing deekoꞌ domamparavaing.”
Kapooꞌ Orara Masikung Tavoꞌkuaing Nauvuruꞌnaꞌ
(Mat 24:15-28; Luk 21:20-24)
14 “Teie nakaronarai Danieloi daarivuuꞌnaneꞌkoo deeruerima tasiꞌperiaing:
‘Naning maarekusiꞌ donkonuaing pava dootuuꞌnava pankava-koo Kumponinge meekaꞌantavuuꞌnooꞌke.’ (Danielo 9:27; 11:31; 12:11)
Tee taaꞌniꞌanta osi orari-koong. Tenang tee donkonuioꞌ ooverira diiꞌ aꞌ Judiaꞌnameng-koo otoriaining miinanka-koo deto bakei navoꞌka kooꞌdariaing! 15 Naning daunavaro-koo otoaing deekoꞌ depeto siarara pava-koo kuung beaukaꞌ. Tamung kapooꞌ nka-koo tung-koo makotuaukaꞌnunge. 16 Napoꞌ naning mintoong-koo otoainooꞌketa pava-koo toroaravaukaꞌ bakaang mononopaꞌ nka-koo. 17 Aung batei mankiꞌ masikung teing-koo manikuꞌ kempoꞌnuka eeꞌnoko noonooꞌkai otoroaining. 18 Teka diiꞌ kunsirariaing teꞌmung mmaririainaꞌmung kamaarinang-koo tavoꞌkuaukaꞌnaꞌ. 19 Tee arikung teꞌmung tavoꞌkuaing tee bakei dau basi aung kansiꞌ tutuntoma-ita nkoaruꞌning-koo bera eꞌmung doong-koo basinooꞌkoo, eeꞌnoko napoꞌ damaꞌke teeꞌ basi otoaukaꞌnunge. 20 Teka Kumponinge teing nantoong baka miruꞌuruꞌning piaavurira aing doong apukaꞌantavuuꞌ. Eeꞌnoko teing doong arikananka apukaꞌantavuriarui dei ookara nantoong booropeuꞌ.
21 Eeꞌnoko tenang eeꞌnang niiꞌnung naninge aaꞌduriko deekoꞌ, ‘Ooveriai, aung tee Kumponinge Pakoꞌpariꞌniiꞌ tavoꞌkuaing-koong!’ niiꞌnooꞌ aaꞌpuko, ‘Ooveriai auntang!’ tee masikaꞌantaveriaukaꞌ. 22 Aiꞌ teing nakaro-nupoong eeꞌnoko pakoꞌpariꞌniiꞌnuka daang Kumponing-etaning tamparimaing porora taaꞌniꞌanta pankenanka taꞌnimpaariiꞌnaꞌ nkoaavaing nantoong tosiaarima Kumponing bakaning naroꞌka papaara-antavaariiꞌnaang, tavoꞌarapeuꞌnung-pinaꞌ. 23 Eeꞌnoko diiꞌ teing dontaꞌke moronuka. Ninge tero nau bakerampiruꞌning.”
Damaꞌke Tee Naning-naumpoꞌ Paning-etaing Poainaꞌ
(Mat 24:29-31; Luk 21:25-28)
24 “Tenang batei arikung bakearako tee duaaꞌ tenang mutaanampuai eeꞌnoko kaara arakavaravaukaꞌ. 25 Eeꞌnoko beentoꞌnanka tankavariai paning-eta. Eeꞌnoko purintoꞌnanka paning-koo otoromaing dankampariai. 26 Eeꞌnoko tenang teinge ning Tee Naning-naumpoꞌ Paning-etaing taaꞌniꞌmoi moko oomaavaing, purintoꞌ ninka kamoꞌke depeto aaꞌnaꞌ meenaꞌmoi. 27 Eeꞌnoko tenang ninge botoarampaing koosinunanka ookara kansiꞌkoo teing nkaning miruꞌnisinuka naroꞌkoo doving karenaumo-ita eeꞌnoko napoꞌ kansiꞌ kainuꞌnairu-eta.”
Baavootunooꞌ Koiꞌketaꞌ Paraꞌ Nenuvaraꞌupeuꞌnung-eta
(Mat 24:32-35; Luk 21:29-33)
28 “Enang tee diiꞌke tee baisirovang ooverira noruꞌeriaing, aaꞌnomaung: Tenang paraꞌ nenuvaraꞌuko noruꞌerikooꞌ teketa deto puaravuuꞌnaang dueꞌka. 29 Teeꞌ nariꞌ kapooꞌ aing eeꞌ oroꞌ tavoꞌarako ooverira diiꞌke eeꞌpinaꞌ noruꞌeriaing, dueꞌui otong, karanaang poing. 30 Masikaꞌ naurampimang, Teing aing kapooꞌ ookara nkoaravaing aung avarang booꞌpariaruko. 31 Paning eeꞌnoko kansiꞌ teing oparavaininge teka nkaang kara tee oparavaukaꞌnung.”
Naninge Noruꞌuaꞌ Doong Eeꞌnoko Batei
(Mat 24:36-44)
32 “Naninge noruꞌuaꞌ batei poainooꞌ. Paning-nupoong koosinunukai noruꞌaavaꞌ. Ninge tee bauringe noruꞌampaꞌ. Teka teie Mmaꞌ narunge noruꞌui otong tee batei. 33 Teka diiꞌ tanatarariri otorimaatoai, kunsi ninka tanterariri, aiꞌ diiꞌke noruꞌeriaꞌ batei tavoꞌaravainooꞌ. 34 Teeꞌ nariꞌ naning pankaing isipoꞌ nanuma osi-eta tenkenupeuꞌnung-pinaꞌ bakaning botovotonaaꞌnuka tauraꞌ avurima mintoonge kantevuripeuꞌ eeꞌnoko karanaang tampaꞌ tanata-koo teing-koo narung botovupeuꞌ. 35 Teka diiꞌ teing tanatarariri otorimaatoaing. Noruꞌeriaꞌ arenang deeꞌma pava okonara poainge, aiꞌ pa muung-aapenang, aiꞌ pa meuꞌnamang, aiꞌ pa siimporovuko˜, aiꞌ pa taneꞌnang. 36 Taꞌninaꞌ poma deekoꞌ aasirioꞌ poꞌneeng. 37 Teka ninge naurampimanaꞌ ookara nauarama aaꞌpamaung: Teka diiꞌ teing navoꞌka tarerariai.”