3
Kerisotamo kepaayóló betereteiné tu̧ wisi sya fae ere fo
Dia̧ta, Yesu Kerisotamo beta̧mó kepaayóló beterapa, diaao̧ hosaa mo turó ó hepen be tua̧mó mole alapaaetóró muló bitu, kisipa yó tawae. Ti aimóta, Yesu Keriso a̧ Kótóné turu naase eró betere fakeró beterapó. I haemó mole alapaae kisipa muni, ó hepen bemó mole alapaae maaté kisipa mutu betae. Ti noatepae, Yesu Keriso suka̧le sukamó dia̧kélé a̧tamo sukó̧ló, mió diaao̧ betere bete Yesu Kerisotamo Kótó betere tua̧mó kinóló mulapó. Dia̧ betere bete Yesu Keriso ama ere dȩ wisinaaletamo sókó wale sukamó, dia̧kélé ai dȩ tua̧mó betepa so whi̧ feané kelaalo ai ape.
Térapa, da̧ so whi̧né tó tikiné i haemó mole alarape yaai ekȩlere ala mo ti dóló alurae. Aita, so nópu nokole alakélé, sonaalei dowi alatamo hosekétere alakélé, me o̧la senée yóló au nokole alakélé, dowi kisipa mutere alakélé momókó yao̧se. I haemó mole wisi wisi o̧la senée yóló ekȩletere alata, kapala kótópaae moma dere ao̧rapó. So whi̧né ai alatamo ha̧le du betepa, ti Kótóné fopaae buturaalu dowi kwia melaalopó. Take dia̧ mo hae whi̧ doi muóló betale sukamóta, ai dosa̧ayale alarape sya fóló du betalepó. Téyaletei mióta, ai du betale dowi alarape dera̧akele kuti sokóló taae fótu dere kaae, mo ti taae falae. Ai alarape i ape. Fopaae butere alakélé, fopaae buturaalu me whi̧paae eratere dowi alakélé, dei kisipa mutu me whi̧paae eratere sekȩi alakélé, me whi̧ eróló doi doratere alakélé, dowi teka fokélé, mo taalae. 9-10 Téturaalu, dia̧ take daayóló betale tikiró yale alatamo sókóló taae faróló, mo bete mole fo tuȩ́ siré furaalu, kisi whi̧ aleraté fu beterapó. Ai kisi whi̧ kaarale sekȩ́né asotóró beterapa, dia̧sisi kapala fo yao̧se. 11 Da̧ mió i betere kisi ala tua̧mó mepaae whi̧ Juda fake betepa ó Juda meire fake betepakélé, me o̧la meipó. Mepaae whi̧ tiki sekaȩ tukóló siriró betepa ó siriró bitinipakélé, me o̧la meipó. Krik be fo buni, kae hae kwiamó wale whi̧ ó me o̧la kisipani, mo belei sókó deyóló betere whi̧kélé, kutó diró̧póló wae sóró beteró betere whi̧kélé, ó wae sini mo ha̧le betere whi̧kélé, me o̧la meipó. Mo doasi bete mole alata me kae mei, da̧ fea tua̧mó betere whi̧ Yesu Keriso a̧tóró ai ape.
12 Atépa, Kótóné dia̧ yaala sókó furaalu, mo kae so whi̧ beteró̧póló sókó su erapó. Térapa, mepaae so whi̧paae yaala sókó fu ko̧lené sukutere alakélé, mo wisi ala maaté eratereteikélé, deróló mo dua betere alakélé, ama enére ala taaróló, naame yóló mo dua betere alakélé, fopaae butere ala hapale ini, sekȩi ala ha̧le beleyóló kaae taté fu betereteikélé, ai dosa̧ayale alarape feata, kuti derótu dere kaae yóló betae. 13 Mepaae whi̧ ha̧sókó fóló dere alamó sekȩ kisipa muóló, foné hapale só deratere ala ini, me o̧la meipóló kisipa keteróló, sekȩtei beleté fu betae. Ti noatepae, Talené diaao̧ dowi ala fea me o̧la meipóló kemerótu yale kaae, mepaae whi̧né dia̧paae me kwia muló betepa, me o̧la meipóló ha̧le kemerae. 14 Ai alarape fea tȩteró betere doasi bete mole ala i ape. Kutiné tiki turó husirótu dere kaae, ne nopaae ko̧lené sukó̧ló yaala sókó fole ala beta̧ ha̧le yó tawae. Ti ai yaala sókó fole alanéta, kale dosa̧até wale wisi alarape fea touróló dokorapó. Atére alané da̧ fea wisi kisipa muóló beteró̧póló, mo ti su̧ró beterapó.
