KOLOSI
Irapa Reoro Vo Vukuo Iava
Pol vo pasio rigatoreva eisi toupaoro tuukepa kepa-ia Rom aue-ia 61-63 yia Jisas vo kavauaro isivaaro iava. Uva vo Pol Kolosi vatapa rigatoreva voea tavioro, uvare Vearo Siposipo vatakoiva varao tapo Jiu vo pitupituroaro, ora varao oirao pie asa vovou irara vo pitupituroaro. Oiso voea tavireva uvare oearovu raga lotupa irara oisoa vuurapa vaisi purapaive enselpa irarapa. Ora oiso oisoa siposipopaive, Krais-a oiratoa raga, uvare viapau Pautoa iava rera. Oa iava Pol goruvira voea tavireva Krais iava oiso, Pauto ruvara iava ira ro urioroepa oiravira toupasa vo rasio-ia (Kl 2:9-10).
1. Aviavi pie reoro Pol varaaro, ora vearo vaisi Pautoa-ia, 1:1-14.
2. Krais iava ora rera vo kovoaro, ro ira uvuiparoi rutu oirara oisi piesa ra torevoko vaisi ouive vo Pauto ruvara-ia, 1:15–3:4.
3. Oirara uvuipaai ra Tootoo Ovoi ouive Krais-ia vo rara rasito vo pitupituroaro kopii pie rovoive vara kavu ovoioro, 3:5–4:6.
4. Pol vearo voki rutu purareva voea rutuva Kolosi vata, 4:7-18.
1
1-2 Vo pasio rigatoavoi ragai Pol visiipa araoko irara oave, visiigoa Kolosi urui-ia toupataveira Pauto voeaaro. Visiigoa goruvira rutu toupataveira Krais-ia raripaoro rutu. Ragoa roporeva Pauto, oisore ra oiso toupaa, Ragai-a Krais Jisas reraaro aposelto. Uva vegei rutu-a vao-ia vo rigato puravevoi ora Timoti vigei araokotoaaro visiipa. Uva variriparai Pautoa iare vigei Aitearo, oisore ra visii vatereve tauvaa ora gavaure vovou.
Pol Vearo Vaisi Purareva Pautoa-ia Rera Vaaro-ia Variria
Vo osa variripaveiei visiipa tauvare akepaoro uva vokiara rutu-ia vearo vaisi purapaveaira Pautoa-ia ro Turaro Jisas Krais Aitearo. Uvare visii iava uvupaveaira visiigoa Krais Jisas oirao piepataveira rutu. Ora vao tapo iava osa Pauto voeaaropa siraopataveira rutu. Ari ita, oisi-a eisi osa piepataveira uvare vaore oiraopa Vearo Siposipo rugoopataveira oa iava voari tuariri visii taviiova oiso, Pauto orekerovu rutu vearopara tovoreva vuvuiua-ia visiipa oara taru oupataverea utupaua. Mt 24:14 Va vao Vearo Siposipo oa riropaoro uvarovu ruture va kuearova ora sikasikapaveira voraro ruture vo rasio-ia, oiso rutu osa voari rovoa-ia ita visii vuruvuruaro-ia ora sikasikaepa, vo vokio rutu isivaaro iava oa-ia Pauto vo siraoaro-ia roroiovira taraia ou rovotava. Vo sirao akuku vatevatea rera vaaro oa vate ragapareveira Pauto. 1 Ko 4:1-2 Uva vo taraia-a vao oa vatereva visiipa ro-ia Epafras, ro ira oisoa vegei tapo kovopareve goruvira rutu, uvare iravu-a rera Krais reraaro. Ira oisoa kaviko iraopave. Ro 15:30 Ira vegei tavireva visii iava oiso, Pauto reraaro Tugoropato Uraurato visiipa oearovupa siraopa vovou vatereva.
Pol Variriroepa Pautoa Iare, Oiso Ra Kolosi Vata Goru Piereve
