13
Dia̧ Yesu Kerisopaae kisipa mo tiró beterémóló diaao̧tei ka̧ae kelae
Mió ya̧lo dia̧ sore dakeróló kȩle waai i dere ape.
“Mepaae so whi̧né ha̧sókó fóló dere alarape taleturaalu, beta̧ whi̧né dere fo maaté woseni, tamo ó sore whi̧né i ala mo depa kelalepó dere fo wosóló, ti taleyóló donoranérapó,” erapó.
2-3 Ȩ tamo dakeróló dia̧ kȩle wale sukamó, dowi ala dere so whi̧paae etei kaae sekȩi ala eraalopóló dia̧paae yalepó. Mió ȩ kae tikimó bitukélé beta̧ kaae fotóró momó i dapa wosae. Kerisoné du betere fo ya̧lo mo dapóló diaao̧ kisipa yaasepóló, ȩ wouraalu take dowi ala deté wale so whi̧ró mepaae dowi ala du betere so whi̧tamo kwia matere ala ko̧leturaalu taaréni, mo melaalopó. Ti Keriso a̧ta, dia̧ tua̧mó mole dowi alarape donoraaitere ala a̧ béni, fotoko̧ mo turó bulapó. Ti i dere fota, mo dapó. Keriso a̧ fotoko̧ buni bére whi̧ ao̧yóló, atimané a̧ filipaare ni tómó daletei, Kótóné fotoko̧né a̧ mo beterapó. Atére kaae, da̧ fotoko̧ buni bére whi̧rapetei Kótó a̧tamo beta̧mó betereteiné ama fotoko̧ da̧ tua̧paae su̧ratepa, dia̧ tao saai Talené kutó ha̧le diraté fu beterapó.
Dia̧ Yesu Kerisopaae tuȩ́ tiki tiró betere ala diaao̧tei ka̧ae kólóló taleyae. Aténalemó, Yesu Kerisopaae kisipa tiratere ala inipa, ti ya̧ a̧ tua̧mó bitinipóló kisipa muae. Ti diaao̧ da̧ ka̧ae kolóló talenalemó, Yesu Kerisopaae tuȩ́ tiki tiró betere ala epa, ti diaao̧ mo ha̧keamó kelenérapóló kisipa mutapó. Dia̧ me dowi ala yao̧sóró, Kótópaae suka fea da̧né momarótu beterapó. I dere fota, Talené da̧ ka̧ae kolóló, whi̧ wisipó deremó so whi̧né da̧ dukiró̧póló dumitei, da̧né ho̧ko dere alamó só deró betere whi̧rape ao̧pa, dia̧ta mo donoi ala wisi du betere whi̧ betaasepóló dapó. Kale bete mole mo fotamo da̧né bóe dóló me ala enéni, ai fo wisi fakeratere ala beta̧ enérapó. Da̧ fotoko̧ buni bépatei, dia̧ mo doasi fotoko̧ buóló betepa, ti da̧ mo hai̧rapó. Da̧né dia̧mó momarótu betere alata, dia̧ haepaae derepeletei, momó Talené ala eraté furaalu, dia̧ mo ti diriyóló beteró̧póló dapó. 10 Atére betené, ȩ dia̧ beterepaae waai teópatei, ya̧lo i asȩtere fo kolóló dia̧sisi bitu, mepaae dia̧ tua̧mó ere alarape donoraasepóló i dere ape. Ti noa yao̧sóró mei, Talené ȩpaae ama so whi̧ tȩteróló kaae tawae ere fo sya furaalu, ȩ aipaae wale sukamó dia̧ deteraayóló foné sao̧sóró dapó. Ti Talené ȩ dia̧ tȩteróló kaae tawó̧póló sóró beteraleteita, dia̧ doróló só deró̧póló ini, tao sóró wisiraté fó̧póló yalepó.
Kemeróturaalu ko̧leó yale fo
11 No nerape-ó, mo kemeróturaalu dia̧paae ko̧leó i dere ape. Me ha̧sókó fole ala dia̧ tua̧mó muni, Talené ama ala mo donoyóló erae ere da̧lemótóró sókó faasepóló, hotowaró erótu betae. Asȩmó ya̧lo dia̧paae i yae dere fotóró mo wosóló, dia̧ fea mo beta̧ kisipatóró mulu, hosaa muni deyóló mo dua betó muae. Atétepa, ti yaala sókó fole alaró hosaa muni deyóló dua betere alatamo, matere Kótó a̧ dia̧tamo betaalopó.
12 Dia̧ Kótóné mo kae beteró betere so whi̧ bitu, dia̧sisi yaala sókó fóló, aputu betae. 13 Imó ȩtamo Talené kae beteró betere so whi̧ feané dia̧paae ko̧leó dapó.
14 Da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Kerisoné hamokoróló ha̧le tao sere alakélé, Kótóné yaala sókó fole alakélé, Dȩi Kepe Wisiné eratere u yó mótu i yó mótu dere alakélé, dia̧ feapaae eró tanó̧póló yae.