15
Yesu a̧ta wain képiné betepó yale fo
“Mo wain képi beteta, ti ȩtórótipó. Ya̧lo Aya a̧ta, wain kutó Talepó. Mepaae du olenitere tetei̧rape ti ama tukóló taae falatu beterapó. Mepaae du oletere tetei̧rape mo dekéró oleyó̧póló, ya̧lo Ayané mepaae séli yó moletei turukóló taae falatu beterapó. Ya̧lo take dia̧paae yó mótu betale foné dia̧ fea fokóló mo ti wisiró beterapó. Dia̧ ȩ tua̧mó betepa, ti ȩkélé dia̧ tua̧mó betaalo ai ape. Kale képi tetei̧rape tikimó olekenipa, ti du oleyaalomeipó. Dia̧ ȩ tikimó olekeyóló bitinipa, ti netéró du oleyaaloé?
Mo wain képita, ti ȩtórótipó. Dia̧ta tetei̧rape ai ape. Mepaae whi̧tamo ȩ tua̧mó betóo, ȩkélé ai whi̧ tua̧mó betóo epa, ti du mo dekéró oleyaalopó. Téni, ȩtamo tekée fóló kae betepa, ti ai whi̧né ama me alakélé mo enénipó. Mepaae whi̧tamo ȩ tikimó olekeyóló bitinipa, ti ai whi̧ sélitepa tukóló taae falatere ni tetei̧ kaaepó. Ai taae falatere tetei̧rapeta, dasóló si bilirótua dapó. Dia̧kó whi̧ me detamo ȩ tikimó olekeyóló betóo, ya̧lo fokélé naao hosaa tua̧mó muóo iruraalu, me o̧lakó ȩpaae kematepa, ti ai whi̧paae ya̧lo mo melaalopó. Dia̧ tua̧mó du mo dekéró olepa, ti ya̧lo Ayané ama ere ala wisinaale so whi̧ feané koló̧póló ha̧kearatapó. Atére ala so whi̧né kilitu, dia̧ mo ya̧lo yó matere whi̧rapetóró beterapóló kisipa yaalopó.
Ya̧lo Ayané ȩpaae yaala sókó fu yale kaae, ya̧lokélé dia̧paae yaala sókó fole ala du betalepó. Térapa, ya̧lo yaala sókó fóló mole tua̧mótóró ha̧le betó tawae. 10 Ya̧lo Ayané ama erae yóló muló betere fo sya fóló eró taruraalu, ama yaala sókó fóló mole tua̧mó betó tarapó. Ȩ ai ala ere kaae, ya̧lo erae dere fo diaao̧ wosóló erótu betepa, ti dia̧ ya̧lo yaala sókó fole ala tua̧mó betó tawaalopó. 11 Ya̧lo dia̧paae i yale fo feata, ȩ tua̧mó mole hai̧tere ala dia̧ tua̧mó fa̧aturaalu, diaao̧ hai̧tere ala mo ti su̧ró̧póló kisipa mutu yalepó. 12 Ya̧lo dia̧paae yae dere fo ipó. Ya̧lo dia̧tamo yaala sókó fóló mulure kaae, naao ne no dia̧sisikélé ai ala du betae. 13 Whi̧ mené ama yaala sókó fole whi̧rape tao saai dapóló, ama betere bete ha̧le melóló sukutepa, ti atéró yaala sókó fole alané mepaae yaala sókó fole ala fea tȩteró beterapó. 14 Diaao̧ ya̧lo yae yóló muló betere fo erótu betepa, ti dia̧ ya̧lo fulumu whi̧rape ai betere ape. 15 Beta̧ kutó diratere whi̧né a̧ tȩteróló kaae tare whi̧né dere ala fea ama kisipa inipó. Atére betené take bitiré wouraalu, ya̧lo dia̧paae kutó diratere whi̧rape-ó yaletei, ai fo momó kaae ini, mió dia̧paae ya̧lo fulumu whi̧rape-ó, dapó. Ti noatepae, ya̧lo Ayané yó melale alarape fea diaao̧ kisipa yó̧póló, ya̧lo dia̧paae ha̧kearóló yó melalepó. 16 Diaao̧ ȩ sókó sóró kae beterénitei, ya̧lo dia̧ sókó sóró kae beteró beterapó. Ai alata ha̧le inipó. Dia̧ fóló, mo ti muó tawaaire du oleró̧póló kisipa mutu yalepó. Atéturaalu, ya̧lo doimó diaao̧ me noa o̧lakó Ayapaae kematepa, ti ai kematere o̧la ama dia̧mó mo melaalo ai ape. 17 Ya̧lo dia̧paae yae yóló mulatere fo i ape. Dia̧sisitei yaala sókó fole ala du betae.
