24
Jisas Tugoropa Kepare Reoroepa Oiso Ra Opesi Ovoipe
(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)
Uva kosiro viropa vova Rovopa Kepa-ia Tempel osa disaipel rerare ravaaepa, vo osa voava urioparoepa. Oa iava Tugoropa Keparore rerare oiso puraaepa, “Auoro, vo keparo kekeri Tugoropara.” Jo 2:19 Oa iava Jisas voeare oiso puraroepa, “Iu! Oara kekepata evara reipa keparo. Uva oiraopavira rutu oiso visii tavipaavoi, Viapau iriai aveke vai eakave iriai ivara-ia aveke vai osa toupaive. Oara evara kururu piroverea koveoro.”
Jisas Voea Tavireva Aue Iava Riroa Tavaka
(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)
Uva vo tou-ia vao-ia pauroepa vo pukuia-ia Oliv Kovo-ia. Oa iava voa rera iare urioaepa disaipel. Uva voa rera eripaiva rera akepaoro oiso, “Igei taviri oiso, Aa vo vuutao-a vao oa-ia evara karekeperea? Uva eake vai-a vao oa iava vo vuuta eveiioverea oiso, Vao vii vo vokiaro vao oa-ia kareuverea, ari vao ovoiopa vuuta?”
Jer 29:8; 2 Te 2:3 Oa iava Jisas voeare oiso puraroepa, “Visii ora vatatopo iraopata, teapi irai visii kearevere. Riro irara uriopaaverea ragai vaisiaro raga-ia ora vaisipaoro, ra oiso purapaave, Ragai raga-a vao Krais. Uva riro irara rutu oirara ora riakora keakeapaiverea. Uva oiso upoa gurukoaro uvutaverea, ora va iava siposipo ovusa uvavu toupaive. Ra opeita rirovira rugorugoopata ora sitapaoro vo osa va vao kosi piro. Aue iava uvare va-a eva oa kareke rovoperea, ra vovio vo utupaua ovoiopa voki karekeperea rara. Ais 19:2; Sek 14:13 Oiso-ia oearovu oirara upoa kosi piepaiverea oearovu-ia oirara, ovusa osararovu osararovuva ora upoaverea. Ovusa ogoe vuutaro kosi piroverea voraro rutu ora ravurikeara. Uva varao oiso rutu toupaiveira osa riakova oisoa kakaetoava upia rovopao rera kavausa.
“Vo vuuta-a vao-ia oa-ia visii oupaiverea visii vao kovopa irara oaro Pauto vatepasa upia ora kasipua visii upopaoro tapo. Uva osararovu rutu iava oiso visiire vuri vovoupaaverea rutu. Eake iava? Uvare vaisia oaa visii-ia toupai. 10 Uva vo vuuta-a vao oa-ia oearovu voea varaarore ovauaverea oirao pie vovouro. Ra araoko irara oaive iava gasipaive keripa irarapa ora voeare kasipupaoro rutu. 11 Riro irara rutu tapo profet irara oea karekeaverea oirara rutu keakeasa. 12 Oiso-ia vuri pitupituro rutu karekeperea riro irara-ia. Oa iava ora voeapa siraopa vovouro oaive kavuiverea. 13  Re 2:7 Ari vosa ro ira viapau raveraveparo vo tugurasa ovoiopa vuuta iava vo voki-ia, uva rera-a eera ira oureverea Pauto ora rera iare. 14  Ro 10:18 Ari ita, oearovu Vearo Siposipo kosi piepaivere Pauto vo Saraaro iava siposipopaoro voraro rutu rasitoa rutu-ia. Ra va iava oirara rutu vo siposipo-ia taraipaave vao-ia. Oa isivaaro-ia karekeperea vao-ia ovoiopa voki.
Vuri Siitoka Rutu Karekeperea
(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)
15  Dan 9:27 “Oire uva va-a vao riroa rutu vuria oa keketaverea. Eva-a oa vituaro iava vo reo purareva Daniel tuariri voa toupaoro vo Tugoropa Tapi. [Ari ita, ro ira vo reo vieireve vao-ia, oire ra vearovira vare rugooparo.] 16 Uva vo vuuta-a vao-ia oa-ia oirara rutu Judia-ia touiverea, ra uriripaoro voava tori iraoive pukuia iare. 17 Ari vosa ro ira kepa ivara-ia kiuvu oupaoro uvuruparoverea, ra viapau oiso voava rerereve auero rutu gurusa varao rera varaaro. 18 Ari vosa ro ira varuparo toureverea, oire ra viapau oiso voava ora porero kuvuparare rugooro varao rera varaaro. 