3
Pol Vo Kovoaro Voeaopa Siposipopasa Ratau Tou Irara
Kl 1:24-29 Ragai-a Pol Jisas Krais kovopatoaaro ragoa vo toupaavoi tuukepa kepa-ia, uvare visii iava tapo siposipopaaveira oiso, Vigei rutu-a katai irara rutu. Vao vai-ia pasi taraipataveira oiso osa Pauto ragai tauvaoro ragai vatereva vo kovo-ia, oisore ra visii tauvaa. Iu, vao-ia taraipatai ora oavu-ia tapo vao. Vo osa Pauto ora rera vo vovouaro karekereva ragaipa, oiso ra va-ia taraira. [Ari ita, gare visivi va iava siposipoavora visiipa oavu-ia rigatoa ragai vaaro]. Evo rigato oa vieipaoro uvuipatai ra va iava ragai-ia taraipaoro oiso purapata, “Akoea, Pol roroiovira rutu taraiparoveira varao-ia oara Krais iava vatauvira toupaiveira.” Ari ita, voari tuariri uva oisoa Pauto vo vovouaro vatauvira rutu tou rovopaive. Oa iava rera voeaaro viapau oisoa va-ia taraipaave. Uva vo vokio Pauto ora rera vo reoreoaro aue-ia Tugoropato Uraurato karekerevorao ora rera voeareiaropa voeao aposel irara ora voeao profet irara, oearea roroio sopavira rutu oisoa toupaive. Ro 9:24-33 Vo reo-a oreoa oisoa vataupape oa oiso oisoa purapape, “Voeao ratau tou irara oea orekerovu rutu ouiverea Pauto ruvara-ia oiso osa voeao Jiu-pa irara. Vao oa vituaro-a vao-ia Vearo Siposipo, oa iava vigei rutu oiso toupai, Katai irara. Uvare oiraopa rutu-a vao Reo Ovoi oa purareva Pauto Krais Jisas iava vigei rutupa.
Ari ita, Pauto vo kovo vatereva ragaipa, oiso ra oearovu rutupa siposipopaa Vearo Siposipo iava. Oa iava ragai tauvapareveira rera raga vo goruaro-ia, oisore ra torevokovira rutu rera vo kovoaro purapaa. 1 Ti 1:12-15 Oiraopavira rutu uvare oirara rutu voeao Pauto voeaaro oea ragai-ia putepaiveira. Eake iava? Uvare akaipatoavi rutu-a ragai. Ari ragai raga roporevorao Pauto, oiso ra Vearo Siposipo kaea voeaopa ratau tou irara. Osiposipoa varao iava Krais varaaro vearopara oara viapau uvuipatai oiso ra vara vieipata, uvare viapau oiso vara iava rekasia vaiei. Ora vao tapo osa oisore ragai reesireva, ra voeapa Pauto vo vovouaro aviavi piepaa va kosi piepaoro roroiovira rutu. Auere ra va iava oirara rutu vearovira taraipaave oisi vo vovou kovoaro iava, ora rera-ia tapo Pauto. Vao iava osa orekerovu rutu pura rovoreva voari rovoa-ia, uva vao tapo vatau vovou pura rovoreva. 10  1 Pi 1:12; 1 Ko 2:7 Uva oisi-a eisi osa pie rovoreva voari tuariri. Oa iava voeao reipa irara ensel ora oearovu oea vuvuiua-ia toupaiveira tokipaoro rera vo taraiaro eveipaiveira, vo osa rera varaaro otarairovu rutu kareke piepaiveira voeao lotupa irara ora takuvupaoro kataivira. 11 Oa-a vao-ia oa purareva ro-ia Jisas Krais vigei reraaro Turaro vo rasio iare rera sipooro. Uva va purareva Pauto ora rera raga vo vovouaro sirova utuoro, ovovouva oisoa toupareve vo osa vo rasio pura asavira touva. 12  Hi 4:16 Ari ita, uva uvuipaviei ra ora vigei-ia Jisas tavosipaoro rera oirao piepape. Eva-a oa iava uvuipaviei rutu ra tuuvu vovouvira rutu Pauto iare tutuu piepape rera osireiaro iare. 13 Va-a eva vituaro iava ragai oiso visii tavipaavoi, Viapau uvuipatai ra ragai vaaro tavaka kekepaoro visii varaaro oirao pie vovouro raverave piepata. Ari ita, vuria oupaavoi visii tauvapaoro. Eva-a oa vituaro iava uvuipatai ra varaata vovouvira rutu toupata.
Vo Toupai Krais Vo Siraoaro Iava
14 Oire uva Pauto vo ruipaaro taraipaoro variria purapaavoi taku viropaoro Aite oaa iare. 15 Ira ruvara-ia oiraopa vaisi rutu oupapeira vigei ora voeao oea vuvuiua-ia toupaiveira. 16  Fl 4:19 Ira-a ro-ia Pauto ira arepaavoi, oisore ra visiipa tupetupereovira rutu Tugoropato Uraurato vatereve vao iava keraria oa viapau opesia vai, oisore ra rera iavirava visii varaaro oirao pie vovouro goru pie iraoreve. 17 Ora vaore tapo variriparai oiso ra Krais visii sopaaro-ia tootooparo, vo rara rera oirao piepata rutu. Uva toupaoro evoa rera vo siraoaro uvuipai ra karekepe. Oa vituaro iava eva uvuipatai ra goruvira toreta oiso osa evaoara, oara rasitoa-ia ikoara roko piepaoro goruvira rutu riropavira torepapeira. 18  Ef 1:18; Jop 11:8-9 Ora oiso variripara ra visii rutu-a vao ora voeao Pauto voeaaro visiigoa rutu uvuipatai ra Krais vo vovouaro sirao vovou roroiovira eveipata rutu. Ovovoua oiso rutu toupaiveira oiso, vo parakaaro-a vao, ari va kaekaearo-a vao, ari va torearo-a vao, ora va rokoaro-a vao. 19  Kl 2:10; Ef 1:23 Uva eisi osa ragavira uvuipaoro uvuipatai ra vo sirao uvuiaro-ia taraita. Ari oiraopavira rutu uvare viapau oiso irai uvuiparoi ra rera vo siraoaro rekasiaro rutu-ia taraiparo. Uva eisi toupaoro Pauto visii sopaaro-ia uvuipa ra visii vuku piepareve rutu ora rera raga-ia.
20 Oire uva Pauto ora rera vo goruaro vituaro karekepareveira vigei sopaaro-ia. Eva oa vigei vo areroaro-ia ora vigei vo rugorugooroaro-ia pute pievira okovorovu rutu purapaiveira. 21 Uva va-a vao oa iava vuurapa vaisi purapapeira Pautoa-pa. Uvare evara oirao piepareveira rera vo goruroaro ora rera vo siraoaro vo lotua sovara-ia ora vo Krais Jisas tapo-ia. Ari ita, vokiara rutu-ia rera vaisiaro kae piepapeira rutu opesi asavira. Eisi ovoiei.

3:1: Kl 1:24-29

3:6: Ro 9:24-33

3:8: 1 Ti 1:12-15

3:10: 1 Pi 1:12; 1 Ko 2:7

3:12: Hi 4:16

3:16: Fl 4:19

3:18: Ef 1:18; Jop 11:8-9

3:19: Kl 2:10; Ef 1:23