9
Jisas Iravu Oirato Porete Piereva Ira-ia Oisoa Kerau Upia Toupaive
(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)
Jisas uvuoa sovara-ia koataroepa ovaratavu iare voresa voa vo toko rovu-ia. Uva voava vorevira karero viropa vore rera vo uruiaro torevokoaro-ia. Ap 23:11 Uva iravu upiapato kaepaoro urioaepa rera iare ira iava keruara rutu kopiiepa. Oire uva Jisas rera vurareva peperava uru ivara-ia osa voa gerevira toupareva. Oa iava voea varaaro eveioro rari vovouro oiso puraroepa rerare, “Sopaua oara kavepe viire. Vuria oara vera ovoiavoi vii iava.”
Evo reo uvupaoro voeao tarai irara aue-ia Reo Taisi oiso rugorugoopaaepa, Easi ro Pauto toviparevoi.
Lu 6:8, 9:47, 11:17 Ari ita, vo ovusa Jisas voea varaaro-ia tarairoepa rugorugooara. Oa iava oiso puraroepa voeare, “Eakere eisi ora visii vovouroaro ragaire vurivira rugorugoopatai? Ari aa vo reo irao-a oa avekatapai rutu ragaipa, ra va-ia oiso purara, Vuria oara vera ovoiavoi vii iava, eke oiso purara, Toreu ra vokari? Oa-a vao-ia oa purapaavoi visiipa ro vearo pieoro. Oire va kekepaoro oiso purapata ragai iavirava, Oirato Oviitoaaro Ro Ropoto vo goruaro vao-ia oiraopa. Oa-a vao uvuipai vuriara rutu verapasa oirara iava voeao rasitoa-ia tou irara.” Oire uva va-a vao oa iava rerare upiapato oiso puraroepa Jisas, “Toreu, ra uruara kaepaoro kareu vii vo kepaaro iare.” Uva oisi-a eisi osa iava avaroepa tore ovoioro rera vo kepaaro iare. Ap 4:21, 11:18, 21:20 Oa iava oirara rutu va vao kekeoro va-ia tavetave iraopaiva. Uva taraipaaepa oiso, Pauto vo goruaro iava vo karopo vao-ia oa vatereva oirarapa. Oa iava Pauto vaisiaro kae pieiva.
Vo Jisas Matyu-re Keeraroepa
(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)
Jisas vokapaoro iravu kekereva osa pauparoepa moni oupa kepa-ia gavman vo kepaaro. Rera vaisiaro Matyu. Oa iava voa rerare oiso puraroepa, “Matyu, ragai sirova utuu.” Uva rera sirova utu ovoisa toreroepa.
10 Oire uva kepa-ia toupareva voa aiooro. Uva voa riro irara rutu takis oupa irara ora riro irara vuri irara oearea rutu rera tapo aiosa urioaepa. Oa iava voea tapo aiopareva ora rera voeaaro disaipel. 11  Ga 2:15 Oire uva Farisi va vao kekeiva. Oa iava disaipelre oiso puraaepa, “Uva apeisi visii reraaro tuvetuvepato voea tapo takis oupa irara ora voeao vuri vovou irara aiopare?”
12 Uva Jisas vo reo uvuoro oiso puraroepa, “Voeao upia asa irara viapau oiso ra avapaave ruvarupatoa iare. Viapau. Ari voeao raga oea-ia upiara toupaive, oea raga uvuipaai rera iare avapaave ruvarupato. 13  Hos 6:6; 1 Ti 1:15 Visii vao-ia taraia ousa avata vo reo porearo-ia, oreoa Tugoropa Vuku sovara-ia toupaiveira oiso, ‘Vaopa reasiparai tauo purapa pitupitu. Ragoa vaopa ruipaparai tauva vatepa pitupitu.’ Oire viapau oiso voeaore keerasa urioraera torevoko vovou irara. Viapau. Ari voeaore keerasa urioraera rupa vovou irara vuri irara, oiso ra ora voea varaaro iava vuriara oaive porea viro.”
Jisas Akepaiva Vo Aio Kavupa Pitupitu Iava
(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)
14 Uva vo vuuta-a eva oa-ia Jon voeaaro disaipel urioaepa oiso purasa rerare, “Uva apeisi iava igei rutu vao-ia aio kavupaioveira ora Farisi-pa irara osa vii voeaaro disaipel viapau oisi piepaive?”
15  Ap 13:2-3, 14:23 Oa iava Jisas voea tavireva oiso, “Vosa irai oiratoa vai pitu pie asavira toupareve vo raga sara irara ruvara-ia, ra viapau oiso vovousopaave aioa purapaoro vao ora ousapa aio. Aue iava uvare utupauavi ora voea iava rera veraivere vo osa riako ouro. Oire ra viapau ita voea tapo sara irara toupareve. Uva vo vuuta-a eva oa-ia oisoa aio kavupaave taru voea sara irara rerapa siraopaoro, uvare tauaipa voea arova. Osa eisi ragai voeaaro toupaivoi. Oa vituaro iava viapau aio kavupaiveira vo ragai tapo toupaoro.
16  “Viapau rutu irai uvuiparoi ra ruta vai varoa vai taporeve voava airepa. Vosa oisi pieive, ra ita rutapa karikari piro airepa arova. Ra karia ita riro iraope. 17 Uva viapau irai uvuipa ra tuariripa rakari vai sovara-ia wain ovi vai airepa vai kuvureve. Vosa oisi piereve, ra meme rakariaro kari piro. Ra wain koko viro ovusa va tapo meme rakari opesi ovoipe. Ari vosa aue raga-ia airepa kuvupaave, ra vearovira raga oriruvira toupaive va-ia.” Eisi osa voea vo akearo aatoreva Jon voeaaro disaipel.
