2
Ora Vigei Iava Sopaura Oavi Gare Piepaoro Uvuipaviei Ra Ora Vigei Iava Sopaura Vatepape Oearovivupa Araoko Irara Oavi
Ju 20-23 Oire uva oiso puraparai, E visii iava sopaura uvuipai ra gorua ouve vo Krais-ia? Uva apeisi-a? E rera vo siraoaro sovopataveira oa visii iava sopaura varaata piepaiveira? Ora apeisi-a? E katai rugoo rutu purapataveira Tugoropato tapo Uraurato? Ora apeisi-a? E oeavivupa siraopataveira voearo tokipaoro? Oire uva visii vo reoaropa ruipaparai ra oiso purape, Iu. Oara rutu-a evara oara-ia uvuipatai rutu ra ragai roru pie iraopata rutu oiso katai rugoo raga purapaoro vo oearovivu rutupa siraopaoro vao katai vovou raga purapaoro. Je 3:14 Opeita orekerovu ora visii raga-pa purapata, ra vara-ia rei vaisi piepata. Ora opeita vara iava vaguvira reopata ora visii iava. Viapau. Ari visii uvui iraopatai ra ora gare piepata oisivi vo rara oiso rugoopata, Viapau oiso vigei oearoi-ia putepapeira vo orekeroi purapaoro. Ora ra opeita ora visii raga-ia rugorugoopata rutu varao-ia visii varaaro. Viapau. Ari oearovivure rugorugoo iraopata voea tauvapasa.
Ro 15:1-3 Oire uva vo rugooro visii vo rugooroaro ora visii iava ora varao vo oearovure vo rugooro oara rutu uvuipai ra oiso toupaive osa Krais vo rugooaro vo ora rerare ora oearovure tapo. Jo 1:1 Uvare Krais ira oiso rutu toupareveira osa Pauto. Ari viapau oiso ora rera raga-ia rugooroepa oiso puraoro, “Ragai rirovira rutu oiso pieavere osa Aite vo uva toupareveira.” Viapau. Sam 8:1-9 Ari rera raga vo ruipaaro-a oa-ia gorua sovara iava ora keraria ora rera iava vasereva oiso rutu ora pieoro, Kovopatoa raga oearovupa. Ari ita, oiso rutu karekeroepa oirato vo rasio iava rera. Uva rera raga oisoa ora gare pieparo. Oa iava oisi raga piepaoro vo raivao gaepaoro vokareva uvava vo tuguraroepa evao parikou-ia uva rera kopii pieiva. Oa iava Pauto vorevira rera tore piereva rera kae pievira tovosa uvarovu rutu ariaraaro. Oa iava oisi piepaoro vao rei vaisi tovoreva rera-ia Krais oearovu rutu vaisiaro-ia puteoro. 10-11  Ais 45:22-23 Uva vo vaisi eva rei vaisi ovaisiapa avivikepaoro va kae piepaiverea va-ia vuurapa vaisi purapaoro oearovu rutu voearo vo viara-ia, ora voeao rutu vo rasito ivara-ia, ora voeao rutu vo rasito reroaro tou irara. Oearoa rutu-a oea taru vuurapa vaisi purapaiverea Pautoa-ia Aiteto oiso puraoro, “Oiraopavira rutu uvare rera ro Jisas Krais vigei reraaro rutu Turaro.”
Uvuipatai Ra Oiso Rutu Toupata, Visii Aviavia Rasitoa Rutupa
12 Araoko irara oaa, visii tavipaavoi oiso, Vo osa tuariri visii ruvara-ia tou rovopaavora, uva oisoa vearovira rutu ragai vo reoroaro sirova utupata. Uva oisi raga uvuipatai ra ragai vo reoaro uvupata vo osa visiipa tauaivira toupaavoi. Oa iava uvuipatai ra ora visii raga kasivarivira rutu kovo iraopata siituevira ropepaoro. Ra va-ia vo kovo opesi pie ovoita rara okovoa iava Pauto visii-ia rorureverea rutu. 13 Uvare Pauto visii tauvapareveira, oisore ra rera vo ruipaaro sirova utu ruipapata. Osa iava uvuipatai ra rera vo ruipaaro sirova utupaoro rera roru piepata.
14  1 Ko 10:10; Mt 5:15-16 Oire ra oaravu rutu kovoara purapata kaureo asavira. Ora opeita tapo oearovu tapo kasipu reoro purapata. 15  Ef 5:1 Vosa eisi rutu piepata, ra sisigaruevira rutu toupata. Oa iava oisi rutu karekepata, Visii rutu vao-ia Pauto ovii iraraaro rutu oea torevoko vovou rutuva toupaiveira. Iu, osa-a eisi osa toupaoro uvuipatai ra roroiovira rutu toupaoro voeao tapo vuri irara toupata oea eisi ora piro piepaaveira voea raga. Ra voeapa Vearo Siposipo iava siposipopata, oiso rutu toupaoro osa aaviikoara roropaiveira aviavipaoro. 16  2 Ko 1:14; 1 Te 2:19 Oire vosa tootoopa reo vatepata voeapa, oa iava uvuiparai ra visii-ia roruaverea vo vokio-ia oa-ia vorerovere Krais. Eake iava? Uvare oiso vovouraverea, Viapau oiso akukuvira kovo ragaavora visii tauvapaoro.
