10
Yesu nêl kɨyang lec môp wê vông ii maên vô nipaên ge
(Matyu 19:1-12; Luk 16:18)
Yesu sea vɨgwe tige dɨ la vac vɨgwe levac Judia dɨ la vac vɨgwe ti wê yêp mia Jodan vɨlu ganê. Mêd xomxo tɨbeac val kɨtucma vô Yesu om Yesu nêl xolac vô he tɨyi môp wê mi vông ila ila ge.
Mêd Palisi ya val, nêb ob yaxên i om kɨnêg nêbê, “Môp wê xomxo ob sea vɨnê ge, xolac nêb môp tibêge tɨyi, me tɨyiên ma?” Lêc Yesu kɨnêg lax vô he ên nêbê, “Xolac wê Moses vông ge nêbê va vô xamê?” Om he nêl ên nêbê, “Moses nêl ên nêbê xomxo ti obêc nêb sea vɨnê ge od ob kɨvuu kɨpihac wê nêbê yuu ob seama ge dɨ vông vô vɨnê lê dêc yuu seama.” Lêc Yesu nêl vô he ên nêbê, “Moses kɨvuu xolac tige vô xam ên wê xam nɨlôm yen xêkɨzêc ta ge. Ên buc mugên ilage wê Anutu tung lag yuu kɨbun ge, od Anutu tung xomxo vêx yuu xôn vux. Mêgem môp yêp bêga nêbê vux ob sea ta yuu ma dɨ la dô hɨxôn vɨnê, dɨ yuu ob tɨyi xocbê nôn tibed. Om yuu ob dô tɨyi xocbê nôn yuu ge lêm. Nge, yuu ob dô i tɨyi xocbê nôn tibed. Mêgem môp wê Anutu vông yuu tu nôn tibed ge, xomxo i o lêc tax i tip lêm.”
10 He lax xumac lôma lêc nue ngɨvihi kɨnêg kɨyang tige vô Yesu tii vac nang. 11 Om Yesu nêl vô he ên nêbê, “Vux ti obêc sea vɨnê dɨ la kô vêx paha ngwe ge od ge vông môp yôdac vêx yuu vux. 12 Dɨ vêx ti obêc sea lɨya dɨ la kô vux paha ngwe ge od vêx tige vông môp yôdac vêx yuu vux.”
Yesu kɨtaa lec nue nipɨpwo
(Matyu 19:13-15; Luk 18:15-17)
13 Xomxo kô nue nipɨpwo mɨ la vô Yesu, ên nêb i vyax vɨgê lec he dɨ kɨtaa lec he, lêc Yesu nue ngɨvihi kunac he nêb he loc vôên Yesu i ma. 14 Lêc Yesu yê môp wê nue ngɨvihi vông ge dɨ xêyaa vô myavɨnê om nêl vô he ên nêbê, “Vông nipɨpwo i lam vô a dɨ le vac xônên i ma, ên xomxo tibêgee wê tu kehe ên vɨgwe kɨsiinê. 15 A nêl hɨxôn nôn vô xam bêga bê xomxo ti obêc vông i vin Anutu xolac mɨ la vac i kwa ngɨbi tɨyi xocbê nipɨpwo tigae lêm ge od o tɨyi wê ob la dô vac Anutu ben ge lêm.” 16 Mêd Yesu kɨva nipɨpwo tigee dɨ vyax vɨgê lec he dɨ kɨtaa lec he.
Xomxo wê susu tɨbeac gee
(Matyu 19:16-30; Luk 18:18-30)
17 Yesu loc mɨ la vô môp mɨ la, dɨ xomxo ti tup mɨ la vô i vac môp, dɨ la yev vɨxa kɨtu vô dɨ kɨnêg ên nêbê, “Xolac kehe nivɨha, a obêc vông bêna êdêc dô magvɨha luta lêc luta?” 18 Lêc Yesu nêl vô i ên nêbê, “Bêna lêc ông nêl nivɨha lec a? Xomxo nivɨha ti o dô lêm. Anutu vaci nôn tibed wê nivɨha. 19 Ông xovô Moses xolac pyap wê nêl ên nêbê, ‘Ông o lêc hi xomxo i yib lêm. Ông o lêc vông yôdac vêx yuu vux lêm. Ông o lêc vun xomxo ngwe susu lêm. Ông o lêc nêl kɨyang kɨtyooên lec xomxo ti lêm. Ông o lêc kɨtyoo xomxo dɨ vô he susu vêl lêm. Ông loc vac tam yuu mam vya kwa ngɨbi.’ ” 20 Om xomxo tyo nêl vô Yesu ên nêbê, “Xolac kehe, buc wê a gên nipwo dɨ i val tyip gwêbaga, a viac xolac gee vɨhati mɨ vông i vô nôn lec.” 21 Mêd Yesu yê i manôn dɨ xêyaa vin lec i, mêd nêl vô i ên nêbê, “Môp ti gên yêp wê ông ob vông hɨxôn ge. Ông loc vông susu wê ông vông ge vɨhati mɨ tɨbii i kɨsuu, dɨ ông vông mone vô xomxo wê nên susu maên ge, ên ông obêc vông bêge ge od ông obêc kô susu nôn nivɨha gê kɨsii ganê. Ông loc vông bêge dɨ lôm tɨmu vô a vɨxag.” 22 Xomxo tyo ngô kɨyang tige dɨ nɨlô vô vɨyin levac ên i susu tɨbeac. Om sea Yesu dɨ la.
