24
Jisas Toreroepa Vorevira Tootoopaoro
(Matyu 28:1-10; Mak 16:1-8; Jon 20:1-10)
Lu 23:56 Oire uva rovo voki rutu-a vao wik vituaro iava, ovokia-ia avaaepa tova iare vo ovirova varao riro geesi oviro aue korovo oara ravaa rovoiva. Uva avekere vura ragaiva iria pekaiva vo tova riaaro iare. Oa iava viapau vo tova-ia toupaeva. Uva va-a eva oa iava voa koataaepa. Oire uva voa viapau rera iava varaua kekeiva Turaro Jisas. Ap 1:10 Oa iava rirovira rugorugoo iraopaoro vavagisipaaepa rutu. Uva voa aitereivu oiratoarei kekeiva, ovusa voavi ruvara-ia torepasiepa. Aiterea iava kuvupara rutu sisikorepaiva. Oa iava rirovira rutu uririaepa vo riako vairo. Oire uva takua viropa rasiua arore. Vo ovusa vaiterei oiso vairore purasiepa, “Eake-a vao oare rore taraapatai ro tootooto vova kopii irara voaro? Viapau oiso vo touparevoi. Ira vorevira toreroe. Ari ita, vo reore rugoo iraota oa vaterevora visiipa vo osa Galili-ia touparevora. Vo uva oiso puraroepa, Ragai vatepaivoi rara vuri irara keripa irara vavaearo iare. Ra ragai tapaive evao parikou-ia rara. Oire uva vo pevapa voki-ia toreravere vorevira.
Jo 2:22 Oiso osa iava vo reore rugooaepa Jisas oa purarevora. Oire uva tova tavukiaro kavuoro vorevira kareaepa katai tau katai (11) disaipel tavisa ora oearovu rutu. 10  Lu 8:1-3 Oiso Maria o Makdala iava, ari aue Joana, ari Maria Jems aakoaro airoa rutu toupaiva. Ora airorovu airoa tapo toupaiva, ovusa vo reo iava vao voea aposel irara tavipaiva. 11 Ari voeao aposel irara keapaaepa oiso, Kiuvu reo raga-a oa tavipaivoi. Oa iava viapau oiso vo riako vo reoaro oirao piepaiva. 12 Vo osa Pita ikauvira avaroepa vo tova iare. Oa iava takuro viropa uva voa kokepareva. Uva varoara raga kekereva osa voa toupaiva. Oa iava vorevira voreroepa kepa iare. Osa iava rirovira rutu rugorugoo iraoparoepa tavetavepaoro va-ia vao oa karekeepa.
Aitereivu Jisas Tapo Vokapasiva Vo Raivao-ia Vo Emeas
(Mak 16:12-13)
13 Oire uva vo voki raga-a vao oa-ia aitereivu voea iava vokapasiva gare uruivi iare. Va vaisiaro aue-ia, Emeas. Aue iava Jerusalem-ia oisoa vo raiva-ia avapaave voare Emeas. Uva aue-ia oisoa uvuipape voare katai tau katai vuuta rutu (11 kilomita). 14 Oa iava voa vokapaoro avapasiepa varao rutu-ia ora reopaoro oara karekeepa. 15 Oire uva voa ora reopaoro vokapasiva. Uva rera Jisas vaiterei ruvara-ia ora karekeroepa. Oa iava vaiterei tapo vokapaoro avaparoepa. 16  Jo 21:4 Ari vaiterei iava osireiara aauepa. Oa iava viapau oiso rera eveipasiva oiso, Jisas ro-ia.
17 Oire uva oiso vaitereire puraroepa vaiterei akeoro, “Eake-a vao oa-ia ora reopaoro avapasiei?” Uva oisi-a oiso osa puraroiva, ruusiva siraooro rutu. 18 Oa iava iravu rera vaisiaro, Kliopas rera aatooro oiso puraroepa, “Riro irara rutu ouruirovu iava vo-ia Jerusalem-ia toupaivoi. Ari vii vai pasi kataito, viigoa viapau pasi taraipauei vao-ia oa karekeerao oiso Jerusalem-ia vo vuutao raga-ia, raa?” 19  Lu 7:16, 13:33 Uva vaiterei akereva Jisas oiso, “Eake-a?”
