^
2 Timoti
Yokahaŋ
Timoti nadisukilitiŋiŋ fafaŋewekdok niŋkilitiguk
Fafaŋe tiŋa Bepaŋ’walaŋ Mede Momooŋ kamehatidok
Poldi Onesifolasdok welemomooŋ nadiguk
Wapum’walaŋ mikme momooŋ hatidok
Gweheye mu titiŋdok
Bepaŋ’walaŋ mede didimeŋgoŋ yohautaluwaaŋ
Welenik walaniŋgoŋ hatiŋa Bepaŋ’walaŋ kwanai kedem taneem
Sadaŋ’walaŋ tikamanda yabudakaleeŋ yalakapmedok
Nai wapum dulaune metam feedi titiŋ kadakahi kisaŋ tineeŋ
Metam hogohogok nadisukiliti tiiŋ adi malabumuŋ hekineeŋ
Poldi Timoti niŋkilitiguk
Didimeniŋgoŋ hatiŋa Bepaŋ’walaŋ mede yohautadok
Pol kumundok naiŋiŋ dulaguk
Poldi Timoti pilap buŋa kakaŋdok niŋguk