7
Sambo simómbo kho uni 144,000 rokó yereŋgurí
O soso ŋu kini tiníqo, no toŋeteroqo sambo simó* “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. nimí kini ŋundo noko soso ŋuro nuŋginí nimí kini ŋuno kaŋeyuri yiyanowó. Ŋuno kaŋero noko koro matú nimí kini ŋu kondé sopo towoyi matú ŋundo uyaro nokono, windiko, te saŋano kama huwo yereweya. Anutuko sambo simó nimí kini ŋu wimbu yunoní noko koya windi koya roworemoweya. Asa no sambo simó meyowo kaŋuya qeneweqo, kosa aretesina ŋu rotoro Anutu yoto-yotoyó moré ŋuro rokó ka re toworo areró. Arero sambo simó nimí kini ŋu kondé neko yereró, “Ye rotika norendo Anutunanimboro kho simóŋo umu-kembayemo rokó yeretokata yendo noko, windi, te soso ŋu roworemoyi qembe.” Asa no unipare rokó yereŋgurí mu datiro yoraŋgo ŋu iŋanowó, asa Israel unipare wini soso ŋuro keweroyemo 144,000 ŋundiro rokó yeregurí.
Ŋunde ŋuroko enendo Juda koro wini ŋuro uni 12,000 ŋundiro rokó yereŋgurí,
ko Rupen koro wini ŋuro uni 12,000 ŋundiro rokó yereŋgurí,
ko Gat koro wini ŋuro uni 12,000 ŋundiro rokó yereŋgurí,
ko Aseri koro wini ŋuro uni 12,000 ŋundiro rokó yereŋgurí,
ko Napitali koro wini ŋuro uni 12,000 ŋundiro rokó yereŋgurí,
ko Manase koro wini ŋuro uni 12,000 ŋundiro rokó yereŋgurí,
ko Simeon koro wini ŋuro uni 12,000 ŋundiro rokó yereŋgurí,
ko Liwai koro wini ŋuro uni 12,000 ŋundiro rokó yereŋgurí,
ko Isaka koro wini ŋuro uni 12,000 ŋundiro rokó yereŋgurí,
ko Sepulun koro wini ŋuro uni 12,000 ŋundiro rokó yereŋgurí,
ko Josep koro wini ŋuro uni 12,000 ŋundiro rokó yereŋgurí,
ko Benjamin koro wini ŋuro uni 12,000 ŋundiro rokó yereŋgurí.
Unipare qambu qundo samboko kaŋaŋgurí
Asa tukú no toŋetero unipare qambu huruworo yuri yiyanowó. Uni kato unipare ŋu weyo yerewero mepémo kini. Uni wini ŋuko uni mira enesó-enesó moŋgo qu, winiye enesó-enesó moŋgo qu, koweye enesó-enesó moŋgo qu ko mandeye enesó-enesó moŋgo qu. Unipare ŋu soso wiri yerete unindoro yakutí taŋgímo kaŋero Sipsip Simómboro toŋímo kaŋaŋgurí, ko kowe punu-punu piru “kowe punu-punu piru” ŋunde qu unipareto kowe punu-punuye meyowo weheŋoyaŋgurí. qu, sara-sara qu punuworo kandeyemo iti kome ka towoyaŋgurí. 10 Ŋuno kaŋero ki kondé ŋande kiweyaŋgo,
 
“Noreŋo Anutunanimbo yakutímo kunditeyote ŋuya
Sipsip Simó ŋuyako rambaruru koŋgo noreyotiri.”
11 Ŋunde yiqo, sambo simó “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. soso wiri yerete unindoro yakutí wuririyaŋgurí quya uni kembé-kembé 24 ŋuya o yoto-yotoye moré mu nimí kini ŋuya potóye rondaqero umu-kembaye nokono rero Anutu koro potoruku te inaŋgurí. 12 Ŋunde te inoro ŋande yaŋgurí,
 
“Ŋu hamó.
Naru suki-suki quno
Anutunani seréŋo ti,
owí koreko yoní,
iŋo-iŋoyó meté horé teyote,
yuŋgunaŋoyoteto ŋu iŋoyote,
ará te inoyoteto ŋu rete,
owe parámi tete,
wimbu kondé teyote.
Ŋu hamó.”
13 Asa uni kembé-kembé 24 qu kato no osese nereró, “Unipare ŋu, kowe punu-punu piru qu, sara-sara qu punuwoyoteŋgo, ŋuko dani ka? Ŋu da noŋgo maheŋgurí?”
14 No mande topé ŋande yanowó, “Awane, indika, keŋombo naŋge iŋote.”
Ko ŋande nimiraró, “Ŋu unipare ŋuko quhurí piyimi korowoyaŋgurí quro naruyó moŋgo maheyaŋgo ŋu. Enendo kowe punu-punuye Sipsip Simó sitúŋo ŋundo sonowoyi sara taró. 15 Ŋunde ŋuroko
 
“Anutu koro yakutí taŋgímo kaŋero
naru rokóŋoro Ya Surumíŋomo khoyó ŋu teyoteŋgo.
Ko uni yakutímo ŋuno kunditeyote ŋundo
eneya yotoro wehe yereyoweya.
16 O qoyemboro kaŋuya kama piyo tewaŋgo,
sono koro kaŋuya kama khumowaŋgo.
Kosapo yiyoní
koweye kama tiwi reweya.
17 Dokoro, Sipsip Simó yakutí kutaqemo ŋuno yote ŋundo
sopo yereyoweya.
Enendo yorero meré sonono ŋuno uyariní
sono ŋundo yoto-yoto yunoweya ŋu newaŋgo.
Ko Anutuko toŋeye sonoyó soso sowoní kini teweya.”

*7:1: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

7:9: “kowe punu-punu piru” ŋunde qu unipareto kowe punu-punuye meyowo weheŋoyaŋgurí.

7:11: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.