2
Tautau Pankareuꞌaape-naare
Teka dake deekoꞌ otootoꞌkoo makosinaꞌ Karistooꞌ bakanaꞌ masikaꞌ nau-antaveriai. Aaꞌnoko teing donkaang pankareuꞌ kapooꞌkoo baruꞌ keiꞌoroi kanuꞌariaukaꞌ, teka toꞌbiivui noruꞌ ninka matauariri otoroai, tuumpiaariarupeuꞌnaꞌ biikaang masikaꞌanta-koo, piaa-koo eeꞌnoko kato purimpari otoꞌkoo. Napoꞌ manikuꞌ pankareuꞌ teeꞌ nariꞌ Kumponing bakaning-pinaꞌ neriariri otoromaatoai, ukuusiariaꞌ eeꞌnoko nainai purintoꞌkoo biꞌariaꞌ. 4-5 Napoꞌ teinge manikuꞌ pankareuꞌke teing neraiꞌ nampeesiniiꞌnuka tampeng naing nau-antavaarimaatoai, aing aaꞌning: Biiꞌunkaampi biurukaaꞌ ninka nariꞌ piaa, matauariri otoꞌkoo, meekaꞌpariri, kakeꞌii-nupoong tampaꞌnko, eeꞌnoko biiꞌunkaampi-koo boong deempariri otoromaatoai, Kumponing bakaang kara oovuninge dimpaꞌaavaukaꞌnaꞌ.
Tautau Nemaaꞌaape-naare
Napoꞌ teeꞌ nariꞌ naueriai teing nemaaꞌ matauariri otoroainaꞌ. Eeꞌnoko mintoontarama ookara batei-koo kapooꞌ tampeng naing nkovemaatoaing teinge siontaavainaꞌ, eeꞌnoko dakaang naunau-koo aing eeꞌ oroꞌ oroꞌantavemaatoai: kara pitumeeva, aarumo aaꞌnaꞌ arooꞌdari minkunaꞌ, eeꞌnoko noruꞌ toꞌbiivui otomaung nantoonge pooreꞌkoo makosi deeaung. Eeꞌnoko dake teeꞌ nariꞌ nkoveko niiꞌ minkuminkurumaarimaing maiaꞌoroaing, kapooꞌ orara niiꞌ minkumaaripeuꞌnung otoaruko.
Tautau Botovotonaaꞌnuka-aape-naare
Napoꞌ teing botovotonaaꞌnuka teeꞌ nariꞌ naueriai biikaning ovontunanka-koo boong deempariri otoroainaꞌ, eeꞌnoko dotu-antavaarimaatoai ookara kapooꞌnanka nkoaavaining-koo, kara bariꞌaavaꞌ eeꞌnoko bakiaaꞌ nkoaavaꞌ. 10 Eeꞌ naueriaing, “Tampaꞌ nariꞌ nkorarimatoai diikaning ovontunge tampaꞌ noruꞌdaarira arooꞌdaariainaꞌ ookara kapooꞌ nko-koo.” Teeꞌ naueriaing, aiꞌ teing botovotonaaꞌ koontoꞌnaꞌ otoroko deekoꞌ ookara nantoonge tampaꞌ taaravaavaing tee kara nauarampimaung Kumponing niikaang domang-anta-koong. 11 Aiꞌ Kumponing bakaang piaa nantoong domang-anta-koong tee tero oroꞌantavuuꞌnung ookara nantoong-koo. 12 Eeꞌnoko teie bakaang piaae niiꞌ kakeꞌii-antamurimaung aꞌ kansiꞌkoo oꞌnoritaaꞌ aaꞌnooꞌnaang: Kumponing piavoaꞌnaꞌ aarumo dimpaꞌkoo, kansiꞌaapening karakaraaꞌ nariꞌ, eeꞌnoko mataumariri otoꞌkoo, koomariri, Kumponing dotu-antanaꞌ. 13 Eeꞌnoko teeꞌ nariꞌ oꞌnorimaatoai tee biraanke nempampimaung noruꞌampima aaꞌnoaing: tee Jiisuuꞌ Karistooꞌ niikaang Kumponing eeꞌnoko Domang-anta nerampari tenang oroꞌparavai. 14 Tee baka niiꞌkoo avaruꞌnung niiꞌ boorimurira teing-eta orara aarumonanka-ita unaa-antamuriiꞌnaang eeꞌnoko kiiroraaꞌantamurira bakaning nantoong meekupoong deemuriai tampaꞌnko narung-koo dompirompiꞌnuka.
15 Teeꞌ nariꞌ koontoꞌ botoveri nau-antaverimatoaing aing kapooꞌnanka, tautauerima kontevoroaꞌ siompaavaꞌnaang. Naninge niiꞌnunge daang-antaruaukaꞌ.