2
Jisas Oiso Toupare Osa Aveke O Iria-ia Tootooa Toupai
Oire uva uvui iraopatai ra vuri vovouro oavisii kavuta. Opeita kuuvu reoro raga purapata ora opitupiturovu kuuvuara. Opeita oearovu varaaro riiriipata orekerovu. Opeita oearovivu takaupata vuri reoro-ia. Mk 10:15; 1 Ko 3:2 Uvui iraopatai ra vaopa vearo aio ogoepata Pauto vo reoaro, ra va iava vearoa taraia outa Pauto ruvara-ia. Oa iava uvuipai ra visii varaaro oirao pie vovouro oavisii goruvira torepe tauva oupaoro vo Pauto ruvara-ia. Oiso rutu osa kakae vure vokiara rutu-ia roroo ruipapaaveira aako riakoro-ia goruvira riropaoro. Sam 34:8-10 Aue iava uvare Tugoropa Vuku-ia oiso purapapeira, ‘Vereopa vovou oisoa sovopata vao Turaro oa purapareva visii-ia.’
Sam 118:19-29 Turaro iare uriopata ro-ia kataitoa raga. Ira oiso rutu toupareveira osa aveke o iria-ia tootooa toupaiveira. Ari ita, oearovu iria o aveke verioro oiso vovouaepa ra oira viki ragaive oiso rutu osa aveke turi raga. Vo osa Pauto oira eira roporeva, oiso ra rera vo kovoaro puraeve. Osa ita eisi osa visii toupataveira oiso osa avekeara oara-ia tootooa toupaiveira. Ari ita, Pauto uvuiparoi ra visii-ia tugoropa kepa paureve vo rara ora visii iava vasepata rerapa. Vo osa vo kepa opesirevora, uvuipatai ra voa pris kovoro purapata tauoro purapaoro vo kepa sovara-ia. Varao oara-ia uvuipatai ra Pauto roru piepata vo rara vara purapata Jisas Krais vo tauvaaro-ia.
Ais 28:16 Uvare Tugoropa Vuku-ia oiso purapapeira Krais iava,
‘O ropoava aveke iria-ia riroa voria toupaiveira. Uva oira tovoava. Oa iava oiso toupaeveira osa kukuuvu tuuta vo Kepao vaaro oa pauava Saion taere-ia vo Jerusalem urui vaore oiso, Irouto ro ira Krais oirao piereve ro rera raga ita aveke, ira viapau uvuiparoi ra ariia vai oureve vo rara oisi piereve eisi.’
Uva rera iavirava riro tauva rutu visiipa toupaivoi visiigoa rera oirao piepata rutu. Ari vosa aa voeao oea viapau rera oirao piepaive, Tugoropa Vuku-ia oiso purapapeira oeare evoea,
‘Oire aveke kepa paupa irara iria oisoa veripaive. Uva oira raga ita eira iria vo utupaua oiso rutu karekeoverea, rovopa tuuta rutu kukuuvu tuuta va iava Kepa.’
Ais 8:14; Ro 9:22 Ora oreoreovu ita Tugoropa Vuku iava oiso purapapeira,
‘Iriavu aveke iria iava tuipaoro oirara posipaiveira kovepasa.’
Voeao oea Pauto vo reoarova kaureopaave osa toupai vo reo ovoovovira. Eira aveke iria ovoovovira toupaeveira oiso osa Pauto vo reoaro. Uvare oirara vo reo iava posipaiveira kovepaoro vo rara vapa reasipaave. Uvare Pauto vare oiraopavira oisi puraroepa.
Vigei Oiso Toupapeira Pauto Voeaaro Oirara
Diu 10:15; Ap 26:18 Ari Pauto visii reesireva oa iava oiso toupataveira, Visii-a rera voeaaro. Visiigoa oiso toupataveira, Pris irara rera voeaaro ro King visiigoa sisigaruevira rutu toupataveira. Oa-a eva vituaro iava oiso toupataveira, Visii Pauto voeaaro torevokoaro rutu. Oa iava uvuipatai ra ovovourovu rutu iava siposipopata varao vearopara rutu oara oisoa purapareve visiipa. Osa raga ita oiso osa visiire keeraroepa ora rera iare. Oa iava rupa vovou kavutava, ovusa visii oureva vore aviavia-ia rera vaaro vearo aviavi rutu. 10  Hos 1:9-10 Ari ita, tuariri oisoa oiso rutu toupata, Oira turiro raga. Uva vo vokio oiso toupatavoi, Pauto voeaaro rutu visii. Ari ita, voari tuariri viapau oisoa siraoa vai oupata Pauto ruvara-ia. Ari vo vokio-ia vo sirao outavoi rera ruvara iava.
Vigei Uvui Iraopaviei Ra Oiso Toupape, Pautoa-pa Kovopa Irara
11  Hi 11:8-10 Vate irara oaa, visii oiso rutu toupataveira vo rasio-ia osa sopaipa irara oea tavetevira toupaiveira. Eva vituaro iava visii tavipaavoi oiso ra visii vo vovouroaro poreta vo vovouro iava vo rasio varaaro, oara visii iava sopaura vuri piepaiveira. Evo vovouro vuriara oara vearo vovourova ora upopapeira vo visii iava sopaura-ia. 12 Torevoko vovou raga purapata oirao pie vovou asa irara vuutaaro-ia toupaoro. Eagara vosa vurivira visii vaisipaive kuuvuvira, vo osa voeava torevoko vovou raga purapata. Osa iava eisi uvuipaai ra visii siituepaoro oisi iava taraia oupaive. Oa vai iava uvuipaai vai ra utupauavi Pauto vaisiaro kae pieive vo vokiri-ia oa-ia vorevira voreroverea Turaro.
