1 JOHN
1
Keriso amo vasiri te irari ta ke
Eto enda ae pekota amo ungotenau orekari embo mihahija amita ke avo dago apostels na oje na ingihera tihi na koguera ingeni na hame uera eto vasiri te irari ta ke amita degi ta eto puvaguja amita ke avo ungota degi ta ere kajihera. Eto Keriso amo Mamoga mihahija te ikenu enda ta puvunu tihi na koguera avoeto vasiri te daroho irari amo amita degi ta, avo dago na ungota degi hande eagora. Eto dago na Mamo te Meni Iesu Keriso amiga tunga vahai ue osa mine ara eagora ai ta kaju avote do ingihera eto do koguera avo ungota degi hande ereora eto ere kajihera avo ungo kogue ururovo dago tunga javotoho be aisora.
God amo usasara
Eto God ta Meni ta degi ke ingito ungota degi hande eagora amo erevira: God amo usasa avoeto amita degi mume irae be avoeto ungotena God ga tunga vahai eto osa osa ari ke ijie mume ta mihera amo ari na eto ke na sokova erera. Rate God usasa ta mihia avoeto usasa ta mihie tunga vahai ue osa osa te tapa iriroro God ta Meni Iesu ta orosa na ungotenau ari sasapura tapa egeoi irae eaguja. Eto ungotenau ari sapura irae ke asora amo ungotena ke be ari haite mane rate ke sokova eagora. Rate God ta degi ari sasapura harikihiroro amina ari javotoho ikasi oje ena amo ari sasapura hotembeto toruhue jo egau javotoho aisuja. 10 Rate ari sapura irae ke asora amo God ke sokova ke asora avoeto ke amita avo jo ungotenau ta irari haite mane aisuja.