4
Vigei-a Vao Kristen Irara Krais Iava Varaua
1 Te 2:12 Ragai vo-ia tuukepa kepa-ia toupaavoi, uvare Turaro kovopatoaaro-a ragai. Ragoa oiso goruvira visii tavipaavoi, Pauto visii keerarevoiva, visii-ia uvuia purarevorao, oisore ra vearovira tootoopaoro vo uvui-ia rekasipata. Uva oisi-a eisi osa toupaoro uvuipatai ra gavaurevira rutu toupata vo ora visii raga iava vaisiara vara piepaoro. Ra opeita kasipu vovouro purapata. Ari uvui iraopatai ra visii iava sirao vovou rutu kosi piepata oearovivu tauvapaoro. Vo vovouo rutu pura iraopata oa purapareveira Tugoropato Uraurato visii-ia, oiso ra kataivira rutu tou iraopata. Oire ra oisi vo vovou sovopaoro ora visii-ia gavaurevira rutu tou iraopata. Kataivira rutu tou iraopata oiso osa kataiua varaua. Ora vao tapo uvare kataito-a Uraurato vigei reraaro. Ora oiso osa vaeavira rutu visii ruture keeraroepa Pauto, oisore ra oisi raga ita vaeavira raga orekerovu ruture tuepata varao oupasa rera vaaro iava keraria. 1 Ko 12:12-13, 15:1-8 Uvare kataitoa raga vigei reraaro Turaro. Ra rera-ia kataia raga oirao pie vovou purapape. Ora vao tapo kataia rutu baptaisa oa-ia uvuipaviei ra ora reesipavio va oupaoro. Ari ita, uvare kataitoa rutu-a Pauto ira oiso toupareveira, Oirara rutu Aitearo. Rera raga reiparoveira vigei rutupa. Ira rera vo goruaro vigeipa katakataivira vatepareveira, oisore ra rera vo kovoaro purapape. Ora oiso tapo osa katakataivira vigei iava sopaura-ia toupareveira.
Vigei rutu vao-ia vigoa voari tuariri pisavira rutu vatevatea ouepa Krais ruvara-ia, vo osa vigei rutupa katakataivira vara vatereva ora rera vo ruipaaro sirova. Sam 68:17-19 Vo Tugoropa Vuku-ia oiso purapapeira,
‘Vo osa tuukepa irara tapo iparoepa viara-ia ruture, oa iava vatevateara voeapa vatareva oirara.’
Oire uva aa vao-a vao vo reo vituaro vao-ia vo osa iparoepa voea tapo? Vao-ia oa vituaro vo osa rasito sovara-ia roko rovoreva. 10 Uva voava toreoro vuvuiua-ia puteoro iparoepa rutu. Oire uva vo rekasioro ora rera vo tavukiroaro rutu uvui piereva vara agasi pieoro rutu ora rera-ia. 11  1 Ko 12:8-28; Ro 12:3-8 Ari ita, uvare rera raga ira vara rutu vatevateara vatereva oirara rutupa oiso-ia, oearovu-a voeao oea roporeva aposel kovo purapasa. Ari voeao profet irara oea roporeva, oisore ra rera vo reoaro vatevateive oirara rutupa. Ari voeao oea roporeva Vearo Siposipo iava siposiposa va uvarovu ruture sikasikaoro, oea vaisipaiveira oiso, evanselis. Ari voea oea roporeva, oisore ra rera vo reoaro iava oirara rutu tarai piepaive voea tauvapaoro, oea vaisipaiveira oiso, pasta irara voea raga ita tisa irara. 12 Oire uva eakere vo vatevatearo vatepareveira voeaopa oirara? Oa vituaro-a vao-ia oiso toupaiveira, ra va iava oisi rutu uvuipaoro goruvira rera vo kovoaro purapaive lotupa irara. Ra va iava vigei goruvira rutu torepe, uvare vigei-a vao Krais iava varaua lotuua. 13 Eisi osa iava uvuipaviei vigei rutu, ra katai rugoo raga-ia vao oirao piepa pitupitu ora takuvupavio Pauto Oviitoaarore rugoopaoro Krais. Eisi osa iava uvuipaviei ra oiso rutu pura uvirovio kakae vure rirooro vo rekasisa Krais vo uvuiaro-ia. Ra va iava rera iavirava uvuivira rutu toupape Krais. 14 Oire ra voava veu kakaero vo rugooaro kavupe rirooro. Eake iava? Uvare vo kakaero evara vo rugooaro viripaiveira ora tavariopaoro oiso rutu osa kiuvu ira voraro rutu avaparoveira, ora oiso osa toru kouro. Ari ita, uvare vuri irara voeao piro piepaiveira kuuvu reoro vatepaoro voeapa oea veuvira rugorugoopaaveira, oisore ra voea vo vovouroaro sirova utupaave. 15-16 Ari vigei oearovupa siraopaoro oiraopa reoro rutu-ia uvui iraopaviei ra voea vatepape. Eisi osa iava uvuipaviei ra rirovio vo rekasisa Krais vo uvuiaro rutu-ia okovorovu rutu purapaoro. Uva vigei-a Krais iava varaua. Oa iava rera-a vigei kukuearo. Ra va iava vigei vao pisa irara ora takuvupavio rutu. Ra va iava rera vo goruaro oupape vao vova Krais vo tootooaro goruaro-ia. Oire ra va oupaoro rera tapo tavosivira rutu riropavio, vo rara torevokovira rutu rera vaaro purapape. Uva oisi-a eisi osa iava voua varaua uvuipai ra riropape vao-ia lotuua. Eake iava? Uvare lotuua varaua vituaro rutu vao-ia siraopa vovou.
