4
Uvui Iraopau Ra Oiraopavira Rutu Pauto Vo Reoaro Kosi Piepari
Re 20:11-15 Krais Jisas oirara vo vovouroaro rovirieireverea rara, voeao oea oiso tootoovira toupaive ora voeao oea kopiipaaveira. Oire uva vii tavipaavoi Pauto osireiaro-ia vaiterei ora Krais Jisas oiso, Krais taru oirara rutu osireiaro-ia ora karekeroverea turarovira oirara rutupa reipaoro. Uva oisi-a oiso osa goruvira rutu vii tavipaavoi oiso ra goruvira rutu evo reoro iava tavitaviu, vo osa oearoi vii uvu ruipapaave va-ia. Oire vosa vapa reasipaave, oire eagara. Oisi raga uvuipauei ra va iava voea tavitavi ragari. Osa iava uvuipauei ra va-ia voea vo vovouroaro vuriara poeravira karekeri, vo osa oearovu voea iava torevokori, ora vo osa oearovu varaaro oirao pie vovouro voea iava goru pieri voea rutupa siposipooro kave vovou rutuva. Ais 30:9-12; Jer 5:30-31 Vo vuutari utupa oa pou piroverea ovuuta-a eva oa-ia viapau oiraopa reo rutu uvuiverea oirara, uvare ora voea raga vo vovouroaro sirova utupaaverea. Vo uvare riro irara rutu voea tuvetuvepa irara guruguruiverea voea aivaro pieoro ora voea iare oea kokiaro kokosipaveira rutu vo reoro uvu iraopasa oreoropa ruipapaaveira. Osa eisi piepaoro oiraopa reo ruture isivapaaveira, oiso vovoupaoro ra vao raga tuariripa reo vo siposipoaro sirova utupaave rasito vaaro. Ap 21:8 Uva uvuipauei ra roroiovira rutu rugorugoopaoro ora airereipau rutu. Teapi raveravepauera, tavaka vovou vo siraoaro kaeri. Uva vo kovo-ia uvuipauei ra va purapari oearovivu siposipopaoro Vearo Siposipo iava. Osa tapo uvuipauei ra okovorovu rutu tapo purapari varao oara vaterevora viipa Pauto. Oa iava uvuipauei ra oiso toupari, Rera kovopatoaaro vii.
Ragai Vo Kovoaro Opesisa Tutuuvoi
1 Ti 6:12 Ari ita, taraipauveira voeari-ia rovopa irara oea oisoa tauopaave Pautoa-pa. Osa ita eisi ragai-a vao oisi tauovira toupaavoi. Aue iava uvare ragai vo vuutaaro tutuu pievoi oiso ra vo rasio kavua Pautoa iare avaoro, oiso rutu vo tuukeo karuoro vo rasio-ia osa pisikui o iria vagoovi. Fl 3:10-14 Ragai vao-ia paupaua ikauava, oa iava reesia-ia poura virorao. Uvare ragai vo kovoaro viapau oisoa oavu avu vaipa apotapape vao iava rara oiraopa vovou rutu purapaa. 1 Te 4:13-18 Osa pieava eisi oa iava ragai vaaro peira pute piea voria. Ovoria eva ouaverea vo rara oiso ragai vaisireve, Torevokotoa rutu vii, voari Ovoiopa Voki-ia. Uva Turaro vo reesiaro-a ro ira ora rera raga torevokovira oirara vo vovouroaro rovirieipareverea. Uva viapau oiso ragai raga vo reesiaro-a. Ari oearovu rutu tapo vaaro-a voeao oea rerare tuevira toupaiveira rerapa kaviko vovou rutu purapaoro.
Ovoiopa Reoro Vatereva Pol