Oa iava oiso purasiepa, “Auoro! Vao-ia oa karekeei ro-ia Jisas vova Nasaret eera profetato. Ira oisoa riro gorupa kovoro purapareve, ora riro gorupa reoro tapo vo Pauto osireiaro-ia ora vo tapo oirara rutu osireiaro-ia. 20 Aue tapo uvare voeao reipa irara pris irara ora voeao tuvetuvepa irara vigei voeaaro rera tovoivorao voeao gavman irara vavaearo-ia. Oa iava voea gavman irara reo goru puraivorao rera uposa. Uva rera tapaivorao evao parikou-ia. 21 Ari ita, voari tuariri uva oisoa igei rera oirao piepaio, Eera ira voea oirara karureverea Isrel-pa irara vova tuukea-ia. Iu. Ora oreovu tapo vao iava rera vo kopiiaro isivaaro iava vo vokio-ia vo pevapa voki vo vokio. 22 Ari ita, airovua vairo igei iava airoa igei sita pieivoi rutu. Uvare vokipaua rutu vokiae voarire tova-ia. 23 Oa iava voa viapau rera iava Jisas varaua kekeivo. Osa iava vorevira voreae igei tavisa. Ari ita, uva voa oearovu enselpa irara tapo kekeivo oea oiso puraae, Ira tootoovira touparevoi. 24 Oa iava oearovu igei iava voare tova-ia tavariivo. Uva oisi raga ita va kekeivo oiso osa vo riako taviae. Vo uvare voa viapau rera kekeivo.”
25 Oire uva Jisas vaitereire oiso puraroepa, “Ari ita, viapau oiso visii-a rugorugooa vaiei. Uvare visii iava sopaura vavagisi iraopapeira. Oa iava viapau vo reoro oirao piepataveira profet irara oara iava oisoa tavipaave voari tuariri. 26  Hi 2:10; 1 Pi 1:11 E apeisi-a? Esa pasi viapau taraipataveira oiso, Vo raga osa Krais siitoka ou rovo iraoreve, oire ra utupavira rera vaaro keraria ora gorua oureve?” 27 Uva vova varao rovoepa Moses vo reoaro-ia vo pou virosa voea rutu profet irara. Oa iava vaitereipa siposiporeva oiso vo reo rutu varao oara Tugoropa Vuku-ia oisoa toupaive, vo reoro iava rovopaoro oreoroa rigatoiva Moses ora profet irara. Oara rutu oisoa rera raga iava tavitavipape.
28 Oire uva vo urui iare tutuuiva vao oa iare avapasiepa. Oa iava Jisas oiso rovoroepa ra vo urui-ia vaiterei veraoro putereve rera raga avaoro. 29 Vo osa rera voresivoiva, oiso purasiepa, “Vo tou rovori vegei tapo. Uvare ravireo rokorevoi. Uva rupasa auepai.” Oire uva vaiterei tapo tousa koataroepa. 30 Oa isivaaro iava aiosa auepaaepa. Uva vaiterei tapo pauroepa rera Jisas. Uva bret oureva va-ia vearo vaisi purasa Pautoa-ia. Oa iava vaitereipa va puteputereva vaiterei vatevatesa vara. 31 Uva oisi-a oiso osa va purarevoiva, vaiterei iava osireiara karu piropa roroiooro. Oa iava vearovira rutu rera-ia taraisiepa rera eveioro. Uva va isivaaro iava vaiterei arova opesikoroepa avaoro. 32 Oire uva ora reopasiepa vaiterei raga oiso, “Ari ita, vo osa vokapavevo raivaaro, ovusa vegei tavitaviparevo aue iava Tugoropa Vuku vituaro iava. Uva oiraopavira ita, vegei iava vovouisirei roruoro rirovira rutu kovatae rera vo reoaro sovooro.”
33 Oire uva vo voki raga-ia Jerusalem iare vore karesiepa katai tau katai (11) disaipel iare pou virosa ora oearovu. Uva ora guruaepa voea rutu 34  1 Ko 15:5 oiso puraoro, “Oiraopavira rutu Turaro Jisas vorevira toreroi Saimon ira kekerevo.” 35 Oa iava voeapa siposiposiva varao iava oara vaiterei iare karekeepa raivaaro. Uva oiso purasiepa voeare, “Easi eera vegeipa bret puteputerevo. Oa iava rera-ia taraiveie rera eveioro.”
Jisas Ora Karekeroepa Rera Voeaaro Iare Disaipel
(Matyu 28:16-20; Mak 16:14-18; Jon 20:19-23)