19 Siraovira rutu vairoviopa taruko riako, ora vairo airoa sikeo kakaero roro piepaiverea vo voki-ia vao. 20 Variripatavere tuepaoro. Teapi torita vo kiuvupa vuuta eke vao-ia Tugoropa Voki ra Reo Taisi oaro Pauto gasita vokaoro Tugoropa Voki iava vo reo. 21  Dan 12:1 Aue iava uvare vo vuuta-ia eva riroa rutu toupaiverea tavaka. Uva viapau oiso oai va-ia putepai vao iava oa pura piropa voari tuariri oa vao vo vokio-ia tugurapai. Va rutu vao isivaaro iava viapau oiso otavakai perea voari rutu utupaua oiso osa va vao-ia. 22  Ais 65:8-9 Ari vosa Pauto viapau vo vuuta vao poteku piepareve, ra oirara rutu opesiave. Ari ita, voeao ragare rugooro vo vuuta poteku piereverea oea reesireva ora rerapa.
23  “Vo vuuta-ia vao oire vosa irai visii tavipareve oiso, Krais-a ro vo-ia ira keketa. Eke oiso puraro, Varo vavo-ia, oire ra viapau rera vo reoaro oirao piepata. 24  Re 13:13 Ora oearovu keakea irara krais irara ora oearovu profet irara oearoa rutu toreaverea karekeoro riropara rutu purapaoro ravotoara. Ora oaravu pisipisa kovoro oara tapo ravotovira puraiverea. Ari ita, vosa uvuipaave, oire ra oirara rutu ivuive ora voea iare voeao oea reesireva Pauto ora rerapa. 25 Uvuta! Vao iava visii vosiavoi ravaavira, ra uutupata.
26  “Eisi vosa visii tavipaive, Rera keketa varo ira vavo toupare kuvau tapi. Oire ra viapau voea vo reoaro uvupaoro voare avapata. Ora vosa oiso visii tavipaive, Ro-ia kepa sovara-ia ira vataupa. Oire ra viapau oiso voea vo reoroaro oirao piepata. 27 Taraipataveira varakeotoa-ia ira parakaupaoro voraro rutu aviavipareveira vuvuiua-ia. Eisi osa parakauoro voreraverea Oirato Oviitoaaro Ro Ropoto vo oirara rutu osireiaro-ia.
28  “Uva osa-a eisi osa vatau asavira ruega kare ora gurupaaveira eru karero aiopasa.
Utupaua Oirato Oviitoaaro Urioroverea
(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)
29  Ais 13:10; Esi 32:7 “Vo osa vo voki vao tavakapa voki isivaaro iava ravireo ruparoverea, ora kekira tapo oiso viapau rororeverea. Aaviikoara kovekoveperea vova vuvuiua iava. Orekerovu rutu goruara vova vuvuiua ravurikeperea. 30  Dan 7:13 Uva vo vuuta-a vao oa-ia ragai vo reesiaro vuvuiua-ia karekeperea. Oire uva oirara rutu vo rasio-ia va kekeoro gauiverea, vo rara ragai Oirato Oviitoaaro tueiverea ovusa rukuta sovara-ia uriora riroa rutuva gorua ora keraria ragai vaaro. 31  Sek 9:14 Oire utaveoro varapaaverea vo rara ragai voeaaro aruave enselpa irara, ra voea guruive voeao oea ropoava voraro rutuva vo rasito rekasiaro-ia.
Fik Ova Oa Aue Reesipaiveira Vuuta Vao Rovirieipa Pitupitu Iava
(Mak 13:28-31; Luk 21:29-33)
32  “Visii uvuipatai ra vao-ia fik ova tarai oupata vo rara airepa guruvaro kosi pieive. Oire ra va iava oiso taraita, Uukoa toupai vai-ia, oa iava poretevira toupaivoi. Ra va iava oisi ragavira taraipata raipipa vuuta tutuu piepai oa-ia ravireo rororovere. 33  Je 5:9 Eisi ragavira ita osa iava uvuipatai ra ragai iava taraipata oiso, Reraei ira ratao riaaro-ia ora tovoroi koatasa. 34 Oiraopavira rutu visii tavi iraopaavoi oiso, Oirara rutu voeao vo vuuta-ia eva viapau oiso voea rutu kopiiaverea vosa vara rutu evara kareke rovoperea. 35  Mt 5:18 Oire oiso-ia vuvuiua opesiperea ora rasito. Ari ragai vo reoaro viapau rutu oiso opesiperea.
Viapau Irai Taraipa Vuuta-ia Ora Vo Vokio Oa-ia Voreroverea
(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)