Uva eisi osa iava visii iava uvuoro vo vokia eva variria rovoveva visiipa. Oa iava oisi raga piepaoro vo vokio tuguraveiei. Ari ita, variripaveaira Pautoa iare oiso ra rera vo vovouaro viaevira rutu karekepe visii-ia. Ra va iava vearovira taraipata vo osa Tugoropato Uraurato visiipa vara aviavi piepareve. 10  1 Te 2:12; Ef 4:1 Ra oisi va-ia roroiovira taraipaoro vearovira Turaro vo pitupituaro ora rera vo vovouaro sirova utupata. Ra va-ia rera roru piepata rutu ora visii-ia. Ora vosa oearovu-ia vearo kovo purapata. Uva va-a eva oa-ia kuea kareke piepata, ra oiso pieve, Visii-ia Pautoa iava vo tarai oa kovapai. 11  Ef 3:16, 4:2 Uva variripaoro Pauto arepaveaira oiso ra visii goru piepareve. Ra va iava Pauto vo kerariaro vo goruaro oupata vo goruo oa toupaiveira visii goru piepasa. Oa iava viapau uvuipatai ra Pautoa-pa tauaita, vo rara otavakavu visii-ia pou piro. 12 Viapau. Ari touvira rutu vigei Aitearo-ia Pauto vuurapa vaisi pura iraopata rorupaoro rutu, uvare Pauto oisire visii oisi uvuireva rutu, oiso ra vara outa oara Pauto ruvara-ia toupaiveira vore utupa vokia tuepaoro, oara ravaavira toupaiveira voeaopa oea aviavi vovou rutu-ia vao rera vaaro vokapaiveira. 13 Ari ita, rupa iava Pauto vigei vorevira oureva vigei orirusa rera vo Saraaro sovara-ia ro Oviito ira kaviko iraopareveira. 14  Hi 9:16-28 Ro Jisas ira vigei karureva vorevira vova vuri pitupitu vo tuukearo vigei iava vuri vovouro verapaoro.
Vo Toupai Krais Vo Pitupituaro Iava Ora Rera Vaaro Kovoa
15  2 Ko 4:4; Re 3:14 Viapau oiso irai Pauto kekepareveira. Ari ro raga Krais, ira raga oisi rutu oiso toupareveira osa Pauto. Oa iava rera vurapaoro uvuipaviei ra va iava Pauto kekepape rera-ia. Ari ita, Pauto orekerovu rutu pura rovoreva. Uva Krais raga orekerovu rutupa rovopatoa rutu, uvare vara rutu-ia putepareveira rera ro avaioto Pauto Oviitoaaro. 16 Uvare rera iavirava Pauto pute pievira orekerovu rutu purareva oiso-ia, oaravu-a varao oara vuvuiua-ia toupaiveira, ari varao oara vo rasitoa-ia toupaiveira, ora evara oara iava oaravu kekepapeira, ovusa vara iava oaravu viapau kekepape, varao oara vatauvira toupaiveira. Oire uva va vao osa oeavu tapo pura rovoreva reipa irara voeao uraura irara enselpa irara oea reipaaveira voeaopa oea vuvuiua-ia toupaiveira. Vara rutu evara purapareva Pauto Oviitoaaro iavirava, oiso ra rerapa varape Oviito. 17  Hi 2:9-10 Ari ita, voari rovoa-ia viapau orekerovu avu vai touva ovuuta-a eva oa-ia Krais raga kataito toureva. Uva rera raga iare orekerovu rutu ora vara vo tavukiroaro iare purareva voraro. Uva touvira vara evara toupaiveira rera vo goruaro-ia. 18 Oire uva Krais-a lotua iava kukue, ovusa lotu-a varaua. Uvare vigei raga vigoa tokipareveira vigeipa oiraopa rutu Tootoo Ovoi vatepaoro. Rera-a Krais avaiotoa rutu ira kopiia iava vorevira tore piereva Aiteto. Eva-a oa vituaro iava rera-a rovopatoa rutu ira orekerovu rutu-ia putepareveira, uvare vigeipa iraoro toreroepa vorevira. 19  Jo 1:16 Ari ita, Pauto vo ruipaaro-a oa-ia oisi piereva rera Oviito Krais oiso rutu osa Pauto. 20  2 Ko 5:18-21 Uva rera raga vo ruipaaro-a vao sirova utuoro rera Oviito roporeva, oisore uva rera iavirava orekerovu rutu varao pauaka touara vorevira oureverea ora rera iare. Oa iava Pauto ora agiagipa pitupitu purareva, vo osa kopiiroepa Oviito evao parikou-ia ora rera iava revasiva petooro vigeipa. Va-a vao oa vituaro iava orekerovu rutu taru oureverea ora rera iare varao oara vuvuiua-ia toupaiveira ora vo rasitoa-ia.
