8
Sipsip Simómbo te sitúmi weŋa qu re rotaró
Asa Sipsip Simómbo te sitúmi ŋu kande saŋiyoro irisayó qu re rotoníqo, samboko ŋuno soso mondó ta yora yate-yate naru kasina kini taró. Ŋunde kini tiníqo, toŋetero sambo simó* “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. kande saŋiyoro irisa ŋu Anutu toŋímo kaŋeyuri yiyanowó. Ko uŋgu kande saŋiyoro irisa se yunoní towaŋgurí.
Asa sambo simó meyowo kato gol kondó ka “gol” ŋuko o aini ka, kandawó tindeŋiwí mu ko kimoyó parámi. towo mahero wondo yakutí “wondo yakutí” ŋuko o qa-qa unindo ŋu yakutímo ŋuno o qa-qa taŋgurí. sumeyoro kaŋaró. Kaŋiní kuku ka qaro pukatutu nuŋgurí teyote ŋu parámi se inaró. Ŋuro tero enendo wondo yakutí gol ŋu wiri yerete unindoro yakutímo amena yora quno ŋuno kuku ŋu qaní pukatutu oweya. Ko pukatutu ŋundoko unipare meté horé§ “unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge. quro haririye naŋge. Asa sambo simómbo kuku kandí moŋgo rotoní qaní pukatutu nuŋgurí ŋu, unipare meté horé quro haririye ŋunde quko Anutusina oró. Oní kewá wondo yakutí moŋgo siyoro kondómoro se raŋoní nokono umburó. Umbuníqo, kusiro yeyoní niri parámi horé teyoní rowá sine parámi raŋoyoní kunduru raŋaró.
Sambo simó kumimbo uŋguye huwaŋgurí
Asa sambo simó** “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. kande saŋiyoro irisa qundo uŋgu kande saŋiyoro irisa ŋunde se toworo, se huwato, yero iŋoro sopaŋgurí.
Sambo simó korete qundo uŋgu huwaró. Huwoníqo, koko taŋgo koya kewá koya sitú soso koporo nokono umburó. Umbuníqo, noko soso rondaŋiní sombé kapusa tiní kewámbo sombé kanata qu qaró. Ko te soso rondaŋiní huru-huru kapusa tiní huru-huru kanata qu qaró. Ko komó soso qamukaró.
Asa sambo simó irisayó qundo uŋgu huwaró. Huwoníqo, oka ka mira purí parámi qayote ŋunde qembe qu re raŋoní windiko uró. Uníqo, windi soso rondaŋiní sombé kapusa tiní sombé kanata qu sitú taró. Ko o soso yoto-yotoye moré mu windi quroko yoteŋgo ŋu ronda yiriní huru-huru kapusa tiní huru-huru kanata qu khumaŋgurí. Ko waŋgo soso rondaŋiní huru-huru kapusa tiní huru-huru kanata qu piyo taŋgurí.
10 Asa sambo simó kapusayó qundo uŋgu huwaró. Huwoníqo, tutu ka parámi mu qaro suru raŋoyara ŋu sambo koŋgo umburó. Umbuníqo, sono soso rondaŋiní huru-huru kapusa tiní huru-huru kanata quno ŋuno umburó. Ko sono meré enesó-enesó quno ŋuno umburó. 11 Tutu ŋuro owí muko ŋandiro, “Oŋgomi Piyimi Horé.” Asa sono meré soso rondaŋiní huru-huru kapusa tiní huru-huru kanata qundo oŋgomi piyimi ŋunde taró. Ko unipare qambu qundo sono ŋu nero khumaŋgurí.
12 Asa sambo simó nimí kini qundo uŋgu huwaró. Huwoníqo, kosa rondaŋiní sombé kapusa tiní sombé kanata qu huriri taró. Ko kombo rondaŋiní sombé kapusa tiní sombé kanata qu huriri taró. Ko tutu soso se rondaŋiní huru-huru kapusa tiní huru-huru kanata qu huriri taró. Asa ko kosa naru rondaŋiní sombé kapusa tiní sombé kanata huriri taró. Ko suwo ŋuya ŋundiro taró.
13 Asa ŋunde tiní no karakarambí ka korewore pombome uyariní qenenowó. Pombomero kondé kiwero ŋande yaró, “Ye unipare nokono yoteŋgo qu, ininiyaqe, ininiyaqe, ininiyaqe. Dokoro sambo simó kapusa meyowo ŋundo uŋguye huwowero teteŋgo,” yaró.

*8:2: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

8:3: “gol” ŋuko o aini ka, kandawó tindeŋiwí mu ko kimoyó parámi.

8:3: wondo yakutí” ŋuko o qa-qa unindo ŋu yakutímo ŋuno o qa-qa taŋgurí.

§8:3: unipare meté horé” ŋuko oteteye soso muko meté naŋge kini. Kini, owé ŋu “unipare meté horé” ŋuro murí muko ŋandiro, “Anutu koro unipare” naŋge.

**8:6: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.