Jisas Reito Jiu Oviivaaro Porete Piereva Ora Iriavu Iria Rera Vaaro-ia Varoa Pitueva
(Mak 5:22-43; Luk 8:41-56)
18 Oire uva Jisas vo reo raga vao purareva, ovusa ro reito urioroepa kokoto rekusa rera ruvara-ia. Oa iava oiso puraroepa, “Vo vokio raga-ia oviiva oaa kopiioi. Uva oiso ruipaparai ra uriou oira-ia vavaea tovosa, ra vorevira tooo.” 19 Uva va iava Jisas rera sirova uturoepa ora disaipel irara tapo.
20 Uva voa-a evoa uva iriavu riakova toupaeva iria-ia oisoa kekira koveparo vokiara rutu-ia. Uva oisi raga toupaoro katai tau erao (12) ivaro-ia tuguraopa. Oire uva oira o rera isivaaro-ia urioopa varoa vatuaro-ia pitusa rera vaaro Jisas. 21 Uvare ora vovouaro raga-ia oiso rugorugoopaopa, Vosa rera vaaro-ia varoa pitua, ra va iava vearora poreteoro. 22 Oire uva Jisas ora poreroepa oirare oiso purasa, “Oviiva oaa. Vii iava sopaua varaape kaveoro. Ari vii vaaro oirao pie vovou oa vii ravotovira porete pievoi.” Uva vo vuutavi raga-ia eva varaa ovoiopa porete ovoioro.
23 Oa iava Jisas voa vo pouro viropa reito vo kepaaro-ia ovusa pupipaiva ora riroa gau guruko purapaiva oirapa gaupaoro. 24 Uva oiso puraroepa Jisas voeare, “Verata vova. Viapau oiso o kopiioe kakaeva. Iria uusi ragapaoi.” Oa iava rera agesipaiva. 25 Oire uva oirara rutu veraiva. Oa iava koataroepa Jisas oira vo tugiaro-ia oira vavaearo-ia pitusa. Oa iava tore ovoiopa. 26 Uva vo tavitavi vao vokava voraro vo taere-ia vo rasio-ia.
Jisas Voosito Vaio Vearo Piereva Ora Iravu Vaaruuto
27  Lu 18:38-39 Uva voava vo urui kavureva Jisas. Oa iava voosito vaio rera sirova keerapaoro utupasiepa oiso purapaoro, “Vii Jisas vegei aaotoaaro, Devit Oviitoaaro. Vegeivipa siraou.” 28 Oa iava koataroepa oavu-ia kepa. Uva voa vaitereo voosito vaio Jisas iare uriosiepa. Uva vaitereire oiso puraroepa, “Easi ragai vai-ia raripasiei, oiso ra vao puraa?” Uva oiso purasiepa, “Iu, Turaro!” 29 Uva vavaerei tovoreva vaiterei osirearo-ia aarovira oiso puraoro, “Va-a vao oa reivira karekepere vei vaarova oirao pie vovou.” 30 Oire uva vaitereire osireiara karu piropa. Uva va iava Jisas vaitereipa riro goru reo vatereva oiso puraoro, “Opeita irai tavipasi vao iava.” 31 Oa iava voava kosi virooro rera iava Jisas siposiposa kosisi viropa. Uva voraro rutu viriva vo taereo-ia vo rasia vao.
32 Oire uva voava avasieiva, iravu ita sipoiva kapuu gisipoto rera iare ira-ia oisoa vurito tugarato toupareve. 33 Oa iava rera ro vurito tugarato kosi piereva rera iava. Uva voaviva vorevira reoroepa. Uva va iava vao-ia rirovira rutu tavetave iraopaiva oiso purapaoro, “Viapau rutu oiso oai karekeepa Isrel-ia oiso osa vao-ia.” 34  Lu 11:15 Oa iava Farisi oiso ora reopaaepa, “Easi eera tugara kare reitoaaro vo goruaro iava varao purapare ro Jisas.”
Jisas Oirara Rutupa Siraoparoepa
35 Uva voava Jisas voraro rutu virireva riropa uruiro-ia ora garepa uruiro-ia Vearo Siposipo kosi piepaoro Pauto vo Saraaro iava. Ora oupiarovu rutu tapo iava voea porete piepareva ora ovovourovu iava raveraveara. 36  Esi 34:5; Sek 10:2 Oire uva voa-a evoa uva oeavu riro irara oirara kekeoro siraoroepa voeapa. Eake iava? Uvare voea varaaro rugorugooara piro piropaepa. Oa iava vurivira rutu toupaiva oiso rutu osa sipsip ragui voeao oea viapau tokipatoa vai oaive. 37  Jo 4:35 Uva eisi osa iava oiso disaipelre puraroepa, “Riroara rutu aioara vioroe oara oiso toupai osa oirao pie asa irara vo ragai-ia Jisas. Osa viapau kovopa irara vai vo voea tavitavipasa. 38 Eisi osa iava uvuipatai ra rore Turaro Pauto variri iraopata ira ruvara-ia toupaiveira vo kovo. Ra va iava kovopa irara vai siporeve vo kovo aioaro gurusa.”

9:2: Ap 23:11

9:4: Lu 6:8, 9:47, 11:17

9:8: Ap 4:21, 11:18, 21:20

9:11: Ga 2:15

9:13: Hos 6:6; 1 Ti 1:15

9:15: Ap 13:2-3, 14:23

9:27: Lu 18:38-39

9:34: Lu 11:15

9:36: Esi 34:5; Sek 10:2

9:37: Jo 4:35