4
Ya̧lo hosaa mole no nerape-ó, dia̧paae yaala sókó fóló mulu ya̧lo dia̧ mo kelenée du beterapó. Ti dia̧ta, sururu yóló fóló, folosóró fole whi̧né topo tao suraalu, hai̧né sukutu dere kaae, diaao̧ du betere ala kolóló ȩ mo hai̧né sukutapó. Atéyaalopa, ya̧lo dia̧paae ai yale fotóró sya furaalu, Tale tua̧mó mo diriyóló atérótóró betae.
Alale sere alamó yale ma fo
Ya̧lo ne Yuodiaró Sinteketamo-ó, diaamosisitei u tȩterótu i tȩterótu dere ala taaróló, Tale tua̧mó mo beta̧ kisipatóró muóló betaeyóló diaamopaae mo dirii ma fo i dere ape. Atimaamota atérapa, sekȩi ala ȩtamo wusuró beletu betere whi̧ no kamale-ó, ya̧lo ya̧paae ai so tamo mo wisiyóló tao sae yóló i dere ape. Atimaamota, Klemen-kélé, mepaae ȩtamo beta̧ kutó ditere so whi̧kélé, da̧ fea Talené mió wosetere fo wisi eraairaalu, beta̧mó bóe belera̧le fu dere kaae yale so tamopó. Ai so whi̧né doita, mo ti betó tare buk-mó asȩrapó.
Betere doko̧ fea dia̧ Tale tua̧mó bituraalu, hai̧né sukutu betae. Momó dapa wosae, hai̧né sukutere ala ha̧le yó tawae. Tale felekemó ai beterapa, so whi̧ feapaae diaao̧ mo dua naameyóló du betere ala erótu betae. Dia̧ mepaae o̧la ó alarape netéró yaaloé? yóló whaalia du betao̧se. Téni, diaao̧ ya̧ya̧tu betere ala fea Kótóné eró̧póló, a̧paae yó móturaalu mo kée yóló, moma dere ala beta̧ yó tawae. Atétere betené dia̧ Yesu Keriso tua̧mó betepa, me alané diaao̧ hosaaró tuȩ́ tikitamo dorao̧sóró Kótóné hosaa muni deyóló dua betere alanétei, dia̧ tipi yóló kaae tawaalopó. Ai hosaa muni deyóló dua betere ala wisinaale mo doasi sikipaae horeteiné fea so whi̧né tuȩ́ yaaire mo su̧nipó.
Norape-ó, mo kemerótu i dere fo wosae. Mo ala dereteikélé, wisi kisipa maaté mole so whi̧né dere alakélé, mo donoi alakélé, me alatamo hoseké inire alakélé, kelaalo mo koko̧i alakélé, so whi̧né kolóló dukiraaire alakélé, ai dosa̧ayale alarape talera̧lemó, naao yaai dere alatamo beta̧ kaae epa, ti kelaalo mo koko̧reteiné dukiraaire alapóló kisipa mutepa, ai ala erótu betae. Ya̧lo dia̧paae yó matepa wosale fo ó asȩmó yale fo ó ya̧lo ha̧le ekei depa wosaletei, ó ya̧lo mo du betere ala kelené kelaleteikélé fea sya fóló erótu betae. Até depa, ti hosaa muni deóló mo dua betere ala matere Kótó dia̧tamo betaalo ai ape.
Ha̧le tao sóró matere alamó mo kée dere fo
10 Take diaao̧ ȩ ko̧leturaalu, tao sere ala deté waletei sawa taaróló bitiré wóló, momó tao sereteiné mo kée yóló ȩ Tale tua̧mó bitu, hai̧né sukutapó. Ti ita mo dapó. Take diaao̧ ȩ tao sua̧tei, tao saaire tu̧ me munipa tao sinipó. 11 I dere fota, ȩ me o̧la ya̧ya̧tepa dumitei, mepaae kae kae sekȩi alarape wapakélé me o̧la meipóló, hepée taae faróló bitiré wou betaleteiné mió ȩ kisipa sóró asarapóló dapó. 12 Atéró o̧la o̧la su̧mó mupa betere alakélé ya̧lo kisipa yóo, ya̧ya̧re tua̧mó betere alakélé, kisipa yóo erapó. O̧la su̧mó nukulé fóo, munipa ha̧le bitiré fóo, kae kae felei ala ó sekȩi ala wapakélé, faleyóló betaaire kisipa saleteiné mo su̧mó ha̧le betenérapó. 13 Ti ȩ fotoko̧ mótu betere sekȩ́ tua̧mó bituraalu, ai dosa̧ayale alarape fea ya̧lo mo su̧mó enérapó.
14 Tépatei, ȩpaae wou betale sekȩi alarape diaao̧ kolóló hosaamó suraalu, da̧ feané tikimó eratapóló kisipa muóló ȩ tao su betale alata, mo wisirapó. 15 Ti ai alamaaté mei, ȩ Masedonia hae kwia taaróló dia̧ Filipai bemó betó mole so whi̧ beterepaae wua yóló, kale mió wosetere kisi fo wisi yó melaai kaae salepó. Atéyale sukamó, mepaae be hulua Keriso fake so whi̧né ȩ tao sóró u mótu i mótu dere ala ini, dia̧né maaté ȩ tao su betale ala diaao̧ ai kisipare ape. 16 Ti noatepae, ȩ Tesalonaika bemó betepa ya̧ya̧ du betale o̧la o̧la diaao̧ ȩ tao sóró dotonótua yó tarepó. 17 Ti i dere fota, dia̧né ȩmó me o̧lakó meló̧póló dumitei, diaao̧ take saaire dupumó kisipa mutu dapó. 18 Diaao̧ Epaparataitas-paae ȩmó melale fae yale o̧la o̧la fea ya̧lo su̧mó saleteiné mió mo dekéró mulapó. Aita ȩmó maletei, Talepaae ha̧le móturaalu simó bilitepa felé kȩlaa hotere kaae depa, Kótó a̧ felé kisipa mutu beterapó. 19 Yesu Keriso tua̧mó Kótóné ama kae ere dȩ wisinaale fa̧ane wisi wisi o̧la mo turó mulapó. Atére wisi o̧la ȩ tȩteróló kaae tare Kótóné dia̧ ya̧ya̧retei fea mo su̧mó melaalopó.
20 Da̧né Aya Kótó a̧ta, ama kae ere dȩ wisinaale tua̧mó betereteiné ama doi doasi mulatere ala kemekélé ini, mo ti muó tanó̧póló yae. Mo kée.
Mo kemeróturaalu ko̧leó yale fo
21 Yesu Keriso tua̧mó kae beteró betere so whi̧paae ko̧leó yae. Ȩtamo beta̧mó betó mole Keriso ne norapenékélé dia̧paae ko̧leó dapó. 22 Kótóné ala eró̧póló ama kae beteró betere so whi̧né dia̧paae ko̧leó deretei, so whi̧ fea tȩteróló kaae tare doasi topo whi̧ Sisané bemó betere so whi̧néta, mo doa ko̧leó dapó.
23 Térapa, Tale Yesu Kerisoné ha̧le hamokoróló tao sere ala dia̧né kepe bete tua̧paae eró̧póló yae. Mo kée.