36  “Uva viapau irai taraiparoi vo voki-ia ora vo vuuta-ia, ora purapurapa irara voeao ensel oaro tapo voeao vo vuvuiua oea viapau taraipaai, ora Oviitoaaro tapo viapau taraipa. Ari Aitetoa raga taraipa Pauto. 37  Jen 6:5, 7:6-23 Vo pitupituro oara puraiva vo Noa vo vuutaaro-ia osa raga eisi osa ita pieiverea vo vuutao-ia oa-ia voreraverea Oirato Oviitoaaro Ro Ropoto. 38 Voari tuariri uva rirova pirutuva kareke asavira toueva ovusa vo vuuta-ia vearovira aiopaiva, ora vearovira ukaiopaaepa osa oearovu vo vuuta-ia vearopavira raga riako oupaaepa. Oire vo tugurasa urioaepa oisi raga piepaoro uva Noa uvuoa sovara-ia koataroepa, va vaisiaro, aka. 39 Ari ita, viapau oiso oisi rugoopaaepa. Oa iava akukuvira raga toupaiva osa rirova pirutuva urioopa voea rutu oirara ora riakora turosa. Uva oisi raga ita-a eisi osa pieiverea vosa Oirato Oviitoaaro vorero vo uva viapau rera vorearore rugorugoopaave. 40 Ari vo osa aiterei toupasiverea varuparo vai. Oire uva vaiterei iava iravu oureverea Pauto iravu arova voa raga. 41 Ari vo osa airei riakorirei vai plaua purapaereverea auere bret, osa Pauto vairei iava iriavu oureve iriavu arova voa raga. 42 Uva eisi osa iava vearovira rutu uutupata. Viapau oiso taraipataveira vo vokio-ia oa-ia Turaro oavisii voreroverea. 43  2 Pi 3:10 Vare vao rugoo iraopata. Oire rovovira rutu ro ira vo kepaaro-a kepa oiso rugorugooparo, Esa vokiaro vai urio viarovere kavirupato, ra uutuparo. Ra viapau oiso rera eaka ragapareve ovusa rera vo kepaaro tatepareve koatasa. 44  1 Te 5:6 Uva visii tapo vao-ia vatatopopata tuevira vokiara rutu-ia vaore rugoopaoro oa-ia Oirato Oviitoaaro voreroverea. Vo ovuutai-ia viapau oiso ra oiso rugoopata, Uriorovere rara. Oire uva vo vuuta-a vao oa-ia oirara rutu rerapa vovou vakuvakuvira touiverea oiso purapaoro, Viapau oiso vo vokio uriorovere. Ovoki-a eva oa-ia voea sita piereverea.
Vo Toupai Oiratoarei Iava Kovopatoarei Oiso Iravu-a Vearoto, Ari Iravu-a Vurito
(Luk 12:42-46)
45  “Oire irouto-a ro kovopato ira oisoa toupareve, Eera vearo rugorugooto ora vearo kovo purapato. Oare rera tovoreva reito ro rera reraaro oearovu-ia kovopa irara vuravurapasa voea tokipaoro ora aio vatepasa vo ora rera vo vuutaroaro-ia. 46  Re 16:15 Oire utupaua reitoa ro voreroverea, ra rera kekereve ro kovopato ovusa vo kovo purapareve oiso osa vare rera tavireva, ra va-ia rera ro kovopato rorureve. 47 Uva oiraopavira rutu visii tavipaavoi oiso, Auero rutu rera varaaro tokipasa rera tovoreva kovopato. 48 Ari vo osa ro kovopato vurito ora rera raga ora keaparo oiso purapaoro, Ragai reraaro reito viapau uvuipa ra ikauvira urioro. 49  Lu 21:34 Oire rovoro ora rera voeaaro upopaoro kovopa irara aue raga purapaoro ukaio ora aue tapo aio oearovu tapo oirara. 50 Oire rera ro vurito kovopato reraaro reito voreroverea vo vokio-ia ovokia-ia viapau oiso rerare tuero. Viapau oiso rrare tueroverea viapau rera-ia taraipaoro osa urioro. 51  Mt 8:12, 25:30 Ra kovopato oaro vurivira rutu uporeve rera ragipaoro. Ra voava rera tovoreve voeao ruvara-ia riro kuuvu irara. Ra voea rutu voa ora reuri oaive kuripaive ora voeapa siraopaoro evoa opesipa tapi.

24:2: Jo 2:19

24:4: Jer 29:8; 2 Te 2:3

24:7: Ais 19:2; Sek 14:13

24:13: Re 2:7

24:14: Ro 10:18

24:15: Dan 9:27

24:21: Dan 12:1

24:22: Ais 65:8-9

24:24: Re 13:13

24:29: Ais 13:10; Esi 32:7

24:30: Dan 7:13

24:31: Sek 9:14

24:33: Je 5:9

24:35: Mt 5:18

24:37: Jen 6:5, 7:6-23

24:43: 2 Pi 3:10

24:44: 1 Te 5:6

24:46: Re 16:15

24:49: Lu 21:34

24:51: Mt 8:12, 25:30