Aneꞌ
TAITAS
Paulaꞌke Daarievuuꞌnaneꞌ
Baito Puring-antaveri Biikaang Aarumo Koong-antaveriai Kiritiꞌnamuiꞌkoo
1
(1:1–3:15)
Ning Paulaꞌ tee Kumponing bakaang botovotonaaꞌ eeꞌnoko kara-okomui-nka Jiisuuꞌ Karistooꞌ bakaang. Kumponinge botomuuꞌnung bakaning teie miruꞌuruꞌning tampaꞌ masikaꞌanta-koo pakuaramaꞌnaang eeꞌnoko tee kara masikung koompari otoko kato nau-antavaranko tampaꞌ tasiꞌpai siompaama Kumponing dotu-antanaꞌ otoroaing, domampariri ookara batei-koo otoroainaꞌ nooruupiariainaꞌ; Aaꞌnoko teie Kumponinge tosiaravaunge tee domaang oparavaung amuriiꞌnaang maraka-antavuuꞌ tero urikamuꞌ, kansiꞌ pupuꞌaravaruko. Eeꞌnoko bakaang bateinang miruꞌuuꞌnung masikung-koo teie Kumponinge niikaang Domang-antai tee-koong domaang oparavaung amuriaing-koong kara siraꞌpuuꞌ bakaang doorenang tampara-koo, eeꞌnoko ning tee arooꞌmui botomuuꞌnung tee daankiamaꞌnaang.
Daꞌ Taitas nnuring masikung tee-koo kara-koo nariꞌ masikaꞌantavampimaung-koo daarireromaang. Biraanke eeꞌnoko mooa daꞌkoo otoaing Kumponing Niuma-itaing eeꞌnoko teieta Ovoring Jiisuuꞌ Karistooꞌ, niikaang Domang-anta.
Urantanuka Eeꞌ Miruꞌeriaing
Ninge daꞌ Kiritiꞌnamuiꞌketa tenkenama eeꞌ nkoveeꞌnaang siꞌdantuꞌnung: Dake koong-antaveeꞌnaang teing kapooꞌnanka koontoꞌ deeaing teka, eeꞌnoko napoꞌ dootuuꞌkoo urantanuka miruꞌeriai ookara osinanka-koo teeꞌ naurantuꞌnaꞌ. Teing urantanuka tuumpi otoroaukaꞌnaꞌ otoroai. Nampeesi-koo narunge nani nampui otoai. Napoꞌ biurukaaꞌ Karistooꞌkoo baito-nupoong otoroai, eeꞌnoko niiꞌninge tuumpiaaripeuꞌnooꞌ otoroaukaꞌ aaꞌning-koo: tooreere eeꞌnoko meumeeva. Tee naning Kumponing bakanavitu tanatavurimaung tee tuumpinooꞌ dopa, aiꞌ tee tee Kumponing bakaang tarenara. Aing aaꞌning nkovuaꞌ otoai: boreꞌke deere, daꞌdeng iira, nainai purintoꞌ nai-koo keiꞌ, tavuꞌ bauko, eeꞌnoko okoꞌoko. Teka aing eeꞌ oroꞌnanka oroꞌantavumaatoai: Damisimainku bakaang pava-koo bokuvurimatoai, tampenanka-koo dotuaramaung, matauari otoꞌ, koompari otoꞌ, eeꞌnoko baka meekaꞌpari otoꞌ tareari otomatoai. Napoꞌ teie tee kara tosinooꞌdopa pinkaꞌui otomatoai teeꞌ nariꞌ barearuꞌnaꞌ. Teeꞌ otoi minkunaa koontoꞌ nau-antavurima nantoong puring-antavurimatoai, eeꞌnoko teing tee kara penkempaamaing okoraꞌ nenkeꞌui daang tampaamanooꞌ siraꞌpumaatoai.
Kiritiꞌnamuiꞌkoo Daang minkunukai Mmauꞌke Baito-koo Orari-antavaarikoꞌnaꞌ
10 Aiꞌ teke Kiritiꞌke dootuuꞌkoo kuunge nantoong karinga taarapiikanuka otorong, daang minkunuka eeꞌnoko tosi baukonukai, baruꞌnooꞌ teing Juꞌnupoong dopaꞌ totoꞌnavitu teeꞌ oroꞌnuka. 11 Bake-antaveriai, aiꞌ teinge tee akatekang karikaꞌdaantu naroꞌka orari-antavaarimaung kapooꞌ makosi deeaing nau-antavaarima mooniꞌ tamung barang-koo makotuaꞌnaꞌ. 12 Teeꞌ nariꞌ Kiritiꞌnamuiꞌkoong nakaronunge˜ niiꞌnung nauvuma aaꞌpuuꞌnaꞌ, “Kiritiꞌnamuiꞌnupoong doong kante tosi baukonuka, biikoori oreng, taamang-koo okoꞌokonuka kavuroonku.” 13 Tee aung kara teie siraꞌpuuꞌnung teing daang minkunuka otoromanaꞌ masikung. Teeꞌkoo teing tee daang minku siompaamaing karai aaꞌnaꞌ naaramperiaing tee minkunaa masikaꞌantavampimaung siong-koo purimpariainaꞌ. 14 Juꞌnupoong biikaang kumponaang sipaavai! Teing biikaang botonanka tamung nantoong-etaning siompaama kara masikung-eta bereꞌariaukaꞌ. 15 Baa naning Karistooꞌkoo kuunge domang kiiroraaꞌari otoi tee ookara kapooꞌ teie makosinaꞌ nko-koo noruꞌumaing teing makosining. Teka baa-koo naning domang orara-koo, masikaꞌanta otoaung-koo, tee kansiꞌkoo kapooꞌ otoaꞌ bakaang domang kiiroraaꞌantavupeuꞌnung, bane arekeeꞌ oroꞌ toomo siompuma. Kumponinge tee bakaang domang eeꞌnoko noruꞌ naroꞌka orakaꞌ nariꞌ oovui otooꞌnaang. 16 Teeꞌ oroꞌnuka teing biiꞌka Kumponing noruꞌai otoining sirakuraꞌ tampaarimaing, teka teinge orakaꞌ nkoaama penkempaakooꞌ tee. Bakei Kumponing-koo maremaare nkonuka, meumeevanuka, eeꞌnoko kapooꞌ tampara nko-koo makosinuka deeaꞌ.