15
Bepaŋdi titiŋ indiniŋ titiŋdok nadinimilak
Yahwe, me nediyeŋdi du yokeneŋ kedem hatibek? Be me nediyeŋdi da’walaŋ kweboboege uŋgoniŋ foloŋ Saiyon uŋoŋ looŋ itouwek?
Me nediyeŋdi nemenemek hogohogok gineŋ Bepaŋ’walaŋ nadinadiŋiŋ takalilak, tiŋa helemahelemaŋ titiŋ didimeniŋ tilak, eŋ helemahelemaŋ mede biyagoŋ hogok yolak. Adiyeŋ kedem yokeneŋ hatibek.
Adi me yalaŋ yeniŋa yenintifo mu tilak, eŋ me noliŋiyedok nemek kadakaniŋ mu tiyemilak, tiŋa undugoŋ mede yalaŋ yotuwatuwale mu tiyaulak.
Adi me Bepaŋdi sigilulum tiyemulak u yabuhaŋinda hinek tilak, iŋgoŋ me Yahwe medeŋiŋ tagimneiŋ adi yadi wohiye yenimbelolak. Tiŋa adi nemek malabumuŋ niŋdi ulatifolak iŋgoŋ wendok nadibedi mu tiŋa mede yofafaŋe tuguk undugoŋ hinek tagimneeŋ tilak.
Adi noliŋiye nadiyembune muneeŋ hogok tobogoŋ beiŋ. Ala nai muneeŋ toboniŋ dibek beiŋ undugoŋ tubu-udanemiiŋ kaŋ adi tomboyoula nimaaŋ mimiŋdok mu yenilak. Be me yomhinit mokit mede foloŋ yapmedok muneeŋ foloŋ tuwot mu nihohokeneiŋ. Me nediyeŋ titiŋ undihi tiiŋ heki adi tuwot mu gweheyeneeŋ.