7
Anutu xolac ngɨnoo xomxo vông xolac vêl
(Matyu 15:1-9)
He Palisi hɨxôn xomxo wê xovô Moses xolac ge wê he ben Jelusalem ge, he ya kɨtucma mɨ la vô Yesu, lêc yê wê Yesu nue ngɨvihi ya yaên lêc he o lipac vɨgê tɨyi xocbê môp wê he Yuda mi vông ge lêm. Om he nêl ên he nêbê he ya ya vɨgê ningeac. Ên he Palisi hɨxôn Yuda vɨhati, he mi tɨmu vô môp wê bue ilage vông ge bêga nêbê xomxo obêc lipac vɨgê tɨyi xocbê môp wê bue mi vông ge pyap dɨ ya yaên tɨmuên. Lêc lipacên obêc ma ge od ob ya yaên lêm. Dɨ he ob la kɨsuu yaên vac maket ge od ob vena lipac pyap lêc ya tɨmuên. Dɨ he mi tɨmu vô môp wê bue vông ge tɨbeac hɨxôn, xocbê môp wê ob lipac kap yuu pɨle hɨxôn dêg ge. He vông môp bêge om Palisi hɨxôn xomxo wê xovô Moses xolac gee nêl vô Yesu ên nêbê, “Bêna lêc ông nume sea môp wê buge vông ge dɨ ya hɨxôn vɨgê ningeacê?” Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Kɨyang wê plopet Aisaia kɨvuu ilage nêl nôn lec xam xomxo kɨtyooên dɨ i yêp bêga nêbê,
‘Xomxo tigee pɨmil a ya mya pɨleva, lêc he nɨlô le teva ên a. He mi nêl kɨyang wê xomxo vaci xovô ge, lêc he nêl ên he nêbê he nêl Anutu kɨyang, om he yev vɨxa kɨtu vô a pɨsiv.’
Om a nêl vô xam bêga bê xam sea Anutu xolac la yêp xel dɨ la tɨmu vô môp wê xomxo vaci mi vông ge.”
Dɨ Yesu nêl hɨxôn vô he ên nêbê, “Tyac xam so ên xam nêb môp wê xam sea Anutu xolac dɨ la tɨmu vô bume môp ge ob vô nivɨha vô xamê? 10 Ên xolac wê Moses nêl ge bêga nêbê, ‘Xam hôm tame mame lê lec dɨ ngô he kɨyang’, dɨ kɨyang ngwe nêl ên nêbê, ‘Xomxo ti obêc nêl kɨyang nipaên lec ta yuu ma ge od xomxo i hi i yib.’ 11 Anutu xolac nêl bêge, lêc xam mi nêl ên xam nêbê xomxo ti nên susu wê ob ngɨdu ta yuu ma xôn ya ge obêc dô, lêc xomxo tige obêc nêl vô yuu ên nêbê, ‘Susu tige a nêl pyap ên a nêb a ob vông vô Anutu, om muu nêm ob ma.’ 12 Om môp tige tɨyi xocbê xam le vac môp wê xomxo tige ob ngɨdu ta yuu ma xôn ge. 13 Om môp wê xam tɨmu vô bume vông xolac mɨ hôm xôn mɨ i yêp ge tɨyi xocbê xam kɨtya Anutu xolac vêl. Lêc xam mi vông môp tibêge tɨbeac hɨxôn.”
Susu wê ob vông xomxo vô nipaên
(Matyu 15:10-20)
14 Yesu keac xomxo lam vô i dɨ nêl vô he vɨhati ên nêbê, “Xam vɨhati ngô kɨyang wê a ob nêl ge dɨ xovô lê. 15 Susu wê ob la vac xomxo nɨlô ge o tɨyi wê ob vông he vô nipaên ge lêm. Lêc susu wê yêp vac xomxo nɨlô dɨ lop mɨ lam seac ge wê ob vông he vô nipaên. 16 [Xam nɨnyam obêc yêp ge od xam ngô nêm dɨ xovô.]”
17 Mêd Yesu sea xomxo tigee dɨ la xumac lôma, lêc nue ngɨvihi la kɨnêg kɨyang pɨlepacên tige kehe vô i. 18 Om Yesu nêl vô he ên nêbê, “Ên xam êno, xam lungên kɨyang tige kehe? Susu wê xomxo ob ya mɨ i la vac he nɨlô ge o tɨyi wê ob vông he vô nipaên ge lêm, lêc mêd xam lungên tige? 19 Susu yaên ob vông xomxo vô nipaên lêm, ên ob la vac he pɨyôp yuu xovôên hɨxôn lêm. Nge, ob la dô vac xêyaa dɨ lop mɨ la vêl.” Yesu kɨyang tige nêl ên nêbê susu yaên vɨhati nivɨha tɨyi wê xomxo ob ya ge. 20 Dɨ Yesu nêl vô he ên nêbê, “Kɨyang wê yêp vac xomxo nɨlô lêc lop mɨ lam vɨxun ge wê ob vông he vô nipaên. 21 Ên kɨyang nipaên wê yêp vac xomxo nɨlô lêc lam le seac ge bêga nêbê xovôên nipaên, môp yôdac vêx yuu vux, vunên xomxo susu yôdac, hiên xomxo yib, 22 vông môp iimaên vô nipaên, môp madoên, môp nipaên yaya, nêl kɨyang kɨtyooên, vông môp vaxvax, yê xomxo nipaên, nêl kɨyang nipaên lec xomxo, yong he, dɨ vông môp vaxvax tɨyi xocbê pɨyôp nivɨha ti o yêp vô he lêm. 23 Môp nipaên tigee wê mi yêp vac xomxo nɨlô, om obêc lop mɨ lam vɨxun ge od ob vông xomxo vô nipaên.”
