4
Vo Toupai Toua Iava Vao Oa Iava Uvuipa Pauto Vigei-ia Rorupareve
Oire oavu-a vao araoko irara oaio tavipaiovoi. Igei ruvara-ia vo taraio outavora vao iava vearo tou oa-ia Pauto roru pietavora. Uva va-a vao oa iava goru pievira ita Turaro Jisas vaisiaro-ia visii oiso tavitavipaiovoi, Uvuipatai ra eva-ia pute pievira oaravu rutu ita purapata vearopa pitupituro.
Ari ita, oreoa-ia vao tarai reo taraipatai oa visiipa vateiovora ro vaisiaro-ia vigei reraaro Turaro Jisas. 1 Ko 6:18; Kl 3:5 Uvare Pauto oisi eisi ruipaparoveira oiso ra oisi vara purapata oiso-ia, vo osa sopaura oavisii visii iava torevokovira raga toupaive, vo rara viapau otopa pitupiturore rugoopata vara purapasa. 1 Ko 7:2; 1 Pi 3:7 Ari visii uvuipatai ra katakataipavira ora oupa pitupitu raga purapata. Oa iava uvuipatai torevokovira raga riakora oavisii oupata, oa-ia viapau vuria vai. 1 Ko 6:14-20 Vosa oisi piepaoro eisi, viapau oiso vo vovouo otopa purapata. Oa oiso toupaiveira voeao vaaro oea viapau Pautoa-ia taraipaave. Ora viapau oiso irai uvuiparoi ra vuria vai purareve ora irai araokotoa vaiaro-ia irai keakeapaoro, oiso ra rera putereve rera-ia. Oa-a vao oa iava voari tuariri visii taviiova. Vo uva varare evara ravaavira visii vosiiova oiso visii tavioro, Turaro voeao vorireverea oea oiso vara vuriara purapaiveira. Hi 12:14; Lev 11:44 Uvare viapau oiso Pauto vare eva otopa pitupitu vigei roporeva. Viapau. Ari vaore-a oiso ra vearovira rutu roroiovira toupape. Uva oiso toupai vo osa ro ira vo reore vao-ia isivaparo. Uvare eake-a? Viapau oiso oirara ragare oisi isivaparoveira eisi. Ari Pautoa-re ro ira visiipa Tugoropato Uraurato vatepareveira.
Ari ita, oiso taraipatai viapau oiso uvuiparai ra vorerivira visii ita roroio piea vaore, ra ora visii araoko iraraaropa siraopata. Uva rera visii tarai pie ragaparevora Pauto, oiso ra oearovivupa ora visii iava voea kavikopata. 10 Ari ita, oiso osa oearovivupa piepataveira ita vigei araoko iraraaro voearo riro oirao pie vovou irara, oearoa voraro toupaiveira Masedonia Provins-ia. Uva oiso goruvira rutu visii tavipaavoi, Uvuipatai ra evo vovou-ia pute pievira rutu oisi piepata eisi. 11 Oire uva ora eaka pie iraopata. Opeita voraro vokapata oearovu vo rugorugooroaro torevoko ragapasa ora visii vo ruiparoaro raga-ia. Ari uvuipatai ra moni oupata ora visii vo kovoroaro-ia varao oara purapataveira ora visii vavaearo iava. Oiso osa voari rovoa-ia tuaririvi visii tavi rovoiovora. 12 Oa iava uvuipaai oearovu oirao pie vovou asa irara oisi iavirava visii kekepaoro visiipa avivikepaave. Ora aue tapo ra viapau potepata auepa vearopara varao oara arepataveira oearovu ruvara-ia.
Turaro Vigei Rutu Ousa Vorevira Voreroverea
13  Jo 11:11-27 Araoko irara oaio, igei oiso ruipapaiei ra voeao-ia tarai iraopata rutu kopii irara vaopa, teapi rirovira rutu visii iava sopaura siraopape rutu voeapa oiso rutu osa voearo oearoa viapau Pauto oirao piepaoro gaupaiveira. 14  1 Ko 15:13, 23 Oiraopavira rutu oiso osa vigei va vao oirao piepapeira oiso-ia, Jisas kopiiroepa, oa iava vorevira va iava ora poreteroepa toreoro. Oa-a eva vituaro iava oiso ragavira rera oirao piepaioveira. Osa ragavira iava Pauto voea rutu voeao kare piereverea oea kopiipaaveira Jisas oirao piepaoro. Oea rera tapo kareaverea Jisas.
15  Ap 1:10-11 Oire uva oiso ruipapaiei ra visiipa vao iava taviio oa iava Jisas taviroepa rera vo siposipoaro-ia vo vokio iava oa-ia vorevira voreroverea vigei rutu ousa. Uva vigei vao vigoa tootoopaviei viapau oiso voeapa iravioverea oea kopiipaaveira. 16  Mt 24:31 Viapau. Asi Turaro raga-a ira vuvuiua iava oiso keerapaoro vararo. Ora rovopatoa rutu reito enselto ira kaku pie rovoreverea vo osa Turaro vaaro utave guruko pura piro. Ogurukoa isivaaro iava voeao oea Krais oirao piepaoro kopiipaaveira tore rovoaverea. 17  1 Ko 15:52 Uva evoea isivaaro iava vigei rutu vao vigoa tootoovira toupai vo vokio-ia voeava aivaroperea rukuta sovara-ia. Ra va iava vigei rutu Turaro iare pou virovio vo vuvuiua rutu ivara-ia. Uva voa-a evoa Turaro tapo toupaperea vokiara rutu-ia. 18 Oreoa vao-ia oa iava uvuipatai ra oearovivu tavitavipata. Ra va uvupaoro ora voea iava vovouisiro oaive varaata piepaive.

4:3: 1 Ko 6:18; Kl 3:5

4:4: 1 Ko 7:2; 1 Pi 3:7

4:5: 1 Ko 6:14-20

4:7: Hi 12:14; Lev 11:44

4:13: Jo 11:11-27

4:14: 1 Ko 15:13, 23

4:15: Ap 1:10-11

4:16: Mt 24:31

4:17: 1 Ko 15:52