8
Yesu vet xomxo 4,000
(Matyu 15:32-39)
Vô buc ti nang xomxo tɨbeac kɨtucma vô Yesu mɨ dô hɨxôn i, lêc he xen yaên wê he ob ya ge ma, om Yesu nêl nue ngɨvihi lam dɨ nêl vô he ên nêbê, “A xo vɨgwe pɨsiv ên xomxo tigae, ên he lam dô hɨxôn a tɨyi buc yon dɨ he xen yaên wê he ob ya ge ma, om he obêc dô vip dêc a vông he lax mɨ la ge od vip ob vông he vɨgê yuu vɨxa ma vac môp, ên he ya lam vac vɨgwe teva.” Lêc nue ngɨvihi nêl vô i ên nêbê, “Om il ob la kô yaên gê na ên vông vô xomxo tigae mɨ he i ya? Ên vɨgwe ga, vɨgwe myadongên.” Om Yesu kɨnêg vô he ên nêbê, “Xam blet vaba dô?” Dɨ he nêl ên nêbê, “Xe blet vɨgê vɨlu dɨ sec yuu dô.”
Om Yesu nêl vô xomxo tigee vɨhati ên nêb he i tô mɨ dô kɨbun, mêd hôm blet vɨgê vɨlu dɨ sec yuu ge dɨ kɨtaa lec mêd hɨbu dɨ vông vô nue ngɨvihi ên nêb he i tɨtang vô xomxo, om nue ngɨvihi kô mɨ la tɨtang vô he vɨhati. Dɨ beac nipwo ya dô om Yesu kɨtaa lec dɨ vông vô nue ngɨvihi ên nêb he i loc tɨtang vô xomxo tigee ên he i ya hɨxôn. Mêd xomxo tigee ya i tɨyi he dɨ myapɨpu dô om he tung vac sepac vɨgê vɨlu dɨ sec yuu mɨ i pup lec. Xomxo tigee tɨyi xocbê 4,000 ge. Pyap dɨ Yesu vông he lax mɨ la ben, 10 dɨ lutibed Yesu he nue ngɨvihi loc mɨ la lec dipac dɨ la vɨgwe Dalmanuta.
Palisi nêb ob yê do levac
(Matyu 16:1-4)
11 Palisi ya val vô Yesu, ên nêb ob yaxên i, om la nga ên kɨyang wê Yesu nêl ge dɨ nêl nêb Yesu i vông do lag puunê ti hɨxôn ên he ob yê. 12 Om Yesu nɨlô vô vɨyin dɨ i nêl ên nêbê, “Bêna lêc xomxo gwêbaga nêl nêb he ob yê do levacê? A nêl hɨxôn nôn vô xam bêga bê xomxo wê dô gwêbaga ob yê do levac ti lêm.” 13 Mêd Yesu sea he dɨ la lec dipac dɨ loc mɨ la mia luaên Galili vɨlu ganê.
Yesu nêl kɨyang pɨlepacên lec yis
(Matyu 16:5-12)
14 Yesu nue ngɨvihi la hɨxôn lêc he o xovô mɨ kô xen blet ti hɨxôn lêm, dɨ blet nôn tibed yêp vac dipac. 15 Mêd Yesu nêl kɨyang xêkɨzêc vô he ên nêbê, “Xam xona nêm ên yis wê he Palisi hɨxôn Helot vông ge.” 16 Mêd Yesu nue ngɨvihi nêl vôma, ên he so ên he nêb mêd Yesu nêl kɨyang tige lec he xen blet wê ma ge. 17 Lêc Yesu xovô kɨyang wê he nêl vôma ge om nêl vô he ên nêbê, “Bêna lêc xam nêl ên xam nêbê xam xom blet ma? Mêd xam gên o xovô lêmê? Xam nɨlôm xêkɨzêc ên vatya? 18 Xam mamnôn yêp lêc mêd xam o wê lêm? Dɨ xam nɨnyam yêp lêc mêd xam o ngô kɨyang lêm? Dɨ yuac wê a vông vac xam mahɨgun ge, xam mêd lungên? 19 Om buc wê a hɨbu blet vɨgê vɨlu dɨ vet xomxo 5,000 ya ge, od xam su myapɨpu vac sepac vaba?” Om he nêl ên nêbê, “Sepac vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu.” 20 Mêd Yesu nêl nang ên nêbê, “Dɨ buc wê a hɨbu blet vɨgê vɨlu dɨ sec yuu dɨ vet xomxo 4,000 ya ge od xam su myapɨpu vac sepac vaba?” Mêd he nêl ên nêbê, “Sepac vɨgê vɨlu dɨ sec yuu.” 21 Om Yesu nêl vô he ên nêbê, “Xam gên o xovô tige lêmê?”
