16
Sirao Vate Oirara Rutu Tauvapa Pauto Voeaaro
Ap 24:17, 9:13, 16:6 Oire oreovu vao-ia oa visiipa vatepaavoi vao iava moni vate. Uvare oiso ruipaparai ra oiso piepata osa Galesia-pa irara taviava. Oa iava oisoa moni oupaave Pauto voeaaro tauvapasa. Ap 20:7; 2 Ko 9:4-5 Oiso voea taviava, Toupa vokiro rutu-ia visii rutu moniara oavisii orirupata ora visii vo kovoroaro uvuipaoro. Oire vosa oisi eisi piepata, oa iava viapau oavu avu vai vo ovusa visii ruvara-ia moni oupasa uriopara visii iare tavetepaoro. 2 Ko 8:18-19 Vo osa poura viro ra voeao arua oea reesitava moni kaepasa. Oire uva voea riara iare oaravu pasiara rigatoavere rara voea iava varao oara kaeivere vaore, oiso ra voeao Jerusalem urui sovara-ia tou irara taraiave voea-ia oiso puraoro, “Oiraopavira rutu voea Korin iava urioai vigeipa sirao vate moniro vatesa.” Ari vosa oiso rugoopata, Asi rera raga Pol uvuiparoi ra avaparo, uva evoea uvuipaai ra ragai taveoive.
Oiso Ruipaparoepa Pol Ra Vokareve Korin-pa Irara Kekesa
Ap 19:21 Visii iare karera virovere vo rara Masedonia Provins-ia pute rovoa, uvare voa Masedonia Provins-ia pou viro ruipa rovoparai. Uva viapau taraiparai oiso visii tapo touavere, eke viapau. Oiso rugoo ragaparai, Iu vai pasi vo vaio tugurasa uva kokepa vuuta opesipere. Oire vo vuuta vai isivaaro iava uvuipatai vai ra ragai tauvata ragai sipo pieoro ouruirovu iare voraro uvaroare avapara. Uva reasiparai poteku visivi visii tapo tou arapa. Uvare ragai vo ruipaaro-a vao oa-ia oiso ruipaparai ra riro kaekae visivi visii tapo toua, vo rara Turaro oiso puraro, “Vearopai eisi viipa.” Ari ita, tou rovoavere rara Efesas urui-ia vo vokio-ia rekasioro ovokia vaisipaiveira oiso, Pentikos-pa voki. Uvare riro kovo rutuei ragai vaaro vo urui-ia vao-ia. Uvare rataoa karu pirorao ragaipa, oiso ra Turaro vo kovoaro puraa. Ari visii tavipaavoi oiso, Riro irara rutu epao vo kovore korukorupa irara.
10  Ap 16:1, 19:22 Oire vosa Timoti visii tapo tousa urioro, oa iava uvuipatai ra rera vearovira pau pieta. Oa iava viapau rera-ia uvuipaai orugorugoovu avu vai toupaive visiire. Eake iava? Uvare rera-a Turaropa kovopato ira oiso toupare osa ragai. 11  1 Ti 4:12 Viapau rutu oiso vearopai vosa irai visii iava rerare oiso puraro, “Akaipatoa raga ro-ia akukuto.” Viapau. Ari visii rutu uvuipatai ra rera tauvapata rera sipo piepaoro. Oa iava uvuiparoi ra vearo voka rutu purapareve rorupaoro. Uvare ragai rerare tueparavere ora oearovu tapo araoko irara oavi oea rera tapo uriopaavere.
12  Ap 18:24; 1 Ko 1:12, 3:5-6 Oire ra ro iava Apolos vigei araokotoaaro visii tavipaavoi. Uvare vorevoreripavira rera tavitavi ragapaavora, oiso ra visii iare tavetereve oearovu tapo araoko irara, ovusa touvira orugoorovu rera-ia toupaivoi. Oa iava viapau oiso ikauvira avapasa rugooparoi. Ari vovio vaio-a pasi utupaua, vo rara rerapa raiva karu piro.
Ovoiopa Reoro Vatereva Pol
13 Visii vearovira rutu ora airerei iraopata. Goruvira rutu toupata visii varaaro-ia oirao pie vovouro. Opeita uriripata. Ari tuvuu vovouvira rutu toupata. 14 Vo osa varao okovoroa rutu purapata, oara-ia uvuipatai ra sirao vovou rutu sirovava vara purapata.
15 Taraipataveira vo aao-ia Stefanas aao. Oaaoa rovovira rutu ora vo aao iava sopaura oaive pore rovoiva, voeao iava vo aao oea Grik taere-ia oisoa toupaive. Uva va-a vao oa iava ora vo aao iava sopaura oaive rutu tovoiva vo kovo puraoro Pauto oiraraaro tokipa kovo. Araoko irara oaa, oiso visii tavipaavoi, 16 Voeao vo vovouroaro sirova ututa oea eisi piepaiveira osa evo aao vovouaro. Ari vosa oearovu voea sirovavi toupaive voea tapo kovopaoro, oa iava uvuipatai ra oiso voea rutu vo vovouroaro sirova ututa.
17 Roru iraopaavoi vao iava uvare Stefanas vase voeao oea ragai iare urioaerao voeao ora Fotyunetas ora Akaikas, oea ragai rugoo piepaiveira visiire, uvare tauai rutu ragaipa toupataveira. 18 Otoua-a vao oa-ia ragai tapo toupaoro ragai roru pieivorao, oiso rutu osa oisoa visii tapo toupaoro visii roru piepaive. Ari ita, uvuipatai ra oirara-ia vearo vaisi rutu purapata evoea oea oiso rutu toupaiveira osa voeari Stefanas vase.
19 Voea rutu voeao lotupa irara oea Esia Provins-ia toupaiveira oea rutu visii iare vearo voki purapaivoi. Ora vaiterei tapo Akwila avukarei ora Prisila aiterea vearo voki visii iare purasivoi. Ora voeao oea vaiterei vo kepaaro-ia ora gurupaaveira lotu purapasa. Uva vearo voki vaisipaoro visiipa, oiso purapaai vo Turaro vaisiaro sovara-ia. 20 Vigei rutu araoko iraraaro voea vo uruio-ia oea vearo voki purapaivoi visiipa.
Oire uva va-a vao oa iava visii tavipaavoi ra ora visiipa siraopaoro sekanta.
21 Va vao-ia ragai vo reoviaro oa rigatoavoi ora ragai raga vavaearo-ia oiso-ia, “Vearo voki ragaiva Pol.”
22 Oire vosa irouto visii iava viapau Turaropa siraoparo, irape. Ira voari utupaua taru opesi ovoiroverea. Turaro Jisas uriou igei iare ikauvira rutu.
23 Oire uva oiso ruipa iraoparai ra visii tauvaa outa vigei reraaro Turaro Jisas ruvara-ia vo ovusa visiipa siraoparo. 24 Ragai-a vao sirao vovou rutu puraavoi visii tapo ora tavosioro Krais Jisas vaisiaro-ia.
Eisi osa vo pasio opesi piepaa.
Ragai-a vao, Pol.

16:1: Ap 24:17, 9:13, 16:6

16:2: Ap 20:7; 2 Ko 9:4-5

16:3: 2 Ko 8:18-19

16:5: Ap 19:21

16:10: Ap 16:1, 19:22

16:11: 1 Ti 4:12

16:12: Ap 18:24; 1 Ko 1:12, 3:5-6