21 Ari ita, voari tuariri uva oisoa vuriarare rugoopata, oa iava varao vuri vovouro oisoa purapata. Oara-ia Pautoa-pa oisoa tauaivira toupata rerava keripaoro. 22 Uva vo vokio-ia oiso toupatavoi, Rera vate iraraaro visii. Uvare oisi-a eisi osa visii piereva, vo osa Oviito siporeva oiso ra kopiiro oiso rutu osa oirato akukutoavi. Oire uva va-a vao oa purareva, oiso ra rera vo vuraaro iare koatataverea roroiovira raga torevoko vovouvira rutu toupasa rera ruvara-ia, vo osa viapau vuriara vai visii-ia. 23 Oiraopavira rutu osa eisi ragavira va purareverea, vo rara Vearo Siposipo oirao piepaoro rutu va vituaro-ia goruvira rutu pitupata. Teapi oearovu gisipoaro uvupaoro oirao pie vovouro oavisii iava vasepata. Vo vovouro oara ou rovotava rutu voari vo uva Vearo Siposipo oirao pie rovota va uvupaoro. Ari ita, eva raga ita Vearo Siposipo oa iava ragai raga ita vao-ia Pol oiso siposipopaaveira, uvare oiso rutu toupaaveira, Ragai-a kovopato vo reo vao sikasikapaoro uvarovu ruture vo rasio-ia.
Pol Ira Kolosi-pa Irara Tauvareva
24 Roru iraopaavoi uvare visii tauvapaoro riroa siitoka oupaaveira. Osiitoka vao oa-ia Krais vo siitokaaro uvui piepaavoi oiso osa piereva lotupa irara rutu tauvaoro. Uvare vigei raga ita-a vao-ia lotua iava varaura. Oa iava uvuipai ra vo siitokarei rutu ora tavosioro lotua tauvave rutu ora Krais. 25 Uvare ragai tovoreva Pauto visii tauvasa. Oa iava ragai vatereva vo kovo-ia, oiso ra va iava visii tavitavipaa vo reoro rutu iava varao rera vo reoroaro. Oa iava uvuipai ra vearoa rutu karekeperea visii-ia lotupa irara rera voeaaro. 26  Ef 3:3-4 Ari ita, voari tuariri uva Pauto vo reoaro Krais vo kovoaro iava oreoa oisoa vatauvira rutu toupaive. Viapau oisoa irai voa vo reo-ia roroioparo. Uva vo vokio-ia rera vaaro Vearo Siposipo kosi pierevorao, oisore ra va-ia taraiave voeao rera voeaaro. 27 Eake iava? Uvare Pauto oiso ruiparoepa ra rera vo reoaro vatau reo voeao iare rera voeaaro karekepe ora poeraoro vao riro goru reo rutu. Oa peira oirara rutu vaaro. Oa vao porearo oiso toupaiveira, Krais-a eera ira tootoovira rutu touparevoi visii iava sopaura-ia. Ira-a vao vituaro, oa iava rera vo kerariaro iava vearopara outaverea rara, evara oarare tuepavioveira raripaoro. 28  Kl 3:16; 1 Ko 2:6-7 Uva eisi osa iava vegei oearovu rutu oirara tavitavipaveaira Krais vaisiaro iava. Oa iava oirara rutu vatatopo piepaveaira voea siposipopaoro riroa-ia taraia vaore, ra viapau vavagisipaave. Ra va iava rera-ia taraipaave, oa iava rera vo vuraaro iare koataaverea. Viapau oiso ragavira taraipaoro-a osa voeao veu kakaero. Ari oiso rutu-a osa voeao riropa irara vo Krais tapo kataivira toupasa. 29  1 Ko 15:10; Ef 1:19 Uva va purapasa riroa rutu kasivaria kovoa purapaaveira. Oa iava Krais vaaro riroa gorua vatepareveira va purapasa, vo goruo oa-ia ragai iava sopaua goru piepareveira rutu.

1:6: Mt 24:14

1:7: 1 Ko 4:1-2

1:8: Ro 15:30

1:10: 1 Te 2:12; Ef 4:1

1:11: Ef 3:16, 4:2

1:14: Hi 9:16-28

1:15: 2 Ko 4:4; Re 3:14

1:17: Hi 2:9-10

1:19: Jo 1:16

1:20: 2 Ko 5:18-21

1:26: Ef 3:3-4

1:28: Kl 3:16; 1 Ko 2:6-7

1:29: 1 Ko 15:10; Ef 1:19