17  2 Ti 4:6-8 Uva oiso vovouparai, Oearoi vai ragai upoive ragai revasi pieoro, uvare visii tauvapaaveira. Uva viapau oiso taraiparai vao-ia oa ragai-ia karekeperea. Eagara, uvuiparai ra visii tapo touvira rorupaa. 18 Oire uva oisi-a eisi osa raga toupata roruvira ragai roru piepaoro vo vovou raga-ia vao-ia varaata vovou.
Vo Toupai Timoti Vo Reoaro
19 Vosa Turaro Jisas vo ruipaaro-a, oa iava oiso vovouparai ra visii iare Timoti arua. Ra va iava vorevira visii iava ragaipa tavitavisa vorero rara. Ra oisi iava visii-ia roru iraopaa. 20 Ro raga ira katai rugoo rutu purapareveira igei tapo toupaoro vo visii-ia rugorugoopaoro rutu. 21 Vo osa oearovu ora voea raga varaarore rugorugoopaave vare vao Jisas Krais vo kovoaro ovaupaoro. 22  1 Ko 4:17; 1 Ti 1:2 Ari ita, taraipataveira rera-ia ro Timoti, oiso ragavira osa rera vo kovoaro kekepatavorao vo osa kovoparevora. Oiraopavira uvare oiso rutu toupareveira, Rera ro-ia Timoti ragai oviitoaaro rutu, uvare tavosivira rutu kovopaveaira Krais vo kovoaro iava siposipopaoro. 23 Uva visii iare rera aruavere rara tou visivi, vo rara varao iava taraia ou rovoa oara puraivere ragai-ia, vo osa vo toupaa tuukepa kepa-ia. 24  Fl 1:25 Turaro raga-ia rariparai, oa iava uvuiparai ra urioravere tou visivi visii tauvasa.
Epafrodaitas Iava Vo Reo
25 Oire va-a vao osa rirovira rutu ora rugorugoo pieraera. Oa iava ro vigei araokotoaaro Epafrodaitas arupaavoi visii iare, ira arutava ragai iare. Oa iava ragai tauvapasa urioroepa. Uva rera iava oiso visii tavipaavoi, Ira vearovira rutu kovorevora vuri pitupiturova ora upopaoro rutu. 26 Uva ruipa iraoparoi oiso ra vorevira visii kekesa vorero. Ari ita, viapau oiso vearovira touparevoi, uvare visii ruvara iava oreorovu uvurevora ora rera iava oreoa oiso purapaera, “Vurivira rutu upiaparoi.” Osa viapau oiso upia vai epao rera-ia. 27 Ari oiraopavira, rirovira rutu upiaparoera, oa iava kopii ragaroera. Uva Pautoa raga rerapa siraooro rutu rera vearovira tokirevora. Oa iava ita ragai tapopa siraoroera Pauto oiso auepaoro, Teapi rerapa Epafrodaitas siraopaoro ragai iava sopaua vavatape rutu. Oire uva varaatavira raga oisoa toupaa. 28 Iu. Osa oiso ruipa iraoparai rutu oiso ra visii iare rera arua. Ra va iava rera kekeoro rera-ia rirovira rutu roruta. Eisi osa iava uvuipai ra ragai vo vavataaro opesipe. 29  1 Ko 16:18; 1 Ti 5:17 Ra va iava rera tapo sekanta vo rera-ia rorupaoro, vo rara pouro viro visii iare rera ro-ia visii araokotoaaro Krais vaisiaro sovara-ia. Uva uvui iraopatai ra oearovu tapo avivikepata voeao oea oiso rutu toupaiveira osa rera ro-ia Epafrodaitas. 30 Uvare ora pireroepa rutu topogovira, oiso ra Krais vo kovoaro purareve. Oa iava vo kovo purapaoro tutuu pie ragaepa oiso ra kopiiro. Oire uva oisi-a eisi osa piepaoro oisoa ragai tauvapareve vo visii iavirava kovopaoro, uvare ragaipa tauaivira rutu toupataveira.

2:1: Ju 20-23

2:3: Je 3:14

2:5: Ro 15:1-3

2:6: Jo 1:1

2:7: Sam 8:1-9

2:10-11: Ais 45:22-23

2:14: 1 Ko 10:10; Mt 5:15-16

2:15: Ef 5:1

2:16: 2 Ko 1:14; 1 Te 2:19

2:17: 2 Ti 4:6-8

2:22: 1 Ko 4:17; 1 Ti 1:2

2:24: Fl 1:25

2:29: 1 Ko 16:18; 1 Ti 5:17