15
Pauto Vo Siposipoaro Aao Irara Vo Siposiporoaro-ia Putepaiveira
(Mak 7:1-13)
Oire uva vo vuuta-a vao oa-ia Farisi ora oearovu Reo Taisiro-ia tarai irara oea Jerusalem iava urioaepa Jisas iare. Uva oiso puraaepa, “Apeisi iava voeao disaipel Reo Taisi-ia tagau iraopaiveira vigei aao iraraaro varaaro? Aue-ia vosa aiosa auepaave, ra viapau oiso vavaeara sisu rovoave Tugoropa Reo Taisi sirova utupaoro.”
Oa iava Jisas voea vo reoaro pukooro oiso puraroepa, “Apeisi ragavira iava ora visii raga vo pitupituroaro sirova utupataveira Pauto vaaro-ia tagaupaoro Reo Taisi? Eks 20:12; Diu 5:16 Pauto oiso puraroepa, ‘Aitetoarei oarapa ora aakoara ora avivikepau. Ari vosa ro ira aitetoarei takaupareve, eera-a ira kopii pieivere oearovu.’ 5-6  Eks 21:17 Uva visii oiso purapataveira oirara siposipopaoro, Aako ora aite viapau uvuiparai ra vei vatea varao vei tauvapasa. Uvare vara rutu varao vate rovoavora Pautoa-pa. Vosa eisi oirara tavitavipata oiso, Eagara, uvuipatai ra oisi eisi aite irara oavisii piepata. Oire eva-a oa-ia Pauto vaaro Reo Taisi akaipa piepatavere visii vo pitupituroaro rigaoro ora visii iare. Ais 29:13 Visii vao-ia riro ratarataa vovou irara, visiigoa reesireva Aisaia vearovira rutu oiso puraoro,
‘Voea rutu ragai vaisiaro kae pie ragapai gisipoara raga iava osa voea sopaaro tauaipai rutu ragaipa.
Kl 2:18-22 Oea oirara varaaro reo goruro iava tavipaaveira. Uva viapau oiso vo reo-a eva Pauto vaaro. Eisi osa iava ragai-ia vuurapa vaisi pura ragapaiveira.’ ”
Varao Oara Oirara Vuri Piepaiveira
(Mak 7:14-23)
10 Oire uva Jisas oirara ruture keeraroepa ora rera iare. Uva oiso puraroepa voeare, “Visii uvuta vearovira rutu, ra vare rugoopata. 11 Viapau oiso vao oa aiopare oirato oa rera sopaaro vuri piepaivoi. Ari varao-a oara rera sopaaro iava kosipa piroi, evara oara oirato vuri piepaivoi.”
12 Uva vo voki-a vao oa-ia urioaepa disaipel rera tavisa oiso, “Farisi vii vo reoaro uvuivo. Oa iava vuri vovoupai. E pasi va vai-ia taraiuei vao?”
13  Ais 60:21 Uva Jisas oiso puraroepa, “Aite toupare eisi vuvuiua ira auero rutu ketoo piepareveira. Ari varao oara viapau ketoo piereve oara rutu evara tatereverea iroara tapo. 14  Ro 2:19 Voea eakata uvare voea-a voosi irara oea raiva purapai oearovupa voosi irara. Ari ita, vosa vaiterei raga voositoarei ora tuvetuvepaoro avapasi raiva-ia, ra kovesi rikui-ia vaiterei rutu.”
15 Uva Pita Jisas aatoreva, “Oire vo reo vituaro karuri vao-ia reo ruu. Ra va uvuio.” 16 Uva Jisas oiso puraroepa, “E avoeao, visii tapo viapau rugorugooara vaiei? 17 Easi visii viapau taraipatai auero rutu-ia varao oara gisipo-ia rokopaiveira vore sare. Oire ra sare vo vikieve vore gare kepa. 18  Je 3:6 Ari vao oa gisipo iava kosipa piroveira vovouisi rutu iava, oa-a eva oirato vuri piepaiveira. 19  Ro 14:14-21 Oire uva vo rugooro-a varao vuri rugooro oara kosipa piroveira oirato sopaaro iava, oira upo, otopa pitupituro, kaakau kare vo pitupituaro, kaviru, keakea reo, reo toga. 20 Oara rutu oirara vuri piepaiveira. Ari vosa ro ira vavae sisu asavira aioa-ia pitureve, viapau oiso eva-ia vuria vai epao.”