Airepa Tootoo Toupaiveira Krais Raga-ia
17 Oire uva Turaro Krais vaisiaro-ia goruvira rutu oiso visii tavipaavoi, Opeita ora tou pie ragapata oiso rutu rorovira osa voeao ratau tou irara oea-ia viapau rari vovoua vai toupaive. Uva voea vo rugorugooroaro agasipapeira rutu aue-ia kokoropa vovouro raga. 18 Uvare voea vo rugorugooroaro-a oara rupavira rutu toupaiveira. Viapau oiso voea iava rugorugooara karupa piroveira, oisore ra Pauto vo tootooaro oupaive. Uvare oiraopavira rutu riitako vovou irara rutu-a voea voeao-ia vaaruu vovou irara. 19  Ro 1:24-32 Ari ita, viapau rutu oiso ora voea vaaro ariia sovopaiveira, vo osa ora voea vo vovouroaro vuriara purapaive. Aue iava uvare ora voea iava vaseiva, oiso ra ora voea vo pitupituaro raga sirova utupaave orekerovu rutu vuriara purapaoro arii asavira, varao oara-ia ora voea iava varaura agasi piepaiveira touvira rutu.
20 Opeita evo pitupituro vuriara purapata, uvare viapau oiso vo tarai-a eva oa outavora vo Krais ruvara-ia oiso ra vara purapata. 21 Uvare vo osa Krais-ia taraia ou rovotavora, uva viapau oiso vuri pitupituro purapasa vo tarai eva outavora. 22 Oire tuariripa vovouro kavu iraota, rara varao vuri vovouro ora visii iava verata oara iava visii iava varaura oavisii agasipapeira. Varao oara visii keakeapaiveira, oisore ra vuri pitupituro purapata ora visii vo vovouroaro raga sirova utupaoro. 23 Vosa eisi pieoro visii vo rugorugooroaro tavariota, ra va iava visii iava sopaura airepavira rutu karekepe ora tavariooro. 24  2 Ko 5:17 Vao-ia Airepa Tootoo sisigaruea rutu, oa-ia viapau vuria vaiei. Oa ora visii-ia tovo iraota oiso rutu osa airepa varoa sisigaruea. Pauto otootooa purareva oiso osa rera vo tootooaro.
25  Sek 8:16-17 Opeita touvira raga kuuvu reoro purapata. Ari oiraopavira rutu araoko irara oavisiiva ora reoreopata. Uvare vigei rutu takuvuvira toupapeira oiso rutu, Vigei-a kataiua varaua Krais iava. 26 Oire vosa kasipupata, ra viapau vava vuria purapata. Ikauvira raga oiso vo vovou opesi pie ovoita. Teapi vo kasipure vokipe, vo osa touvira kasipupata. 27  Je 4:7 Oa vituaro oiso toupai vao-ia, Vosa oisi touvira kasipupata, ra va-ia ora visii iava sopaura iava vasepata, ra Seten visii sopaaro-ia koataparo vuri pitupituro karekepasa. 28 Oire vosa irai oiratoa vai orekerovu avu vai kavirupareve, ira-a eera uvui iraoparoi ra vo pitupitu eva kavu iraoreve. Oa iava uvuiparoi ra torevokovira ora rera vaaro-ia kovoa pitureve. Oa iava uvuiparoi ra rera vaaro voria oureve. Ra va iava oearovivu tauvapareve voearo apota irararovi. 29  Mt 12:34-35 Opeita vuri reoro kosi piepata ora visii gisipoaro iava. Ari uvuipatai ra vo reoro raga vearo reoro purapata. Oara iava oearovivu uvuipaai ra tauva oupaive visii ruvara-ia voeao raverave vovou irara. 30 Ora opeita Pauto reraaro Tugoropato Uraurato vavata piepata orekerovu-ia vuriara oavisii. Eake iava? Uvare vo reesia-a eva oa oirao piepareveira, oa iava Pauto visii eveireverea voari Ovoiopa Voki rutu-ia. Vo vokio oa-ia ora rera iare Pauto visii oureverea. 31 Evara rutu vuriara oara ora visii iava vera iraota oiso-ia, kasipua vao-ia, ari aveavea vao-ia, ari oearovu togapa vao-ia kasipu reoro-ia. Ora aue tapo ora vovouaro raga iare kasipupaoro, ari ikaupa vavae viki. 32 Evara ovovouroa tavariopaoro vearopara rutu pura iraopata oiso-ia, oearovivu tauvapata voearopa siraopaoro, ora voearo iava vuriara verapata oiso osa Pauto visii iava vuriara oavisii verarevora Krais-ia, uvare Krais voeaaro-a visii oirara.

4:1: 1 Te 2:12

4:5: 1 Ko 12:12-13, 15:1-8

4:8: Sam 68:17-19

4:11: 1 Ko 12:8-28; Ro 12:3-8

4:19: Ro 1:24-32

4:24: 2 Ko 5:17

4:25: Sek 8:16-17

4:27: Je 4:7

4:29: Mt 12:34-35