6
Vo Reo Aite Irara Vo Reoaro Ora Ovii Irara
p Eks 20:12 Oire kakae vure visii vao uvui iraopatai ra aite irara oavisii vo reoroaro uvupata, uvare Turaro visii tovoreva voea reroarovi. Osa eisi vearopapeira. Oire avivike iraopata aitearapa ora aakoara. Eva-a rovopa rutu Reo Taisi iava, oa toupaiveira aue tapo Reo Ovoi. Vao Reo Ovoi oa oiso purapapeira, “Vosa eisi ragavira piepata ora visii aite iraraaropa, oire ra va iava vearovira rutu visii iava tootooara riro kaekaevira toupaive vo rasio-ia.” Pro 22:6; Jen 18:19 Oire vei aitetoarei ora aakova viapau uvuipasiei ra ovii irara oaesi kasipu piepasi, ra va iava oisi piepaive. Viapau. Ari oiso-a vo osa voea tokipaoro voeapa vearo raiva purapasi va-ia vearovira rutu voea siposipopaoro Turaro vo siposipoaro sirova utupaoro.
Kovopa Irara Iava Vo Reo Ora Voea Tokipa Irara
p Kl 3:22; Fl 2:12 Visii vao-ia akuku kovo irara visiigoa vori asavira kovo ragapataveira, visiigoa ora visii vo kovoaro purapata voeaopa avivikepaoro oea visii tokipaiveira. Oire vosa oisi eisi kovopata, ra viapau oiso orugoorovu purapata voeare. Ari uvuipatai ra voeapa kovo ragapata oiso rutu osa Krais-pa kovo ragapataveira. Oire ra opeita kasiraovira rutu kovopata vo vuutao raga-ia oa-ia visiiva vurapaive voeao oea visii tokipaiveira vaore rugoopaoro, ra visiire oiso purapaave, “Akoea, vearo kovoto ro-ia.” Viapau. Ari visii uvuipatai ra vo vuutara rutu iava vo vokiro-ia visii vo varivariroaro tovopata vo vara-ia kovopaoro Pauto vo ruipaaro sirova. Uva eisi osa ragavira uvuipatai ra eisi varivaripata vo Krais-pa kovopaoro. Kl 3:23 Oire ra oisi ora visii vo kovoaro purapata rerare rugorugoopaoro Turaro Krais. Oa iava uvuipatai ra rorupata. Eisi osa viapau uvuipatai oiso ra oirara ragare rugorugoopata voeao oea visii tokipaiveira. Eva-a oa vituaro porearo rutu oiso toupai, Vo osa evara uvuiaro voriaro rutu vearopara vatereverea visiipa Turaro Krais varao oara purapata. Eagara, vosa aa ro avuo ro ira akukuvira kovopareve, ira-ia viapau vaisia vai toupaive, ora ro ira-ia vaisia toupaive tapo, oea rutu vaeavira uvuiaro oisi piereverea.
p Ap 10:34-35; Jo 13:13; Kl 3:25 Ora visii vao-ia tokipa irara visiigoa vearo vovou iraopata voeaore visii voeaaro kovopa irara. Opeita voeare reoreopaoro voea uriri piepata. Ari vaore rugoo iraopata, uvare visii tokipato toupareveira vo vuvuiua, ira reroaro toupataveira visii rutu tokipa irara ora voeao kovopa irara areiivira raga.
Oirao Pie Vovou Irara Vaaro Uutupa
p 10 Oire ovoiopa reo-a vao-ia oa oiso visiipa vatepaavoi, oiso ra goruvira rutu torepata Turaro Krais vo goruaro-ia. Uva oiso ruipaparai ra rera ruvara-ia vo goru outa rera tapo ora tavosioro rutu. 11 Ra varao-ia ora kuvupata oara visiipa vatepareveira Pauto, oiso ra vara-ia Seten asavira vara-ia ora utopata vao asavira kuuvupa pitupituro rera varaaro. 12  1 Ko 9:25; Ro 8:38 Uvare viapau oiso oirara raga tapo ora upopavioveira voeao oea-ia varaua toupaiveira. Viapau. Ari voeao tapo-a uraura irara tugara oea tapo ora upopavioveira, voearo reipa irara ora turaro irara oea urauravira toupaiveira. Voeao oea vuri vovouro purapaiveira rupa vovou-ia toupaoro. Voeao oea vo viara-ia ora vo rasitoa-ia tokipaaveira. 13 Uva oisi-a eisi osa toupaiveira, uva uvuipatai ra Pauto varaaro ora utopara outa vara-ia ora utosa. Oire vosa vo vokio oa-ia vo vuri eva karekepere, oa vokia-ia goruvira rutu virivaripaoro torepatavere. Viapau oiso ra ora visii iava sopaura iava vasepata. Uva oisi-a raga eisi osa piepaoro uvuipatai ra goruvira torepata vo tugurasa uva taru vo tatu eva opesipe.
