2
Yesu vông xomxo ti wê vɨxa vô xêlehe ge vô nivɨha lec
(Matyu 9:1-8; Luk 5:17-26)
Buc mangwe la vêl lêc Yesu lax mɨ la ben Kapaneam, dɨ xomxo ngô wê i lax dô vac ben ge, om xomxo tɨbeac la pup lec i ben dɨ le vac vuayen hɨxôn, om môp ti o yêp lêm. Mêd Yesu nêl xolac vô he, lêc xomxo yuudɨyuu ken li ti wê len vô xêlehe ge mɨ lam, ên nêb ob kô i mɨ la vô Yesu. Lêc xomxo pup lec vɨgwe om môp ti o yêp wê he ob kô i mɨ la vô Yesu ge lêm, om he lec xumac mɨ la kɨsii mɨ la dii xumac mya ti wê Yesu le ge vêl dɨ vông
xomxo tyo lop mɨ la hɨxôn pêt dɨ la yêp vô Yesu manôn. Mêd Yesu yê wê he vông i vin ge om nêl vô xomxo tyo ên nêbê, “Nug, a kɨtya ông nêm nipaên vêl pyap.”
Mêlêc xomxo wê xovô Moses xolac gee ya dô hɨxôn om ngô kɨyang wê Yesu nêl ge dɨ xo vac nɨlô bêga nêbê, “Bêna lêc xomxo tige nêl kɨyang tibêge? Ge so vya vô Anutu, ên xomxo ti o tɨyi wê ob kɨtya xomxo nên nipaên vêl ge lêm. Nge, Anutu vaci tibed tɨyi wê ob kɨtya xomxo nên nipaên vêl.” Lêc Yesu xovô kɨyang wê he xo vac nɨlô ge, om nêl vô he ên nêbê, “Bêna lêc xam xo kɨyang tibêge vac nɨlômê? Xam ngô lê. Kɨyang tina wê obêc vô vɨyin maên ge? Kɨyang wê nêbê, ‘A kɨtya ông nêm nipaên vêl’ ge, me kɨyang wê nêbê, ‘Ông kɨdi lec dɨ kô ông pêt lec dɨ loc’? 10 Mêlêc a nêb a ob vông xovôên vô xam bê a, Xomxo Nu, a xêkɨzêc tɨyi wê a ob kɨtya xomxo nên nipaên vêl gê kɨbun ga, om xam wê.” Om Yesu nêl vô xomxo ti wê len vô xêlehe ge ên nêbê, 11 “A nêl vô ông bê ông kɨdi lec dɨ hôm ông guhu lec dɨ lôc bom.” 12 Dɨ lutibed xomxo tige kɨdi lec vac he mahɨgun dɨ hôm i guhu lec dɨ loc mɨ la. Mêgem xomxo gee vɨhati yê dɨ yetac mabu dɨ pɨmil Anutu dɨ nêl ên nêbê, “Xe o xê susu bêga ti ila lêm.”
Yesu keac Livai la hɨxôn i
(Matyu 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Yesu lax mɨ la mia luaên Galili tii vac mêd xomxo tɨbeac la vô i, dɨ i nêl xolac vô he. 14 Pyap dɨ Yesu loc mɨ la lêc mɨla yê Livai wê Alpias nu ge, wê xeedô vac xumac wê he mi kô mone takis vô tɨbii vac ge, om Yesu la nêl vô i ên nêbê, “Lam tɨmu vô a vɨxag.” Mêgem Livai kɨdi lec dɨ la hɨxôn Yesu mɨ yuu la.