23 Mêd Yesu manôn yê nue ngɨvihi dɨ nêl vô he ên nêbê, “Xomxo wê susu tɨbeac ge obêc nêb la vac Anutu ben ge od obêc vông yuac levac vô he.” 24 Yesu nue ngɨvihi ngô kɨyang tige dɨ yetac mabu. Lêc Yesu nêl tii vac vô he ên nêbê, “Xam nuge, xomxo obêc nêb la vac Anutu ben ge od yuac levac. 25 Bwoc kamel obêc la vac yin kɨtu tocên ge, od obêc yuac levac, dɨ
xomxo wê susu tɨbeac ge obêc nêb la vac Anutu ben ge od obêc yuac levac luu vêl.” 26 Om Yesu nue ngɨvihi yetac mabu yocên dɨ nêl vô i ên nêbê, “Obêc tibêge ge od letya tɨyi wê obêc la dô mavɨha vac Anutu ben ge?” 27 Lêc Yesu yê manôn la bôbac vô he dɨ nêl ên nêbê, “Xomxo vaci o tɨyi lêm, dom Anutu vaci ge od tɨyi pyap. Ên môp vɨhati yang ge, Anutu tɨyi wê ob vông ge.”
28 Mêd Pita nêl vô Yesu ên nêbê, “Om wê lê. Xe ga, xe sea susu wê xe vông ge vɨhati dô dɨ lam tɨmu vô ông vɨxam.” 29 Mêd Yesu nêl ên nêbê, “A nêl hɨxôn nôn vô xam bêga bê xomxo ti obêc sea ben hɨxôn tae mae lie dɨ nue hɨxôn yuac yaên wê i vông ge ên wê nêb ob vông a lêg yuu xolac i vô levac ge, 30 od xomxo tige obêc kô xumac hɨxôn yuac yaên tɨbeac dɨ tae mae lie dɨ nue tɨbeac gê kɨbun ga, lêc tɨbii obêc vông myavɨnê vô i hɨxôn, dɨ buc tɨmuên ge od obêc la dô mavɨha luta lêc luta. 31 Lêc xomxo mugên tɨbeac obêc lax mɨ la tɨmu, dɨ xomxo tɨmuên tɨbeac obêc lam la mug.”
Yesu nêl kɨyang vông lu yon lec myavɨnê wê ob kô ge
(Matyu 20:17-19; Luk 18:31-34)
32 Yesu he nue ngɨvihi loc mɨ la ên nêb ob la Jelusalem. Om he mɨla vac môp, lêc Yesu la mug dɨ nue ngɨvihi hɨxôn xomxo ya he tɨmu vô i vɨxa. Mêd nue ngɨvihi xo kɨyang tɨbeac, dɨ xomxo wê la hɨxôn gee, he xona. Mêgem Yesu kô nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ tô mɨ la yuu mɨ he la dô vɨyonên dɨ Yesu nêl vɨyin wê ob tulec i ge kɨtong vô he, 33 om nêl ên nêbê, “Xam ngô lê. Il ob la Jelusalem, dɨ xomxo ob vông Xomxo Nu vac xomxo levac wê mi si daa gee hɨxôn xomxo wê xovô Moses xolac gee vɨgê, dɨ he ob vông kot vô i dɨ hɨlu kɨyang wê ob hi i yib ge xôn dɨ vông i la vac tɨbii wê o Yuda lêm gee vɨgê, 34 mêd tɨbii tigee ob so vya vô i dɨ pɨsuv mya lec dɨ pɨsa ya yihi dɨ hi i yib, dɨ buc yon obêc lam la vêl ge od obêc kɨdi lec mavɨha nang.”