15 Atéru, Yesu Kerisoné mótu betere hosaa muni deyóló mo dua betere alané diaao̧ hosaa tua̧mó mole kae kae ala fea taleyóló tȩteróló kaae tanó̧póló yae. Ti noatepae, Talené dia̧ fea a̧ beterepaae ape yóló, mo beta̧ tikitóró daaróló beteró beterapó. Atére alata, diaao̧ mole kisipakélé mo beta̧tóró muóló beteró̧póló erapó. Térapa, diaao̧ hosaa tua̧mó Talepaae mo kée dere ala suka fea ha̧le yó tawae. 16 So whi̧ bemó suka fea bitu dere kaae, Yesu Kerisoné ama fo diaao̧ hosaa tua̧mó mo ti muóló su̧ró̧póló yae. Atéru, Talené ala eraairaalu, mo wisi kisipatóró muóló, u yó mótu i yó mótu dere alakélé, tu̧ wisi sya foletei ha̧sókó fóló dée naaitere tu̧paae fao̧sóró, ma fo u du i du dere alakélé ha̧le yó tawae. Tétu, Kótópaae wole fo duraalu, ama buk-mó asȩyóló muló betere wole fokélé yóo, mió i alimó du betere wole fokélé yóo, mepaae so whi̧paae Dȩi Kepe Wisiné yó matere wole fokélé yóo duraalu, hai̧tamo diaao̧ hosaa turóné Kótópaae mo kée du betae. 17 Atétu, diaao̧ mepaae dere ala ó dere fokélé fea da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Kerisoné doi doasi mulóturaalu, ai sekȩ́né ama doimó Aya Kótópaae mo kée du betae.
Keriso so whi̧ atima naale senaaletamo wisiyóló betae yóló dere ma fo
18 Dia̧ whi̧né dokore sorape-ó, diaao̧ dere ala mo Talené so whi̧né dere ala kaaetóró yaasepóló, diaao̧ whi̧rapené dere fo wosóló ao̧mó betae.
19 Dia̧ so dokore whi̧rape-ó, diaao̧ sorapepaae hapólui ala ó deteraai fo ini, yaala sókó fole alatóró yó tawae.
20 Dia̧ naale senaale-ó, diaao̧ hae ayané dere fo wosóló ao̧mó betae. Atétere ala Talené kilituraalu, a̧ hȩkesetu beterapó.
21 Naale senaale alimarape-ó, diaao̧ naale senaale atima fomaake kisipa muao̧sóró haseka̧ai ala erao̧se.
22 Kutó diró̧póló wae sere whi̧rape-ó, i haemó dia̧ tȩteróló kaae tare whi̧rape ao̧mó bitu, atimané erae dere ala fea erótu betae. Atimané kisipa tiki felé yó̧póló, atima keletómó maaté kutó hatepaa yóló ini, betepa ó alupakélé, beta̧ alatóró yó tawae. Atimané dia̧paae dirae dere kutó diróturaalu, wisi kisipa beta̧tóró muóló, Talepaae witamo dirótu betae. 23-24 Dia̧ tȩteróló kaae tare whi̧ta mo whi̧tei, ya̧lo i ditu betere kutómó Talené dupu wisi melaalopóló, wisi kisipatamo ketekȩ buóló dirótu betae. Ti naao ai ditere kutóta, ya̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Kerisoné kutópóló kisipa muae. 25 Téretei, Talené keletómó diaao̧ me dowi alatamo depa, ti ai alamó mo dowi duputóró tokó̧ melaalo ai ape. Ti noatepae, Kótóné taleturaalu, mepaae whi̧rape tao sóo, mepaae whi̧rapemo só deróo ini, mo beta̧ kaae alatóró eraalopó.