p 14  Ais 11:5, 59:17 Oire toreta ora virivaripaoro oiso-ia, Tuu iroro-ia takita vo ora visii kovuaro-ia, eva-a oiraopa reo rutu oa oiso rutu toupai, takipa iro. Ora vo pekerio oa-ia pitupata ora visii iava varataara oavisii utopasa. Opekeria oa oiso toupaivoi osa vao torevoko vovou oa-ia viapau vuria vaiei. 15 Oire ra ora visii-ia tasipara oavisii tapo tovota varao oara oiso toupai, eva-a ikaupa voka oa-ia vokapaoro uvuipatai ra Vearo Siposipo kosi piepata uvarovu rutu, vao oa gavaure vovou iava tavipai. 16 Vokiara rutu-ia vo pekerio kaepata viurua iare oa oiso toupai, oirao piepa vovou rutu. Oa-ia uvuipatai ra o asavira rauruva iria viriaro-ia tuituia toupaiveira ora utopata, vo kaeo oa-ia ritaparoveira Seten. 17  Ro 1:15-17 Ora vao tapo kukuvaipa oa ora visii kukuearo-ia tovota va-ia kukuvaioro, oa oiso toupaivoi osa Pauto vigei oureva ora rera iare vigei orirusa rutu. Ora vao-ia Pauto vo reoaro oriruvira pitupata, vo reo oa vatepareveira visiipa Tugoropato Uraurato. Oreoa oiso toupai osa toorio. 18  1 Te 5:17 Oire uva oisi rutu piepaoro uvui iraopatai ra variripata vo vokiara rutu-ia, ovusa Tugoropato Uraurato vo tauvaaro-ia variriara purapata. Eva-a oa vituaro iava tuevira toupata variripasa. Ora vao tapo oiso osa Pauto voeaaropa oirara variripata voea tauvapaoro vo vokiara rutu-ia. 19 Ora ragaipa tapo variripataverea ra va iava Pauto ragaipa oreorovu vatepareve vo osa oirarapa siposipopasa vatatopopaa. Ora vaore tapo ragai goru piepasa variripatavere ra uriri asavira Vearo Siposipo kosi piepaa vo reo poerapaoro voearopa oearovu ratau tou irara. 20 Ari ita, oiraopavira uvare reo kaepato-a ragai vao-ia Vearo Siposipo kosi piepaoro. Ari vo vokio-ia ragai epao vo-ia tuukepa kepa-ia. Ragaipa variripata Pautoa iare ra uriri asavira rutu Vearo Siposipo kosi piepaa, uvare ragai vo kovoaro rutu-a.
Pol Vearo Voki Purareva Oearovuva Oirara
p 21  Ap 20:4 Eera Tikikas vigei araokotoaaro, irapa kavikopavioveira. Vokiara rutu-ia igei tauvapareveira Turaro vo kovoaro purapaoro. Ira visii siposipoparevere ragai iava, auere ra vearovira taraipata ragai vo touaro iava ora varao iava oara purapaaveira vo toupaoro. 22 Ira-a ro-ia ira visiipa sipopaavoi, oiso ra visiipa siposipopaoro visii vo vovouroaro varaata piepareve igei iava siposipopaoro.
p 23  1 Pi 5:14 Oire ragai vo ruipaaro-a vao-ia oa-ia oiso ruipaparai ra Pauto ro vigei Aitearo ora Jisas Krais ro vigei Turaroaro, aiterea evaiterei gavaure vovou vatepasivoi, ora vao sirao vovou, ora vao oirao pie vovou rutu voeao rutupa igei araoko iraraaro oearoa Jisas-ia raripaaveira. 24 Oire Pauto visii rutu viraakoparevoi, visiigoa ropa Turaro oavi Jisas Krais sirao iraopaoro rerapa ruipa iraopataveira. Vo ruipao iava oa-ia viapau opesia vaiei.
p Eisivi raga ra opesipe.
p Ragai-a vao, Pol.

6:1: Eks 20:12

6:4: Pro 22:6; Jen 18:19

6:5: Kl 3:22; Fl 2:12

6:7: Kl 3:23

6:9: Ap 10:34-35; Jo 13:13; Kl 3:25

6:12: 1 Ko 9:25; Ro 8:38

6:14: Ais 11:5, 59:17

6:17: Ro 1:15-17

6:18: 1 Te 5:17

6:21: Ap 20:4

6:23: 1 Pi 5:14