Akeake iraopari ragai iare ikauvira uriosa. 10 Ari ita, Dimas ragai kavureva vo rasio raga vo pitupituaro sirova utupasa. Oa vituaro-a vao oa iava Tesalonaika iare avaroera, vo osa Kresens Galesia iare avaroera. Ari Taitas Dalmesia iare avaroera. 11 Uva Luk raga-a ro ira touvira ragai tapo touparevoi. Uva Mak tapo uriopauei, ra vei rutu ragai iare uriosi. Eake iava? Uvare uvuiparoi ra ragai tauvareve vo kovo puraoro. 12 Ari aue Tikikas aruavora Efesas iare.
13 Vosa uriopauvere, ra ragai reraarova kuvupato uriou ira kavuava Traos-ia aue ruvara-ia Kapas, ora vukuara tapo. Viapau oiso uvuipauei ra vo vukuro evara kavuri oara oisoa purapaive aue iava bulmakau rakariro.
14  Ap 19:33; Ro 12:19; Sam 119:98-99 Ari ropa ora vatatopopauvere Aleksanda ira orekerovu rutu purapareveira aue-ia bras. Ira oisoa ragai vuri piepareve rutu. Ovuria eva voriaro Turaro rerapa vatereverea voari utupaua. 15 Irapa ora vatatopo iraopauei. Eake iava? Uvare rirovira rutu kasipupaoro oiso ruipaparoveira ra vigei vo siposipoaro tekipareve va opesi ovoipasa.
16  Ap 7:60 Ari ita, rovo vuuta rutu-a vao-ia oa-ia rovoa rutu-ia kortua-ia toreraepa. Uva viapau oiso irai voa ragai tapo toureve voea vo reoroaro reo rovirieipa irara pukopasa ragai tauvapaoro. Uva Pautoa iare variriparai ra viapau oiso voeare kasipupaoro voeapa reesia vai purareve, vao-ia vuria oa puraiva ragai eakaoro. 17 Ari ita, Turaro viapau oisoa ragai eakapareve. Viapau. Uvare rera raga ira oisoa ragaipa gorua vatepareve. Oa iava oisoa vo reoro rutu iava siposipopaa Pautoa iava. Eisi osa iava voea rutu voearo ratau tou irara oisoa ragai vo reoroaro uvupaive. Uva oisi-a eisi osa piepaavoiva, Turaro oisoa ragai virivaripareve voea asavira keripa irara, oea oisoa oiso vovou ragapaave ra ragai opesi pieive. Evoea oea oiso rutu toupaiveira osa aakau kare voeao riro kasipu vovou irara. 18  2 Pi 2:9; Sam 121:7 Ari ita, Turaro utupaua ragai virivariparevere evoea ruvara iava oearoa oisoa oiso vovou ragapaave ra ragai vuri pieive. Oa vituaro iava ragai orirureverea ora rera vo Saraaro-ia eisi vuvuiua-ia. Oa-a eva oa iava vokiara rutu-ia rera vaisiaro kae piepaaveira rera vaaro keraria eveipaoro oa-ia viapau opesia vai. Ovoiei.
19 Uva ragai-a vao vearo voki rutu purapaavoi Prisila vaiopa, ora Akwila, ora Onesiforas aao rutu. 20 Oire uva Erastas ira epao touvira Korin-ia. Ora Trofimas ira kavuava Mailitas-ia, uvare upiaparoepa voa. 21 Akeakeri rutu ra ikauvira uriou. Teapi kokepa vuuta vao vuria pou piro. Yubyulas vase vearo voki purapaivoi ora ro Pyudens, ora ro Lainas, ora ro Klodia ora voea rutu araoko irara oaive voeao vo.
22 Turaro iare variriparaveira oiso ra rera tapo vii reraaro tapo uraurato tavosivira toureve. Ra oisi iava Pauto tauva visii rutupa vatereve evoa.
Evavi raga osa viipa vo pasio purapaavoi.
Ragai-a vao, Pol.

4:1: Re 20:11-15

4:3: Ais 30:9-12; Jer 5:30-31

4:5: Ap 21:8

4:6: 1 Ti 6:12

4:7: Fl 3:10-14

4:8: 1 Te 4:13-18

4:14: Ap 19:33; Ro 12:19; Sam 119:98-99

4:16: Ap 7:60

4:18: 2 Pi 2:9; Sam 121:7