21
Erao Vatara (7) Disaipel Jisas Kekeiva
1-2 Uva utupa visivi vorerivira ita Jisas ora karekeroepa igei iare disaipel vo toko rovu ruvara-ia, vao Taibirias. Uva karekeroepa oisi oiso-ia igei iare, Saimon Pita, ora Tomas ira iava ovaisivu-a vao Didimas tavarato. Ari Nataniel Kena iava oiso Galili taere. Ora vegei Sebedi oviitoareiaro, ora aitereivu disaipeltoarei igoa voa toupaiova. Uva Saimon Pita igei tavipareva oiso, “Atarisa avaparai.” Oa iava oiso puraiepa, “Vigei rutu ita avapaviei,” Oa iava uvuoa-ia avaiepa. Uva vo rupa-ia eva viapau oiso atari kare vai ouiova.
Jo 20:14 Oire uva ravireo sikere asavira toureva ovusa Jisas rogaraua-ia toreparoepa. Uva igei viapau oiso rera-ia taraipaiepa vao oiso, Jisas-a ro-ia. Lu 24:41 Uva Jisas igei akeoro oiso puraroepa, “Ovii irara oaa. E atari kare vai epao?” Oa iava rerare oiso puraiepa, “Viapau rutu.” Lu 5:4, 6, 7 Oa iava Jisas oiso igei tavireva, “Ovaratavu iava oiso uvuoa-ia oirapapa kuverava vikita. Osa iava uvuipatai ra riro kare vai outa aue atari.” Oire uva oisi-a eisi osa iava kuverava roko pieiova uvuoa iava oirapapa varata iava. Uva oira roko pieiovoiva, riro kare rutu kuveraiova. Oa iava viapau oiso uvuipaiepa oiso ra oira kae pieio oira ivuoro.
Uva ragai Pita taviava oiso puraoro, “Eera Turaro!” Uva Saimon Pita ora rakurakupa varoa veraoro kovopareva. Eisi osa iava vo reo uvureva, Eera Turaro. Oa iava va-ia varoa vorevira ora rakurakuroepa. Uva vo rakurakuva uuko rovu-ia rokoreva. Ovusa oearovu disaipel uvuoa-ia uriopaaepa kuverava ivupaoro atari kareva. Uva viapau oiso tauaivira toupaiva rogarauapa. Ari oiso uvuivira vo resura vatara tau (90) mita raga-ia.
Uva reresa urioiepa. Oa iava voava verau viroiepa oavu tuitui kasi kekesa, ovusa atarito voa vo kasi-ia toupareva. Ora bret tapo oa voa toupaiva. 10 Uva Jisas igeire oiso puraroepa, “Evo kare iava atari kare oea outavoi okareiva.” 11 Osa iava Saimon Pita uvuoa-ia kaero viropa kuverava ivusa. Uva oira ivupaoro urioroepa rogaraua iare. Uva riropa kare raga iava agasiopa kuverava. Okarea oiso uvuipaaepa katai vovoto vo vavae tau vo peva (153). Ari ita, uva riro kare rutu-a. Uva viapau kuverava vo kareva tokopao viropa.
12 Oire uva Jisas igeire keeraroepa oiso, “Uriota aiosa.” Osa iava viapau irai disaipeltoa vai uvuiparoepa ra rera akereve oiso puraoro, “Irouto-a vii?” Viapau. Ari taraipaiepa oiso, Turaro-a ro-ia. 13 Uva Jisas bret ourevoiva, igeipa va vatevatereva. Uva oisi raga ita igeipa atarito roo piereva ita.
14  Jo 20:19, 26 Vo uvare tova iava vorevira toreroepa rera Jisas. Oire uva va-a vao vo peva piepa vuuta oa-ia igei iare disaipel ora karekeroepa ita.
Jisas Oiso Puraroepa, Ragai Vo Raguiaro Sipsip Ragui Aio Pieri.
15  Jo 13:37 Uva aio opesiioiva, Jisas Saimon Pita-re oiso puraroepa, “Saimon, Jon oviitoaaro. Easi vii vai voea rutu-ia voeao puteparivoi vai ragaipa ruipapaoro, eke?” Oa iava Pita rerare oiso puraroepa, “Iu Turaro. Vii kaviko iraopaavoi.” Oa iava Jisas rera tavireva oiso, “O ita, uva vii-ia vovou iraoparai oiso ra ragai vo raguiaro aio pieri sipsip ragui.”