13  Ro 13:1-10 Gavman irara vo reoroaro rutu sirova utu iraopata reo goru, vo uvare Turaro Pauto vo ruipaaro-a visiipa. Ora Praim Minista vo reoroaro tapo uvupata vara purapasa. 14 Ora turaro irara tapo vo reoroaro uvu iraopata. Voeao oearopa vo kovo vaterevora rovopato Gavman, oiso ra vuri irara vo voriaro vateive. Ora vearo irara vaisiaro kae pieive. 15 Uva eake-a vao oare uvui iraopatai ra voea vo reoaro reipa irara sirova utu iraopata? Aue iava uvare Pauto vo ruipaaro visiipa oisi oiso toupaiveira vaore, oiso ra va-ia torevoko vovou rutu purapata. Osa iava eisi roruko irara viapau uvuipaai ra visii togapaive oreoroi-ia, evoearo oearoa oearovivu takaupaiveira vuri reoro-ia. 16  Ga 5:1; 1 Ko 7:22 Ari ita, uvuipatai ra oiso rutu toupata osa voearo oearoa viapau tokipareve irai voea vo kovoroaro-ia voea siituepaoro vo rasio-ia. Uva oiso rutu toupata osa voeao kovopa irara oea tokipareveira Pauto ora rera osireiaro-ia. Uva oisi-a eisi osa iava viapau akeakevira raga vuri vovouro purapata vatauvira. 17  Ro 12:10; Hi 13:1 Oearovu rutu-ia vearo rugorugooro purapaoro voea vaisiaro rei piepata. Ora oirao pie vovou iraravi oearoviapa tapo sirao iraopata voeao visii iavapa irara. Pautoa-pa avivikepata. Ora visii reraaro reito gavman vo reoroaro uvu iraopata.
Uvui Iraopaviei Ra Krais Vaaro Ovoovoa Sirova Utu Iraopavio Siitoka Oupaoro
18 Visii kovopa irara arovi iraopata voearopa oearoa visiipa reipaoro visii tokipaiveira kave vovou rutu purapaoro visiipa. Voea vo reoroaro uvuta. Eagara vosa visiire kasipuvira reopaave oearovu raga reipa irara, oearoa tapo vo reoroaro-ia uvuipatai ra vara uvu iraopata. 19  Ro 13:5 Osa-a eisi osa iava uvuipatai ora visii vo voriaro outaverea vo Pauto ruvara-ia, vo rara viapau vearovira visii vo kovoroaro eveipaive. Eake iava? Uvare Pauto vo vovouaro-ia tarai rovopaoro eva kasipua oupataveira voea ruvara-ia oea visii vurivira tokipaiveira. Vo ovusa viapau oiso vuri pitupituro vai purapataveira. 20  1 Pi 3:17 Ari ita, vosa vuria purata, ra va-ia tavaka outa vo osa viapau kasipupata. Uva apeisi-a? E ovoriei va iavirava visiipa? Viapau rutu. Ari vosa vearoa raga purapata, ra va iavirava tavaka outa vo osa viapau kasipupata, osa iava eisi Pauto uvuiparoi ra visiipa vearo vori vatereve. 21  Ais 53:1-9 Eva-a Pauto vo ruipaaro visiipa. Aue iava uvare Krais vo ovoovo purareva visiipa riroa rutu upia ouoro evao parikou-ia visii tauvaoro. Osa eisi vo ovoovo eva vioepata. 22 Oiraopavira rutu uvare eera Krais viapau oisoa vuriara vai purapareve. Ora viapau kuuvu reoro vai oisoa purapareve rera oiraaro iava gisipo irai keakeapasa. 23 Ari vosa irai rera takaupareve, uva viapau Krais uvuiparoi ra oisi eisi irai otakauiaro pukooro irai tovireve. Ora vosa tavaka vai oureve irai ruvara-ia, ra viapau oiso iraire oiso puraro, “Vii vuri pieavere rara.” Viapau. Ari Pautoa raga-ia oisoa rariparo oiso, Ira raga rerapa va voriaro eva vuria vatereve. Uvare Pauto ora rera raga torevokovira rutu oirara rutu rovirieireverea voea vo voriroaro voeapa vateoro. 24  Hi 1:1-4; Ro 6:2 Ari ita, Krais kopiiroepa evao parikou-ia vo uva ora rera iava varaua-ia vigei vo vuriroaro vo voriaro oureva. Uva vigeipa kopiiroepa, uvare oiso ruipaparoveira ra vuri pitupituro kavupape. Oa iava eva uvuipaviei ra tootoovira toupape torevoko vovou raga purapaoro. Oiraopavira uvare vara-a evara rera vo viuparoaro oara iavirava uvuipaviei ra poretevira rutu tootoovira toupape. 25 Voari rovovira rutu uva oisoa virivira raga toupata oiso osa sipsip ragui viri ragapaiveira. Oa isivaaro iava poreta virora visii Tokipatoaaro sirova utusa ro-ia Pauto. Ro ira uvuiparoi ra visii iava sopaura oavisii utopareve vuri vovouro asavira.

2:2: Mk 10:15; 1 Ko 3:2

2:3: Sam 34:8-10

2:4: Sam 118:19-29

2:6: Ais 28:16

2:8: Ais 8:14; Ro 9:22

2:9: Diu 10:15; Ap 26:18

2:10: Hos 1:9-10

2:11: Hi 11:8-10

2:13: Ro 13:1-10

2:16: Ga 5:1; 1 Ko 7:22

2:17: Ro 12:10; Hi 13:1

2:19: Ro 13:5

2:20: 1 Pi 3:17

2:21: Ais 53:1-9

2:24: Hi 1:1-4; Ro 6:2