3
Vo Toupai Ora Oupa Irarare Vo Reoreo
Visii oirapa riako visiigoa arovi iraopata vatua irara oavisiipa voea vo reoroaro sirova utupasa. Ari ita, vosa oearovu voea iava viapau Pauto vo reoaro oirao piepaive, oea uvuipaai ra visii vo vovouroaro vearoara kekepaoro ora voea iava vovouisiro oaive porepaoro Pauto oirao pieive, vao iava rara viapau va iava oisi eisi voea tavitavipata. Uva ita, uvuipaai ra visii vo vovouroaro sisigarue vovouro eveiive vo osa voeapa avivikepata. Oire ra va iava oiso puraave, “O ari oiraopatoa rutu-a Pauto.” 1 Ti 2:9; Ais 3:18-23 Visii riakora viapau uvuipatai ra varaura raga ratauva oritopata vo pitupituo sirova utupaoro oruara oritopa gol oritoro tovopaoro, ora ooritorovu rutu vearo kekeara varoara, ora aasiara oara-ia riro moni viki ragapataveira. Viapau. Asi vearopai vosa sopaura oavisii iava oritopata vao-ia oritoa oa viapau uvuipai ra opesipe. Eva ita kave vovou vo osa ora visii vo pitupituroaro raga sirova vearo vovouro purapataveira. Ooritoa-a eva reia rutu rovopa vo Pauto osireiaro-ia. Airovu vairo airoa oisoa tuariri rutu riro goruvira rutu Pauto sirova oiso utupaave rera oirao piepaoro, evairo airoava ovoovovira vairo oiso vearovira vo oritoro purapaiveira ora vairo sopaaro-ia vo osa vatua irara oaive vo reoroaro uvupaoro vara purapaiveira. Jen 18:9-15 Iriavu-a o-ia vairo iava Sera, iria vatuato ro Ebraham vo reoaro uvuoro oiso rera vaisieva, “Ragai reraaro reito.” Uva vo vokio-ia visii riako oiso toupatavoi, Oira ovii riakoaro visii, vo rara oira vo vovouaro rutu sirova vearovira utupata, ora vosa viapau uriripata orekerovu avu vaipa.
Ef 5:25; 1 Te 4:4 Visii vatua irara visiigoa oiso tavipaavoi, Ora visii vatua riakoroarova toupaoro oiso rutu rugoopata vairore, Oiraopavira rutu, uvare viapau oiso goruvira rutu toupaiveira oiso osa oirara. Ra oisi eisi rugorugoo iraopaoro vearovira vairo tokipata rutu. Eake iava? Uvare Pauto vaeavira vei avukarei rutu tootoo piepareveira vao-ia rera vo vatevatearo. Ari ita, uvui iraopatai ra vokiara rutu-ia vearo vovou rutu pura iraopata vatua riakoro oavisii-ia. Teapi vuriara vai purapata vairo-ia, ra oisi iavirava eisi Pauto viapau visii uvupareve vo osa rera iare variripata.
Uvuipaviei Ra Katai Vovou Rutu-ia Toupape
Oire uva oaravu varao oara iava oiso visii tavipaavoi, Katai vovou rutu purapata ora visii rutuva vaeavira oearovivupa siraopaoro, oiso rutu osa ora visii araoko irararo rutupa siraopataveira. Vereopa vovou rutu purapata oearovivupa ora visii iava. Ra opeita oiso vovoupata ra oearovupa reipata. Mt 5:43-48; Ro 12:17 Vosa oearoi visii vuri piepaive, opeita voea vo pitupituroaro tuupata. Ora vosa oearoi visii takaupaive, ra opeita voea vo takauroaro pukopata ita voeare vorevira. Viapau. Ari uvuipatai ra vereopa vovou raga purapaoro voeapa voea vo pitupituroaro pukopata voeapa siraopaoro rutu. Eake iava? Uvare Pauto visii reesireva oearovupa vereopa vovou vatepasa voea tauvapaoro. Ra oisi iavirava uvuipatai ra vorerivira vereopa vovou oupata vo Pauto ruvara-ia.
10  Sam 34:12-16; Je 1:26 Aue iava uvare Tugoropa Vuku oiso purapapeira va iava vao oiso,
‘Ro oirato ira oiso ruipaparo ra rera vo touaro vearovira karekepape. Ora ro ira oiso ruipaparo ra vearo vuutaro rutu-ia toupareve. Ira uvui iraoparoi ra ora rera iava gisipo tupa rovopareve vuri reoro pura arapa. Ora ira uvui iraoparoi ra kuuvu reoro kosi pie arapa eaka rovoro.
11 Ira-a eera uvui iraopa ra vuri vovouro arova ora pore rovoro torevoko vovou raga purasa. Ira uvuipa ra akeakevira kave vovoure taraapareve. Oa iava uvuiparoi ra kasivarivira vo vovou sirova gavaurevira oearovu tapo toupareve.
12 Eake iava? Uvare Turaro oiso voearo siituepareveira voearo oearoa torevoko vovou purapaiveira. Ra oisi iava voea vo variriroaro uvupareve. Ari ita, voeare kasipupaoro voeare isivaparoveira oearoa vuri vovouro purapaiveira.’