Yesu vông xomxo manôn tocên ti vô nivɨha lec gê Betsaida
22 He mɨla vɨgwe Betsaida mêd xomxo kô vux wê manôn toc ge ti mɨ la vô Yesu dɨ la kɨtaa Yesu nêb i vyax vɨgê lec i ên manôn i seac. 23 Om Yesu la hôm lec xomxo tige vɨgê dɨ dɨdii i mɨ yuu la nɨnyawehe, mêd Yesu pɨsuv myaluc lec xomxo tyo manôn dɨ vyax vɨgê lec dɨ kɨnêg ên nêbê, “Ông mamnôn seac mɨ ông wê susu ya?” 24 Mêd xomxo tyo yê ma la dɨ nêl vô Yesu ên nêbê, “A xê xomxo lê, lêc a xê he tɨyi xocbê xax wê vô vɨdeba vɨdeba mɨ lam ge dɨ a o xêvô he nôn lêm.” 25 Mêd Yesu vyax vɨgê lec xomxo tyo manôn tii vac mêd xomxo tyo yê vɨgwe xêkɨzêc dɨ manôn vô nivɨha lec om i yê vɨgwe vɨhati yêp seac. 26 Mêd Yesu nêl vô i ên nêbê, “Ông lôc vac bom bôbac dɨ ông o lêc loc vɨgwe Betsaida lêm.”
Pita nêl Yesu kɨtong nêb i Kɨlisi
(Matyu 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Yesu he nue ngɨvihi loc mɨ la, nêb ob la vɨgwe Sisalia Pilipai om he mɨla môp ti, lêc Yesu kɨnêg vô nue ngɨvihi ên nêbê, “Xomxo mi nêb a letya?” 28 Om he nêl vô i ên nêbê, “Xomxo ya nêbê ông ge Jon Lipacên, dɨ ya nêbê ông plopet Ilaija, dɨ ya nêbê ông plopete ti.” 29 Om Yesu kɨnêg vô he ên nêbê, “Dɨ xacxam va nêb a letya?” Mêd Pita nêl ên nêbê, “Ông Kɨlisi ti wê Anutu vông ông lam ên nêb ông lam ngɨdu xomxo xôn ge.” 30 Mêgem Yesu vɨbu he nêb he i o lêc nêl i kɨtong vô xomxo lêm.
Yesu nêl myavɨnê wê ob tulec i ge kɨtong
(Matyu 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Yesu nêl kɨyang vô nue ngɨvihi ên nêbê, “A, Xomxo Nu, a obêc kô myavɨnê levac mabu, dɨ Yuda levac hɨxôn xomxo levac wê mi si daa vô Anutu gee dɨ xomxo wê xovô Moses xolac gee, he obêc vô nɨmi vô a dɨ hi a xib, dɨ buc yon obêc lam la vêl dɨ a obêc kɨdi lec magvɨha i tii vac.” 32 Yesu nêl kɨyang tige seac vô he om Pita kô Yesu mɨ yuu la dô vɨyonên, mêd Pita nêl xêkɨzêc vô Yesu ên nêb i nêlên kɨyang tibêge i ma. 33 Lêc Yesu pɨlepac manôn lax vô nue ngɨvihi dɨ nêl xêkɨzêc vô Pita ên nêbê, “Seten, ông loc vêl. Ên xovôên wê ông vông ge o tɨyi xocbê xovôên wê Anutu vông ge lêm. Nge, xovôên wê ông vông ge tɨyi xocbê xovôên wê xomxo kɨbun ga vông ge.”
34 Yesu keac nue ngɨvihi hɨxôn xomxo tɨbeac ên nêb he i loc vô i, om nêl vô he ên nêbê, “Xomxo ti obêc nêb tɨmu vô a vɨxag ge od i vông i vô nipwo lec dɨ kɨlê vɨyin i tɨyi xocbê kɨlê xax pola ge dɨ tɨmu vô a vɨxag. 35 Ên xomxo ti obêc nêb viac ninɨvi ên vɨyin yuu yibên ge od mavɨha wê i vông ge xôa obêc ma, lêc xomxo ti obêc sea ninɨvi lec a lêg yuu xolac ge od ob dô mavɨha. 36 Ên xomxo ti obêc kɨtuc susu kɨbun ga vɨhati tu ixe, lêc obêc sea môp wê ob dô mavɨha ya ge od ob vô nivɨha vô i tibêna? 37 Dɨ xomxo obêc vông vatya ên kɨsuu mavɨha wê ob dô ya ge? 38 Xomxo gwêbaga sea Anutu dɨ la vac môp nipaên, om xomxo ti vac he mahɨgun obêc vô nɨmi vô a hɨxôn a kɨyang ge od a, Xomxo Nu, a êno obêc vô nɨmig vô i lec buc wê a obêc lop mɨ lôm hɨxôn angela ngɨbua dɨ lam hɨxôn xêseac wê Mag vông ge.”