16
Me niŋdi nadisukiliti tiŋa Bepaŋ ninadiguk
Bepaŋ, nu du’walaŋkade hebihale bulat doktiŋa nabudokoweŋ.
Nu Yahwe indiŋ nilat, “Du Wapumne. Nemenemek kedehi hogohogok hatnamiiŋ yoŋ adi du’walaŋ kohoge foloŋ hogok budapmalak.”
Bepaŋ’walaŋ metamŋiye adi momohi hogok, wendoktiŋa nu adigut hatidok nadifo tilat. Metam gililikeeŋ bepaŋ yalayalaŋ heki’walaŋkade udapmaiŋ adi yadi malabumuŋ fee mintayembaak. Nu adi adut tomboyoula dumuŋ heheŋ mu tibaat, tiŋa undugoŋ adi’walaŋ bepaŋ yalayalaŋhiye u tuwot mu yeniutumbawaat.
Nu nemenemek noli nimaaŋgoŋ nemu nadiyemilat, Yahwe du hogok hinek gabukahilelat. Tiŋa nemenemekdok baniŋ tilat kaŋ tuwot hinek namulaŋ. Wendoktiŋa hatihatine adi du kohoge foloŋ hatak. Biyagoŋ hinek, nu nemenemek hogohogok momohi i moŋgotat u du’walaŋkade bulak. Eŋ yabene momooŋ hinek tilak.
Yahwe kubugoŋdi naninehitubu-didime tilak. Kaŋ timiŋ welene maaneŋ nadinadidi mintaaŋ titiŋ didimeniŋ titiŋdok nanindidimelak. Unduŋ doktiŋa Wapum wou nintiloit. Yahwe adi yamaiŋgoŋ hatilak u helemahelemaŋ hati nadilat. Adi yamaiŋgoŋ hatiŋila saŋiniŋ namulak. Unduŋ doktiŋa nemek niŋdi tuwot mu nehitubu-muntawek.
Welene gineŋ adi momooŋ hinek nadilat, kaŋ munabulinedi adi nadifo tilak. Wendoktiŋa nu nemek niŋdok munta mu tilat.
10 Du welegedi nabukahile hinek tilaŋ, unduŋ doktiŋa du binabune meyotneŋ uŋoŋ tuwot mu halaat. Be du da’walaŋ mehinekge koŋ gineŋ tuwot mu bikabune hali bitakawaak.
11 Du dagoŋ hatihati diniŋ talik nanindidimelaŋ. Tiŋa du hatilaŋneŋ adi nadifodi tokiŋa hatak. Tiŋa undugoŋ nehitubu-loda tilaŋ doktiŋa welene gineŋ adi nadifodi helemahelemaŋ tokooŋ hatak.