5
Vigei Uvui Iraopaviei Ra Voka Iraopape Aviavia-ia
Lu 6:36 Visii rutu-a Pauto ovii iraraviaro. Eva-a oa iava uvuipatai ra rera vo pitupituaro vioepaoro oisi pieta, oiso rutu osa ovii kakaero aite irara vo pitupituroaro vioepaoro vara sirova utupaaveira. Ovoivira rutu sirao vukurova toupata vo oearovivupa siraopaoro. Vo osa oisi eisi piepaoro Krais vaaro sirova ovoovovira oiso utupata. Uvare vigeipa siraooro ora rera iava vasereva. Oa-ia ora rera-ia tauoa purareva. Oa iava Pauto vo tauo vearovira utuuvaaro geesireva va-ia rorupaoro rutu.
Ra opeita ora visiiva otopa pitupituro purapata, ora varao vuri rugooro, ora opeita oearovu varaaro riiriipata vara oupasa ora visiipa. Viapau rutu uvuipatai ra oisi eisi piepata. Ora aue tapo opeita oaravu-ia vuri reoro ora reopata vara purapasa. Ora tapo oiso-ia, opeita ora visiire vuri reoro purapata varao vuivuipa reoro, oreoroa-ia oearovu kovata piepataveira. Viapau. Ari uvuipatai ra Pauto vaarore rugoopaoro rutu rera-ia vuurapa vaisi pura iraopata. Oire vearovira varao-ia tarai iraopata oiso-ia, Ro ira otoparo, ora ro ira vuri rugooro purapareve, ora ro ira oearovu varaaro riiriipareve, eera-a ira viapau uvuiparoi ra Krais vaio ora Pauto vo Saraaro iare koataro rera vo voriaro ousa. [Oa vao riiriipa pitupitu porearo oa-ia Pauto tovopareveira utupaua, rara varao raga vo touara vo rasio-ia ira piepareve. Oiso rutu osa ro ira tokarasiara raga oirao piepareveira Pauto tovopaoro rutu utupaua.]
Jer 29:8; Ro 1:18 Ora opeita iravupa ora visii iava vasepata, oiso ra visii keareve visii tavipaoro, “Viapau oavu avu vai. Ari uvuipatai vo pitupituro purapasa.” Oire teapi rera vo reoaro uvuta, uvare oiraopavira rutu evo pitupituro sirova Pauto vo kasipuaro karekeperea voeaore oea rerava ora kaureopaaveira rutu. 1 Ti 5:22 Eva oa vituaro iava visii tavipaa, Opeita voea tapo evoea ora tavosipata. Eake iava? Uvare tuaririvi rupa vovou-ia toupatavora. Uva vo vokio-ia visii rutu-a vao Turaro vaaro-ia aviavia toupatavoi. Eva-a oa vituaro iava uvui iraopatai ra oiso rutu tou iraopata osa voeao oirara oea aviavia sovara-ia toupaiveira. Vo aviavio oa vearo vovou ora torevoko vovouro rutu kareke piepaiveira. Uva vo vovouro-a evara oara-ia uvuipatai ra vara pura iraota. 10 Vo rara orekerovu rutu akeake iraopaoro vara purapata, ra va iava oaravu ora visii-ia sovopata vara eveipaoro oiso, O, ari Turaro roruparevoi rutu va-ia oa puraei. 11 Opeita varao orekerovu purapata oara purapaiveira oearovu oara kuearo vurivira karekepapeira. Evara-a oara purapaiveira vo rupa vovou-ia. Ari visii uvuipatai ra evara vuriara oaive viaevira kareke pie iraopata vore aviavia-ia. 12 Vo vovouro vuriara oara ariia kareke piepaiveira, vo rara vara-ia ora reopata varao oara vatauvira purapaiveira. 13 Vosa vara evara vatau vovouro kosi pie rovopape vore aviavia-ia, ra va iava utupavira oiraopavira rutu vara vituaro karekepape. Aue iava uvare varao oara vatauvira toupaiveira oara viaevira karekepere vo osa aviavia vara-ia rorove. 14  Ais 60:1; Jo 5:25 Eva-a oa vituaro iava oiso purapai,
‘Eraou vii viigoa uusipau. Ora vorevira toreu vii kopiito. Osa iava Krais vo aviaviaro uvuipai ra vii-ia rorove.’
15 Ora vatatopo iraopata. Goruvira rutu voka iraota. Teapi koveta. Ra visii vo vokaroaro oiso rutu pie iraota osa voeao varaaro riro tarai irara. Ra opeita oiso piepata osa voeao vaaruu vovou irara. 16  Kl 4:2-6 Teapi visii vo vuutaroaro ropi ragapata. Ari vokiara rutu-ia vearo kovoro raga purapata, uvare vuriara toupaivoi vo vokiro-ia. 17 Ra opeita oiso raga toupata osa voearo vaaruu vovou irara. Viapau. Ari vo osa Pauto vo vovouroaropa ruipapaoro oisi vo vovou sirova ututa.