Jems yuu Jon nêb yuu ob tu levac
(Matyu 20:20-28)
35 Sebedi nu yuu Jems yuu Jon la vô Yesu dɨ nêl vô ên nêbê, “Xolac kehe, xii ob kɨtaa susu ti vô ông, ên ông vông vô xii.” 36 Om Yesu nêl vô yuu ên nêbê, “Om muu nêb a vông bêna vô muuê?” 37 Mêd yuu nêl vô i ên nêbê, “Buc wê ông ob dô vac xêseac ge, od xii nêb ông vông lê levac vô xii dɨ xii ngwe ob dô vô ông vɨgêm vɨlu hɨyôv dɨ ngwe ob dô vô vɨgêm vɨlu kêd.” 38 Lêc Yesu nêl vô yuu ên nêbê, “Susu wê muu kɨtaa vô a ge muu o xovô kehe lêm. Dɨ kap wê a ob num vac ge, muu tɨyi wê muu ob num vac hɨxôn, me? Dɨ mia lipacên wê a ob lipac ge, muu tɨyi wê muu ob lipac hɨxôn, me? Ên myavɨnê levac hɨxôn vɨyin obêc hɨvun a xôn.” 39 Mêd yuu nêl vô Yesu ên nêbê, “Xii tɨyi pyap.” Lêc Yesu nêl vô yuu ên nêbê, “Vɨxôhɨlôg, myavɨnê wê a ob kɨlê ge, muu ob kɨlê hɨxôn. Dɨ vɨyin wê a ob tulec ge, obêc tulec muu êno hɨxôn. 40 Lêc xomxo wê ob kô lê levac mɨ dô vô a vɨgêg hɨyôv dɨ dô vô a vɨgêg kêd ge, a o tɨyi wê a ob nêl ge lêm. Ên Anutu vaci ob nêl xomxo wê i viac vɨgwe pyap vô he ge.”
41 Yesu nue ngɨvihi vɨgê yuu ngô kɨyang wê Jems yuu Jon nêl ge om he xêyaa vô myavɨnê vô yuu. 42 Om Yesu keac he vɨhati la vô i dɨ nêl vô he ên nêbê, “Xam xovô ên xam nêbê xomxo wê tu tɨbii baba nên levac ge, he mi yong he ên lê levac wê he kô ge, dɨ he mi nêl kɨyang xêkɨzêc vô lie ên nêb he i loc vac kɨyang wê he nêl ge kwa ngɨbi. 43 Dɨ xacxam va, xam o lêc vông môp tibêge lêm. Xam ti obêc nêb tu xam nêm levac ge, od i tu xam nêm xomxo yuac. 44 Dɨ xam ti obêc nêb tu xam nêm mugên ge od i kô lê vɨdaaên dɨ vông yuac vô lie vɨhati. 45 Ên a, Xomxo Nu, a o lam ên a nêb xomxo i vông yuac vô a lêm. Nge, a lam ên a nêb a ob vông yuac vô xomxo ên ngɨdu he xôn, dɨ a ob xib ên vô xomxo tɨbeac vêl ên he nên nipaên.”
Yesu vông xomxo ma tocên ti vô nivɨha lec
(Matyu 20:29-34; Luk 18:35-43)
46 Yesu he nue ngɨvihi hɨxôn xomxo tɨbeac ge, he val Jeliko, nang dêc sea Jeliko dɨ la nang. Lêc xomxo matocên ti lê nêbê Batimias wê ma Timias ge dô vô môp nɨnya, ên mi dô dɨ mi kɨtaa mone vô tɨbii wê lam vô môp ge. 47 Lêc ngô wê Yesu Nasalet val ge, om tyuc vya levac bêga nêbê, “Yesu, Devit nu, ông xo vɨgwe pɨsiv ên a.” 48 Mêd xomxo tɨbeac hɨgac dɨ nêl ên nêbê, “Ông vyam i ma.” Lêc Batimias ngôên he ma dɨ tyuc vya levac tii vac vac ên nêbê, “Devit nu, ông xo vɨgwe pɨsiv ên a.” 49 Mêgem Yesu val le dɨ nêl ên nêbê, “Xam keac i lam.” Om he la nêl vô Batimias ên nêbê, “Ông xêmyaa i vô nivɨha dɨ ông kɨdi lec mɨ lam, ên Yesu nêl nêb ông loc vô i.” 50 Om Batimias kwax i kol siot vêl dɨ kɨdi lec lutibed dɨ la vô Yesu. 51 Mêd Yesu kɨnêg vô i ên nêbê, “Ông nêb a vông bêna vô ôngê?” Lêc xomxo ma tocên tige nêl vô i ên nêbê, “Xomxo levac, a nêb ông vông a magnôn i seac.” 52 Mêd Yesu nêl vô i ên nêbê, “Om ông lôc, ên vông vinên wê ông vông ge vông ông vô nimvɨha lec.” Om lutibed xomxo tyo manôn seac dɨ i yê vɨgwe mêd la hɨxôn Yesu mɨ he la.