8
Oirato Porete Piereva Jisas Ira-ia Oisoa Lepra Upia Toupaive
(Mak 1:40-44; Luk 5:12-14)
Oire uva pukui iava vararoepa, oa iava riro irara rutu rera sirova utuaepa. Uva iravu ira-ia oisoa lepra upia toupaive Jisas iare tutuu piereva. Oa iava kotupiuarei rekuoro takuro viropa rera ruvara-ia oiso puraoro, “Turaro. Vosa ruipapau, ra ragai porete pieri.” Uva Jisas rera-ia vavaea taku pieoro oiso puraroepa, “Oiso ruipaparai, ra sisigarueu.” Osa-a eisi osa iava lepra upia opesi ovoiepa. Oa iava sisigarueroepa. Lev 14:3-4, 10 Uva Jisas rera tavireva oiso, “Vearovira rutu ora vatatopo iraopauei. Opeita irai taviparivere. Viapau. Ari varaua oara karekesa avapau pris irarapa. Ra tauoa vai purari oiso osa Moses tuariri puraroepa. Oa iava oirara rutu taraiavere oiso, Upia rutu vii iava opesiepa.”
Rom Amiaro Reitoaaro Kovopatoaaro Ira Porete Piereva Jisas
(Luk 7:1-10)
Vo Jisas Kapaneam urui-ia koataroepa. Uva iravu ami viurupa irara katai vovoto (100) oirara reitoaaro urioroepa rera goruvira rutu aresa. “Turaro. Ragai reraaro kovopato upiaparoi. Uva reraei kepa-ia. Ira iava keruara rutu kopiiepa aue-ia kerau upia.” Uva Jisas rera tavireva oiso, “Ira porete piesa urioravere rara.” Sam 107:20 Oire uva rera ro viurupa irara reitoaaro rera vo reoaro pukooro oiso puraroepa, “Turaro. Viapau oiso vearoto-a ragai ra ragai vo kepaaro-ia ora kiuu. Ari oiso raga ruipaparai ra vo raga touoro rerare reoreou osa poretero. Ari ita, ragai tapo ro reroarovi toupaavoi ira reesiiva kepten rutu ragai tokipasa. Uva ragai raga oearovuva toupaavoi viurupa irara katai vovoto (100), oea ragai reroarovi ita toupai. Oire uva oiso-ia vosa irai arua voea iava oiso, Avau, ra avaro. Oire ita, iraire keerara oiso, Uriou, ra urioro. Ra ita kovopatoa oaa ragai reraaro tavia oiso, Vao purari, oire oai purareve.” Oiso puraroepa ami reitoaaro. Uva evo reo oa kosi pieva Jisas vo goruaro. 10 Oire uva Jisas varao rutu uvureva rera ruvara-ia. Oa iava rirovira rutu vara-ia rugorugoo iraoparoepa. Uva voeao tavireva oea rera sirova utupaaepa oiso, “Oiraopavira rutu visii tavipaavoi oiso-ia, Viapau oiso irai kekeavora Isrel-ia oiso osa ro-ia amipa irarapa irapato ira-ia oirao pie vovou toupai.
11  Mal 1:11 “Oire vo reore rugoopatai oiso, Riro irara oirara oisova uriopaavere uvarovu rutuva vo uvava ravireo kaeparo viroveira ora vova uva rokopareveira. Vo uva aueva Ebraham pauaverea aioa-ia ora Aisak ora Jekop vo vuvuiua Pauto vo Saraaro-ia. 12 Ari ita, oirara rutu voeao Jiu-pa irara rera voeaaro oea reesireva ora rerapa, oea iava oeavu kosi piereverea vore rupa tapi voea siguoro ora rera vo tokiaro sovara iava. Oea vurivira gaupaiverea ora voea reuriaro kuripaoro ora voeapa siraopaoro.”
13 Oire uva Jisas viurupa irara reitoaaro tavireva oiso, “Kareu vaviopavira. Vii vaaro oirao pie vovou oa oiraopavira karekepere viipa.” Oa iava vo vuuta raga-ia eva porete ovoiroepa rera kovopatoaaro.
Pita Aigevaaro Iria Porete Piereva Jisas
(Mak 1:29-31; Luk 4:38-39)
14  1 Ko 9:5 Jisas koataroepa Pita vo kepaaro-ia. Voa Pita aigevaaro kekereva osa voa kukue upia iava urua-ia gerevira toupaeva. 15 Oa iava oira vavaearo-ia pitureva. Oire uva kukue upia oira kavu ovoiva. Oa iava voava porete ovoioro Jisas-pa aioara vatatopo ovoieva.
Jisas Oirara Rutu Ora Riakora Porete Piepareva
(Mak 1:32-34; Luk 4:40-41)
16 Uva ovaiaro riro irara rutu oirara ora riakora sipopaiva rera iare Jisas voearo oearoa-ia oisoa vuri tugararo rutu toupaive. Oa iava voa voeare reoreoparoepa tugara voea sigupaoro voeao vuri tugararo rutu. Uva voea rutu upiapa irara vorevira poretepaaepa. 17  Ais 53:4 Uva oisi-a eisi osa vara purapareva vo reo oirao piepaoro oa purareva Pauto Aisaia gisipoaro-ia ro profetato oiso puraoro,