Mo whi̧né Yesuné yó matere whi̧rape hó̧róló bóe dale fo
18 I haemó betó mole so whi̧nétamo dia̧ hó̧róló bóe du betepa, ti folosóró atimané ȩ hó̧róló, bóe dale ala kisipa muae. 19 Dia̧tamo i hae tale betepa wua̧sóró, ti i hae so whi̧né faketóró beterapóló kisipa mutu, dia̧paae yaala sókó fole ala du bitua̧pó. I hae so whi̧tamo touyóló betepa, ya̧lotei dia̧ sókó su yóló kae beteralepó. Atére betené dia̧tamo bóe du beterapó. 20 Ya̧lo dia̧paae yó melale forape kisipa muae. Kutó diratere whi̧né a̧ kaae tare whi̧ ama tȩteróló kaae tanénipó. Atimané ȩtamo bóe dóló susupui ala erótu yale kaae, dia̧paaekélé eraalo ai ape. Ya̧lo yó male fotamo atimané wisiyóló wosóló erótu betepa, ti diaao̧ yó matere fokélé atimané wisiyóló wosaalo ai ape. 21 Ti noatepae, ȩ dotȩyale seké, atima kisipa inireteiné dia̧ ya̧lo so whi̧ bitu, ya̧lo ala erótu beteremó, atimané dia̧paae kae kae susupui ala erótu betaalopó. 22 Ȩ i haepaae wóló, ya̧lo fo atimapaae yó mólua̧sóró, ti dowi alamó atima só deraaire kwia mua̧meipó. Tépatei, atimané yale dowi alamó fo tokó̧tamo depa, meipóló hepée falaaire tu̧ mo munipó. 23 Whi̧ me dené ȩ hó̧róló bóe du betepa, ti ai whi̧né ya̧lo Ayakélé hó̧róló bóe dilapó. 24 Take mo beta̧ whi̧nékélé inire ala ya̧lo atima kuamó erólua̧meisóró, ti atimané yale dowi alamó só deraaire kwia mua̧meipó. Mió i yale kelemei alarape atimané kolólótei, ȩtamokélé ya̧lo Ayatamokélé, bóe dóló hó̧ralepó. 25 Atimané ai du betere alata, i asȩre fo dokonóturaalu yalepó, ‘Me bete munipatei, atimané ȩtamo ha̧le bóe dalepó.’
26 Até du betaalotei, dia̧ tao sóró wisiraaire sekȩ́ beta̧ waalo ai ape. Ai sekȩ́ta, ȩ fóló ya̧lo Ayatamo bituraalu, dia̧ beterepaae dotonaalopó. A̧ta, mo alané bete ya̧lo Ayatamo beta̧mó biti wouraalu, ya̧lo ere ala fea etérapóló, dia̧ tao sóró fotoko̧ bulóló, yó melaaire Dȩi Kepe Wisipó. 27 Mo take kaae sale alimótei, dia̧ ȩtamo bitiré waleteiné diaao̧kélé ȩ etei kaae whi̧póló ha̧kearóló yó mótu betenérapó,” yalepó.