36 Oire uva oisi-a oiso osa ora reopaoro toupaiva, ovusa Jisas voea vuutaaro-ia ora tore pieoro ora karekeroepa voea iare. 37 Uva rirovira rutu ora sitaaepa. Oa iava uriripaaepa rutu oiso keapaoro, Iravu uraurato tugarato ira voea iare pouro viroi. Oa iava rera kekeivoi. 38 Uva voeare oiso puraroepa, “Eakepa vurivira rutu ora sitatai? Ari eakere visii iava sopaura ragai-ia vakuvaku asapai? 39  Jo 20:27 Ragai vavaearo keketa ora ragai kokotoaro viupara kekesa. Easi ragai raga-a vao, ragoa toupaavoi. Oire ragai-ia pituta ora visii varaaro iava vavaeara, uvare tugaratoa-ia viapau keruara vai toupaiveira oiso osa varao oara ragai-ia toupaivoi oara kekepatavoi ragai-ia.” 40 Oire uva oisi-a oiso osa puraroepa ora rera iava vavaearei karekeoro ora kokotoarei voeapa. 41 Oa iava rirovira rutu roru iraopaiva. Ari touvira viapau rera oirao piepaiva rutu. Uva rirovira rutu rugorugoo iraopaaepa. Osa iava voea akereva oiso, “Esa aioara vaiei voraro?” 42 Oa iava rerapa ataria vateiva oa oriiva. 43  Ap 10:41 Uva va ouoro va aioreva ovusa rera siituepaiva rugorugoo iraopaoro.
44 Oire uva voeare oiso puraroepa, “Voari tuariri uva visii tapo toupaavora, uva visii taviavora vo reoro rutu iava varao ragai iava vo Reo Taisi-ia vao Moses vaaro, ora varao rutu oara rigatoiva profet irara vao-ia Vukua voea vaaro, ora vo Sam. Uva vo reoro rutu-a varao oara oiraoei.” 45 Uva va-a vao oa-ia voea vovouaro roroio piereva. Oa iava Pauto vo reoroaro-ia taraiaepa rutu. 46  Ais 50:6; Hos 6:2 Osa iava voeare oiso puraroepa, “Tugoropa Vuku oiso purapapeira, Krais tavaka vo vavataaro kae rovo iraoreve. Oa iava vo pevapa voki-ia vorevira torerovere taru tova tapi iava. 47 Oa iava rera vo kovoaro iava siposipo iraopaivere vo oirara rutupa voraro rutu okovoa-ia raiva purareva Pautoa iare. Ra va iava voea iava sopaura oaive vorevira pore piro vova vuri vovouro oaive. Oire ra Pauto voea iava vuriara oaive verareve. Uva vova Jerusalem-ia vo siposipo vao rovo iraopatavoi rara. 48  Ap 1:8 Uva uvui iraopatai ra vara iava varao siposipota oara keketavo rutu. 49  Jo 14:16; Ap 1:4 Oire uvuta! Va-a vao-ia oa iava Aite taviroepa voari tuariri, ira-a ro ira visiipa vatepaavoi Tugoropato Uraurato. Uva rera sipoavere visiipa vo osa vo urui-ia Jerusalem urui-ia tou rovota. Oa-ia visii iare va vao rera vo goruaro vuvuiua iava varapere visii-ia okovorovu purapasa oearovupa oirara vao Pauto vo kovoaro.”
Pauto Jisas Kae Piereva Vuvuiua Iare
(Matyu 16:19-20; Aposel 1:9-12)
50  Ap 1:12 Oire uva voava vo voea tuvetuvereva aue-ia ruture Betani-ia. Oa iava vavaea kae piereva voea vateoro viraakrovopaivoivaoa vao Pauto vo goruaro iava. 51  2 Kin 2:11 Oire uva voa-a vo uva voea viraakopareva touvira, ovusa Pauto rera kae piereva vuvuiua iare. 52 Uva voa raga rera-ia Jisas vuurapa vaisi pura, Jerusalem iare voreaepa. Oa iava rirovira rutu rorupaiva rutu. 53  Ap 2:46 Oa iava vao oisoa vokiara rutu-ia Rovopa Kepa-ia Tempel toupaive. Uva Pautoa-ia vuurapa vaisi purapaoro rorupaive rera-ia.

24:1: Lu 23:56

24:4: Ap 1:10

24:8: Jo 2:22

24:10: Lu 8:1-3

24:16: Jo 21:4

24:19: Lu 7:16, 13:33

24:26: Hi 2:10; 1 Pi 1:11

24:34: 1 Ko 15:5

24:39: Jo 20:27

24:43: Ap 10:41

24:46: Ais 50:6; Hos 6:2

24:48: Ap 1:8

24:49: Jo 14:16; Ap 1:4

24:50: Ap 1:12

24:51: 2 Kin 2:11

24:53: Ap 2:46