Tavaka Ouoro Uvui Iraopavio Ra Va Iava Rorupape
13  Pro 16:7 Vosa vearo vovou raga purapasa ruipa iraopata, uva iroutoa vai uvuiparoi ra oisi eisi oai iava visii vuri piereve? Eake iava? Uvare viapau oeai oiso eisi piepaiveira voeao vearo irara vuri piepaoro. 14 Ari vosa tavaka outa vearo vovou raga purapaoro, eagara. Oa-ia uvui iraopatai ra oisi va iavirava roru iraopata. Opeita uriripata voeaoropa evoea. Ora opeita rirovira rutu oisi voeare eisi rugorugoo iraopata oearoa visii vuri piepaiveira. 15 Ari Krais vaisiaro kae piepata ora visii vo rugorugooroaro-ia. Ora vo osa oiraopavira rutu rerare oiso purapata, “Ragaipa turaro iraoparoi rutu.” Ora vaopa tapo vatatopo iraopata vo osa oearoi oiso purapaave visiire, “Igeipa visii vo oirao pieroaro aviavi piepata. Uva eake rutu-a vao oare tuepataveira?” Ari ita, vosa ora visii vo rugorugooroaro ravaa rovopata, osa iavirava uvuipatai ra voea vo reoroaro pukopata aviavi pievira. 16  Hi 13:18; 1 Pi 2:12, 15 Uva oisi-a eisi osa voea vo reoroaro pukopaoro uvui iraopatai ra kave vovou rutu purapata voeapa. Opeita voearovi akaipa piepata. Ora opeita orekerovu vuriara purapata ora visii-ia, ra vara sovopaoro ora visii iava sopaura-ia oiso purapata, “Ae, vuria puraavoi.” Oapa eva vatatopopaoro airereivira rutu torevoko vovou raga purapata voeapa. Oa iava uvuipaai ra oisi vo vovouro eveipaoro ariipaave ora voea raga, voearo oearoa vuri takauro-ia visii vaisiaro takaupaiveira oiso purapaoro, “Vuri kovo raga eva akukua,” vo osa vearo kovo raga Krais vaaro purapataveira. 17  Mt 5:10-12; 1 Pi 2:15, 20 Oiraopavira rutu, uvare vearopai rutu vo rara tavaka oupata vearo kovo purapaoro vo osa Pauto vo ruipaaro oisi eisi toupaive visiipa. Ari vosa vuriara purapaoro tavaka oupata, oire uva visii raga auearo-a.
Krais Kopiiroera Vigei Varaaro Vuriara Veraoro
18  1 Pi 2:21; 2 Ko 13:4 Oa eva vituaro-a vao oiso, Rera raga ita Krais ira kopiiroepa visii tauvaoro. Ira oiso eisi kopii ovoiroepa vigei varaaro-ia vuriara vo voriaro ouoro ovoieivira rutu. Ari ita, uvare rera raga-a vearotoa rutu ira kopiiroepa oirara tauvasa vuri irara. Osa-a eisi osa iavirava vigei vore piereva Pautoa iare. Oiraopavira rutu oiso osa rera iava varaua kopii ovoiepa, ovusa rera iava uraurato tootoovira raga toureva. 19  1 Pi 4:6 Osa eisi urauravira toupaoro avaroepa voearopa uraura irara siposipopasa oearoa tuukea-ia toupaiveira. 20  Jen 6:1-13 Voea urauraaro oea rerare Pauto isivaaepa kaureopaoro voari tuariri rutu vo vuutao-ia oa-ia Noa ateate piepareva Pauto, ovusa aak uvuo purapareva. Uva oisi-a oiso osa iava kataipa irara raga virivarireva rera Pauto vo peva vatara raga, vo osa pirutu paitu raga ivara-ia toupaiva va-ia uvuoa aak. 21  Ta 3:5; Hi 9:14; 1 Pi 1:3 Oire uva voari tuariri eva paitu rovu uuko rovu Noa aao kaeva voea tovosa vo oriru tapi. Uva oisi raga ita uukoa-ia Tugoropa Sisu oupape oa vigei kaepaiveira vigei tovopasa vo uva oriruvira toupapeira. Aue iavirava rera vo goruaro vao oa Jisas Krais tore pieva vova kopii tapi. Osisua-a eva oa viapau oiso toupai ra va-ia vuivui verapape ora vigei iava varaura oavi iava. Viapau. Ari vigei uvuipaviei ra oisi eisi va purapaoro ora vigei vo ruiparoaro reesipape, vo rara oiso ruipapavio ra vigei iava sopaura oavi sisigaruevira rutu toupaive Pauto osireiaro-ia vo rara evo gorua ita oupape rera vaaro. 22  Ap 1:10-11 Rera raga Krais ira iparoepa vuvuiua iare vo uva Pauto ruvara-ia oirapapa varata-ia toupareveira. Uva voa-a evoa uva toupaoro voea rutupa enselpa irara reiparoveira ora voeao oearoa reipaaveira vuvuiua-ia.

3:3: 1 Ti 2:9; Ais 3:18-23

3:6: Jen 18:9-15

3:7: Ef 5:25; 1 Te 4:4

3:9: Mt 5:43-48; Ro 12:17

3:10: Sam 34:12-16; Je 1:26

3:13: Pro 16:7

3:16: Hi 13:18; 1 Pi 2:12, 15

3:17: Mt 5:10-12; 1 Pi 2:15, 20

3:18: 1 Pi 2:21; 2 Ko 13:4

3:19: 1 Pi 4:6

3:20: Jen 6:1-13

3:21: Ta 3:5; Hi 9:14; 1 Pi 1:3

3:22: Ap 1:10-11