15 Mêd Yesu hɨxôn i nue ngɨvihi la ya hɨxôn Livai vac i ben, lêc tɨbii wê mi kô mone takis ge hɨxôn xomxo nipaên, he tɨbeac la ya hɨxôn he, ên xomxo tibêgee tɨbeac mi tɨmu vô Yesu. 16 Lêc Palisi wê xovô Moses xolac ge he ya yê wê Yesu dɨya hɨxôn tɨbii nipaên yuu tɨbii wê mi kô takis gee, om nêl vô Yesu nue ngɨvihi ên nêbê, “Bêna lêc Yesu la ya hɨxôn tɨbii wê mi kô mone takis ge hɨxôn tɨbii nipaênê?” 17 Mêd Yesu ngô wê he nêl ge, om nêl vô he ên nêbê, “Xomxo nivɨha obêc la vô docta lêm. Nge, tɨbii yidac ge wê obêc la vô docta. Om xam xovô bêga bê a o lam ên xomxo nivɨha lêm. Nge, a lam ên tɨbii nipaên, ên a nêb a ob tyuc he lam vô a.”
Kɨyang lec môp wê xomxo ngɨbua yaên ge
(Matyu 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Buc ti Jon Lipacên nue ngɨvihi hɨxôn Palisi he ngɨbua yaên tɨyi môp wê he Yuda mi vông ge, om xomxo mangwe la nêl vô Yesu ên nêbê, “Jon Lipacên nue ngɨvihi hɨxôn Palisi ge, he mi ngɨbua yaên, lêc bêna lêc nume ngɨvihi o ngɨbua yaên lêmê?” 19 Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Tɨbii vɨyang ti lie ti obêc ii vêx ti lêc gên dô hɨxôn he ge od he obêc ngɨbua yaên, me? Ma vêl. Ên li tige gên dô hɨxôn he, om he ob dô hɨxôn xêyaa nivɨha dɨ ob ngɨbua yaên lêm. 20 Lêc obêc buc tɨmuên wê tɨbii ob kô li tige vêl ên he ge od ge wê he ob ngɨbua yaên.”
Kɨyang pɨlepacên lec môp tɨkwê hɨxôn môp paha
21 Yesu nêl ên nêbê, “Xomxo ti nên ngakwi obêc tip ge od obêc kɨping ngakwi paha myahɨpu ti vêl mɨ la duu lec tɨkwê lêm. Ên obêc vông bêge ge od myahɨpu paha tige obêc tɨtê tɨkwê lêx dɨ tocên obêc vô levac. 22 Dɨ xomxo ti obêc too wain paha vac bwoc ninɨvi tɨkwê lêm. Ên obêc too vac ge od wain obêc vuac dɨ tax ninɨvi tɨkwê tip dɨ wain too la. Om wain paha ge, xomxo i too vac bwoc ninɨvi paha.”
Yesu nêl kɨyang lec môp wê vɨbuên yuac lec sabat ge
(Matyu 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Vô buc sabat ti Yesu he nue ngɨvihi la vô môp wê la vac yuac yaên ge ti, mêd he mɨla lê, lêc nue ngɨvihi le yul wit nôn wê tɨyi xocbê pɨdi nôn ge dɨ ya. 24 Lêc Palisi ya yê dɨ nêl vô Yesu ên nêbê, “Wê lê, gwêbaga buc sabat wê Moses xolac vɨbu nêb il ob vông yuac ti lec lêm ge, lêc bêna lêc nume ngɨvihi vông yuac lec?”
25 Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Môp wê bug Devit vông ilage, xam kɨtong, me xam lungên? Môp bêga nêbê Devit he lie dô, lêc vip den he. 26 Vô buc tige Abiata tu xomxo daa siên nên levac mɨ dô vac Anutu xumac ngɨbua, om Devit la vac xumac ngɨbua tige dɨ la hôm blet ti wê he tung vô Anutu manôn ge. Blet tige xomxo pɨleva o tɨyi wê ob ya ge lêm. Nge, xomxo wê mi si daa vô Anutu gee, heche va ob ya. Lêc Devit kô mɨ lax ya dêc vông mɨ lie ya hɨxôn. Lêc Devit môp ge tɨyi, ên Abiata vaci vông vô Devit mɨ i ya.”
27 Om Yesu nêl vô he ên nêbê, “Om xam xovô bê xe êno o vông i so lêm, ên Anutu o tung xomxo ên nêb he i ngɨdu buc sabat xôn lêm. Nge, vông buc sabat ên nêb i ngɨdu xomxo xôn. 28 Om a, Xomxo Nu, a tu buc sabat kehe hɨxôn.”