Pinisia vêx ti vông i vin Yesu
(Matyu 15:21-28)
24 Yesu sea vɨgwe tige dɨ loc mɨ la vɨgwe ti wê yêp kwabo vô Taia ge, mêd la dô vac xumac ti ên nêb ob dô dɨ xomxo yêên i i ma, lêc o tɨyi wê ob dô xôpacên ge lêm. 25-26 Mêd vêx ti wê vɨmwo nipaên dô vac i nu vêx ge ngô wê Yesu lam dô vac xumac tige. Vêx tige o vêx Yuda lêm. Nge, i tɨbii Pinisia ti wê i ben vɨgwe kehe Silia ge. Lêc la vô Yesu dɨ la yev vɨxa kɨtu vô dɨ kɨtaa i ên nêbê i tii vɨmwo nipaên vêl ên nu vêx.
27 Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Il ob vông yaên vô nipwo mɨ he ya vêl lê, ên o tɨyi wê il ob kô nipwo xen yaên mɨ nêx i loc vô noo ge lêm.”* Kɨyang wê Yesu nêl lec nipwo yuu noo ge, ge kɨyang pɨlepacên wê nêl lec he Yuda hɨxôn tɨbii ba. ên he Yuda yê tɨbii wê o Yuda lêm ge nipaên, nêb he tɨyi xocbê noo. Om nipwo tige tɨxuu lec he Yuda, dɨ noo tɨxuu lec tɨbii ba wê o Yuda lêm ge. 28 Lêc vêx tyo nêl ên nêbê, “Xomxo levac, ông nêl kɨyang nôn. Lêcom myapɨpu wê tô mɨ la dô vac tevol kwa ngɨbi ge, noo ya.” 29 Om Yesu nêl vô i ên nêbê, “Kɨyang wê ông nêl ge nivɨha, om ông lôc bom, ên vɨmwo nipaên sea num gwêba dɨ i vô nivɨha lec.” 30 Mêgem vêx tyo lax mɨ la ben dɨ yê wê nu tyo dɨyêp lec pêt ge dɨ xovô nêbê vɨmwo nipaên sea i dɨ la.
Yesu vông xomxo wê yac dɨ nɨnya vô kɨtu ge ti vô nivɨha lec
31 Yesu sea vɨgwe Taia ên nêb ob la mia luaên Galili, om la Saidon dɨ la Dekapolis dɨ mɨla mia luaên Galili. 32 Lêc xomxo kô vux ti wê nɨnya vô kɨtu dɨ vyac keacên ma ge mɨ la vô Yesu, dɨ kɨtaa Yesu nêb Yesu i vyax vɨgê lec xomxo tige ên i vô nivɨha lec. 33 Om Yesu kô xomxo tige mɨ yuu la le vɨyonên mêd Yesu kɨtiv vɨgê lɨyihi la vac xomxo tyo nɨnya vɨlu vɨlu, mêd pɨsuv myaluc lec vɨgê dɨ kɨtiv lec xomxo tyo get. 34 Mêd Yesu lax ma la lag kɨsii dɨ vê myakɨlôhô xêkɨzêc dɨ nêl vô xomxo tyo ên nêbê, “Epata.” Kɨyang tige kehe bêga nêbê, “Nɨnyam i toc dɨ ông ngô vɨgwe.” 35 Mêgem xomxo tige nɨnya toc dɨ i ngô kɨyang dɨ get vô vɨyin maên dɨ i keac nivɨha. 36 Lêc Yesu vɨbu xomxo tigee xêkɨzêc ta ên nêb he i o lêc nêl tige kɨtong vô xomxo ya lêm. Yesu nêl kɨyang tige tii vac vac vô he, lêc he o ngô lêm dɨ he la nêl kɨyang tige vô levac vô xomxo mɨ he ngô hɨxôn, 37 om he yetac mabu dɨ nêl ên nêbê, “Môp wê i vông ge vɨhati nivɨha, dɨ ici va tɨyi wê ob vông xomxo nɨnya kɨtu, he nɨnya i toc ên he i ngô kɨyang, dɨ vông xomxo wê yac ge he i keac nivɨha.”

*7:27: Kɨyang wê Yesu nêl lec nipwo yuu noo ge, ge kɨyang pɨlepacên wê nêl lec he Yuda hɨxôn tɨbii ba. ên he Yuda yê tɨbii wê o Yuda lêm ge nipaên, nêb he tɨyi xocbê noo. Om nipwo tige tɨxuu lec he Yuda, dɨ noo tɨxuu lec tɨbii ba wê o Yuda lêm ge.