16  Mt 2:6; Ap 20:28; 1 Pi 5:2 Uva vorerivira ita rerare oiso puraroepa, “Saimon, Jon oviitoaaro. E ragaipa ruipa iraopauei?” Oa iava Pita rerare oiso puraroepa, “Iu Turaro. Ragai-ia ita taraipauei ragoa vii kaviko iraopaavoi.” Oa iava Jisas oiso puraroepa, “Oire ragai vo raguiaro sipsip ragui tokipari.”
17  Jo 16:30 Uva vo peva piepa vuuta-ia rerare oiso puraroepa, “Saimon, Jon oviitoaaro. Esa pasi ragai vai kaviko iraoparivoi?” Uva va-a eva oa iava Pita iava sopaua vavataepa rutu. Uvare rerare oisi eisi puraroepa vo peva piepa vuuta-ia. Osa iava Jisas-re oiso puraroepa, “Turaro. Orekerovu rutu-ia taraipau. Oiso osa taraipauei ragai-ia, vo osa oisi vii kaviko iraopaavoi.” Oa iava Jisas rerare oiso puraroepa, “Ragai vo raguiaro sipsip ragui tokipari.
18  “Oiraopavira rutu oiso osa vii tavi iraopaavoi oiso. Voari tuariri vii raga oisoa ora asikovira toupari ora vii vo iroaro-ia takipaoro tuu iro. Oire uva oisoa vokapari vii raga asikovira rutu uruiara iare voraro uvare ava vovoupau. Ari ita, uva utupaua avukauverea. Oire ovuuta-a eva oa-ia vii vavaearo kae piereverea, oisore ra iravu raga vii takireve tuu iro-ia. Oire oisi iava vii tuvetuvepaoro uvavure avaparo voraro uvaroare ava arapa reasipau.” 19  2 Pi 1:14 Jisas vo oiso puraroepa, Pita utupavira kopiirovere. Uva vo kopii-ia Pauto vaisiaro kae piereverea. Osa puraroepa Jisas vo Pita-pa kopiia reesioro. Oa iava oiso Pita-re puraroepa, “Ragai sirova utuu.”
Jisas Oreovu Purareva Ragai Iava Vao Jon
20 Oire uva Pita ora poreoro ragai vurapareva ragoa oisoa kaviko iraopareve Jisas. Ragoa vaiterei sirova uturaepa avapaoro. Ragai raga ita ragoa voari pauparaepa ovokia-ia aiopaiova uva Jisas kopukopuaro rutu-ia toupaava, uvava oiso puraraepa, “Turaro. Irouto-a ro ira vii kosi pierevere keripa irara vavaearo iare?” 21 Uva Pita ragai kekeoro Jisas oiso akereva, “Turaro. Ari apeisi ragavira ro vo kopiiaro?” 22 Oa iava Jisas rerare oiso puraroepa, “Vosa ragai raga rerapa ruipara, oiso ra toupareve vore toupaoro uva voreraverea, uva viapau oiso vii auearo-a. Ragai sirova utuu.”
23  Ap 1:15 Osa iava vo reo vao uvarovu rutu araoko irara iare disaipel viriva avaoro oiso, Ro disaipelto viapau oiso kopiiroverea. Ari ita, osa Jisas viapau oiso oisi rera tavireva oiso, Ro viapau kopiiroverea. Viapau. Ari eerare oiso puraroepa, “Vosa oiso ruipapara ra toupareve vo vokiore tuepaoro oa-ia vorevira voreraverea, uva viapau oiso vii auearo-a.”
24  Jo 15:27, 19:35 Ira raga-a ita ragai Jon, ro-ia disaipelto. Ragoa orekerovu rutu iava oiraopavira siposipopaava. Oa iava vo reoro rutu rigato ovoiava vaore, oiso ra vigei rutu vao-ia tarai iraopavio oiso, O ari va vao oiraopa siposipo rutu.
25  Jo 20:30 Ari ita, oaravu rutu oisoa purapareve Jisas. Vosa voeao oea vara rutu evara rigatooro varare katakataivira ora kasivariave rutu, oire ra vo vukuro evara rigatoive rirovira. Ra vo rasio iava viapau otavukipe oisi vara rutupa evara.

21:4: Jo 20:14

21:5: Lu 24:41

21:6: Lu 5:4, 6, 7

21:14: Jo 20:19, 26

21:15: Jo 13:37

21:16: Mt 2:6; Ap 20:28; 1 Pi 5:2

21:17: Jo 16:30

21:19: 2 Pi 1:14

21:23: Ap 1:15

21:24: Jo 15:27, 19:35

21:25: Jo 20:30