‘Eera ira upiara rutu vo vavataaro kaereverea vara verapaoro vigei iava.’
Voeao Oea Jisas Sirova Utusa Ruipa Ragapaave
(Luk 9:57-60)
18 Jisas riro irara oirara kekereva oea ora guruaepa rera kovokovopaoro. Oa iava ora rera voeaaro disaipel tavireva oiso, “Vova iviropaviei vavo varata iare.” 19 Oire uva iravu riro taraito Reo Taisi-ia urioroepa oiso rerare purasa, “Tisato. Vosa ragaipa ruipapau, oire ra vegei rutu avave vo uruiro iare uvaroare avapau.” 20 Uva Jisas rerare ora rera iavirava oiso puraroepa, “Ari ita, Akau kare vo tavukiroaro toupai uusipa tavukiro rasiuaaro, ora kokio kare oea vo epitaroaro toupai. Ari ropa Oirato Oviitoaaro Ro Ropoto viapau oiso tavukia vaiei rerapa kukuearo vasepasa.” 21 Oa iava iravu disaipelto Jisas tavipareva oiso, “Ragai ava rovoparai aite tova rovosa, eke?” 22  Jo 1:43, 21:19 Oa iava Jisas oiso rerare puraroepa, “Eagara, voeaope kopii rugoo irara, oea raga ora tovapaavere osa ragai sirova utuu.”
Jisas Riroto Kiuvu Rite Piereva
(Mak 4:36-41; Luk 8:22-25)
23 Jisas uvua sovara-ia koataroepa. Oa iava disaipel irara rera sirova utuaepa voa. 24 Oire rirova purepava kiuvuva toko rovu ivara-ia urioopa. Oa iava rirovira rutu uvuoa petopetopaiva toru kouro osa voa Jisas uusiparoepa. 25 Oire uva va-a vao oa iava disaipel urioaepa rera tore piesa oiso puraoro, “Turaro. Igei tauvari! Easi opesipaviei.” 26  Sam 65:7, 89:9 Uva voeare oiso puraroepa, “E apeisi iava uriripatai? Easi gare visivi raga raripatai ragai-ia.” Uva voava toreroepa purepava kiuvuva rakote pie ovoisa ora uuko ovi vara ruture reooro. 27 Oa iava ora voea raga va-ia tavetavepaoro oiso ora reopaaepa, “Avoeao, eaketo-a irao ro oirato ira gisipoaro uvu ovoivoi vo vatakore kiuvu ora uuko ovi?”
Oiratoarei Iava Aiterea Iava Vuri Tugararo Verareva Jisas
(Mak 5:1-17; Luk 8:26-37)
28 Jisas ovaratavu iava toko rovu-ia pouro viropa vo Gadara vase vaaro. Oire uva voa aitereivu oiratoarei rerava aivarosiva raivaaro aiterea-ia oisoa vuri tugararo toupaive. Oa iava vavaraisiepa tova uruiro-ia uusipaoro. Uva eisi osa iava oisoa oirara ora riakora vo raiva vao viapau oisoa gaepaive vaiterei asavira. 29  Het 11:12; 2 Sml 16:10 Uva rirovira rutu oivepaoro vaiterei iava keerapaaepa oiso purapaoro, “Vii Pauto Oviitoaaro! Apeisi vai igei piesa uriouei? Vuuta igei vaaro tugura asavira toupaivoi ovusa igei rirovira upia piesa vagevagevira uriouei.” 30 Ovusa oavu koie ragui tauaivi toupaiva aiopaoro. 31 Uva voea voeao vuri tugararo goruvira rutu Jisas arepaiva oiso purapaoro, “Vosa igei kosi piepari, ra vavore igei sipori koie ragui sovara-ia.”
32 Uva va-a vao oa iava voea tavireva oiso, “Avata!” Uva vaiterei kavuoro koie ragui-ia koatasa avaaepa. Uva voava vo ragui riro varivarivira rutu ikauoro varaaepa oavu-ia ora vikisa vagapa toko rovu sovara-ia. Oa iava voa gisiaepa kopii ovoioro.
33 Uva koie tokipa irara toriiva riro urui-ia kare uvirosa. Uva voa toupaoro voeapa siposipopaiva varao iava oara rutu karekeepa vaiterei-ia tapo aiterea-ia oisoa vuri tugararo toupaive. 34  Ap 16:39 Oire uva oirara rutu voeao vo uruia iava Jisas-va aivarosa avaaepa. Oa iava rera kekeoro rerare oiso puraaepa, “Vova igei vo rasiaro iava avau uvai ragare.”

8:4: Lev 14:3-4, 10

8:8: Sam 107:20

8:11: Mal 1:11

8:14: 1 Ko 9:5

8:17: Ais 53:4

8:22: Jo 1:43, 21:19

8:26: Sam 65:7, 89:9

8:29: Het 11:12; 2 Sml 16:10

8:34: Ap 16:39