18  Pro 23:29-35 Ora opeita goruara-ia uukoara ukaiopata ora kokoro piepaoro. Viapau. Vosa eisi raga piepaoro uvuipatai ra visii raga ora opesi pieta vai pasi. Ari uvuipatai ra Tugoropato Uraurato iare ora visii iava vaseta. Ra va iava rera iava ovoivira rutu touta. 19 Vo rara ro iavirava Turaro ora visii raga ora reoreopata, vo ora visii raga ora varaata piepaoro vo reo sirovava oa toupai vo Sam ora vo erava-ia uva toupai Tugoropa reoro. Oire vo osa oiso eisi piepaoro ora visii sopaaro-ia Turaro vaisiaro kae pie iraopata. 20 Ra vokiara rutu-ia vearo vaisi pura iraopata orekerovu rutu iavirava rera-ia ro Pauto vigei Aitearo, ro vaisiaro-ia Turaro vigei reraaro Jisas Krais.
Ora Oupa Pitupitu Iava Vao Oirara Ora Riakora
21 Oire visii vao oiso ora piepata, ra oearovivu reroaro toupata. Oisi-a iava eisi uvuipatai ra Krais vaisiaropa avivikevira toupata.
22 Riakora visiigoa vatua irara oavisii reroarovi toupata voea vo reoroaro uvupaoro. Osa ragavira eisi piepaoro uvuipatai ra Turaro Jisas reroarovi ora tovopata. 23  1 Ko 11:3; Kl 1:18 Oiso ragavira osa ro ira vatuavaaro tokipareve, eisi osa ragavira Krais oirara rutu tokipareveira, voeao lotupa irara oea oiso toupaiveira, Rera iava vavaeara, ora rera iava kokotoara, ora varaua, uvare voea rutupa oiso toupareveira, Voea Kae Piepatoaaro. 24  Kl 3:18 Eva vituaro iava va vao lotua Krais vo reoaro sirova utupapeira. Oire uva visii riakora uvuipatai ra vatua irara oavisii vo reoroaro sirova vearovira rutu utupata ita.
25  Kl 3:19 Ra visii vatua irara riakora oavisiipa vearovira rutu sirao iraopata oiso osa Krais lotupa irarapa sirao iraoparoveira. Uvare voeapa siraooro ora rera iava vasereva, oisore ra kopiiro voeapa. 26 Osa eisi piereva Krais Pautoa iare oirara rookaoro. Uva oisi rutu-a oiso-ia osa ovoovo purareva lotupa irara sisuoro aue-ia baptais ora vao Pauto vo reoaro Tugoropa Reo. 27 Uva va vituaro-a vao oiso osa uvuiparoi Jisas ra ora rerapa lotupa irara vatepareve, vo rara vuurapavira rutu toupaive. Viapau vuivuiara vai voea-ia, ora viapau regorea vai voea-ia. Ari uvuipaai ra roroiovira raga toupaive, uvare vara asavira oiso voea sisigarue piepareve voea sisupaoro. 28 Eisi osa ragavira visii vatua irara riakora oavisiipa siraopaoro vearovira rutu vairoro tokipata. Oisi rutu osa ora visii iava varaurapa siraopaoro voura vearovira tokipataveira. Uvare oiso toupai, Ro ira vatuavaaropa siraoparoveira, ira ita-a eera ora rera varaaropa siraoparoveira. 29 Viapau oiso iraiei ira ora irai iava varaua vaire kasipuparoveira. Viapau. Ari voua aio piepareveira vearovira voua tokipaoro. Eisi rutu osa Krais ora rera iava varaua tokipareveira vouao-ia vao-ia lotuua. 30 Ari ita, vigei-a vao lotupa irara vigoa oiso rutu toupapeira, Rera iava vavaeara, ora kokotoara, ora orekerovu rutu varao voua-ia vouao varaua rera vouaaro. 31  Jen 2:23-24; Mt 19:5; 1 Ko 6:16 Uva oiso purapapeira Tugoropa Vuku,
‘Ro oirato ira aitetoarei kavuoro avaro, ra voava iriavu riakova oureve, oire ra oisi iava eisi vo rara ora ousi oiso rutu karekesi, Kataiua varaua.’
32 Uva vo reoa-a vao-ia reia rutu, oa vituaro viaevira kareke piereva Krais. Uva ragaipa oiso va porearo vituaro toupaivoi, Lotupa irara rutu toupai Krais-ia kataiua raga purapaoro varaua rera-ia. 33 Ari vao porearo vituaro visii rutupa oiso toupaivoi-ia, ra ora visii vo riakoroaropa siraopata, oiso rutu osa visii vatua irara ora visiipa siraopataveira. Eva-a oa iava vairo vatua riakoro oavisii uvuipaai ra visiipa avivikevira toupaive.

5:1: Lu 6:36

5:6: Jer 29:8; Ro 1:18

5:7: 1 Ti 5:22

5:14: Ais 60:1; Jo 5:25

5:16: Kl 4:2-6

5:18: Pro 23:29-35

5:23: 1 Ko 11:3; Kl 1:18

5:24: Kl 3:18

5:25: Kl 3:19

5:31: Jen 2:23-24; Mt 19:5; 1 Ko 6:16