Riakova Kenan Iava Oira Iria Oisoa Jisas-ia Rari Iraopao
(Mak 7:24-30)
21 Jisas vo uruio iava avaroepa vo taereo iare oa-ia oisoa vo uruireo toupaive Taia urui ora Saidon urui. 22  Mt 9:27 Uva iriavu riakova Kenan iava ratau tou irara iava oira, iria oiso keeraopa rerare, “Turaro vii-a Devit Oviitoaaro viigoa roporeva Pauto. Ragaipa siraou. Vurito tugarato kakaeva oaa vuri piepareveira.” 23 Uva viapau Jisas oira vo reoaro aatopareva. Oa iava disaipel urioaepa rera tavisa oiso, “O riakova keerapaoro vigei sirova utupaoi. Oirare koruu.”
24 Uva Jisas voeare oiso puraroepa, “Pauto ragai siporevora voeao raga iare Jiu, oea oiso toupaiveira osa sipsip ragui voeao vova Isrel-ia oea opesikoaepa.” 25 Uva riakova urioopa rekusa ora taku virosa rera ruvara-ia oiso puraoro, “Turaro, ragai tauvari!” 26 Uva Jisas oirare oiso puraroepa, “Teapi aioara oupe kakae vure varaaro kaakau karepa vara vikisa.” 27 Uva oiso puraopa, “Turaro, oiraopavira eisi purauei igeire ratau tou irara. Ari ita, kaakau kare ururukoara aiopaiveira varao oara tebol iava kovekovepapeira.” 28  Lu 7:50, 17:19 Oa iava Jisas oiso puraroepa, “Ae auoo, vii vaaro riroa rutu raria. Oapa ruipapauei, oiso ra vii-ia karekepe.” Uva vo vuuta raga-ia eva voaviva porete ovoiopa kakaeva.
Jisas Riro Irara Upiapa Irara Porete Piepareva Ravotovira
(Mak 7:31-37)
29 Uva voa vo kavuoro avaroepa Jisas toko rovu ruvara iare vao vo Galili. Uva voa pukuia-ia iparoepa pausa. 30  Lu 7:22 Uva riro irara oirara ora riakora urioaepa rera ruvara iare ora gurupasa vuri kokoto irara sipopaoro rera iare, ora voosi irara, ora regorepa keru irara, ora voeao oea iava oisoa gisipoara kapuuvira raga toupaive, ora oearovu rutu oearoa tapo uriopaaepa rera kokotoaro ruvara-ia voea tovopasa. Uva voava voea porete piepareva ravotovira. 31  Mt 9:8 Uva rirovira rutu tavetave iraopaiva. Aue iava uvare reoreo asa irara reoreoaepa, ora voeao regorepa keru irara oea tapo vearopaaepa vorevira, ora voeao vuri kokoto irara oea tapo vorevira vokapaiva, ora voeao voosi irara oea tapo vorevira vuravuraiva. Uva eisi osa iava Pauto vaisiaro kae pieiva rera-ia vuurapa vaisi puraoro ro Jiu reraaro.
Jisas Vo Resura Tuku Rutu (4,000) Aio Piereva Ravotovira
(Mak 8:1-9)
32  Mt 9:36 Uva Jisas disaipelre keeraroepa. Oa iava oiso puraroepa voeare, “Sirao iraoparai voeaopa oirara, uvare vo peva rutu-ia voki ragai tapo toupaivoi aio asavira. Uva reasiparai ra ogoevira voea arua. Teapi osireiara voeare avavaraopape raveravepaoro ogoetoa iava raivaaro karepaoro.” 33 Oa iava disaipel rera akeiva oiso, “Uva ovu opoara vai toupai voeapa, ra voea aio piepe? Ari raaka tapi raga vo-ia.” 34 Uva Jisas voea akereva oiso, “Visii ovirovua toupai aue bret?” Uva rera taviiva, “Ari erao vatara (7) aue bret oarava toupaio ora garearavi atariara.”
35 Oa iava Jisas oirara rutu tavireva oiso, “Pauta evoa rasiuaaro.” 36  1 Sml 9:13 Uva erao vatara-ia bret ora aue atariara vearo vaisi purareva Pautoa-ia. Oa iava voava vara rekarekareva. Uva disaipel vatevatereva. Oa iava evoea oirara rutupa vara vatevateiva. 37 Uva voea rutu vukuaepa. Oa iava aio opesiaepa. Uva ururukoara guruguruiva. Oa iava erao vatara (7) pekuri agasi pieiva. 38 Uva voea rutu vieiaro-a voeao oirara vo resura tuku (4,000) rutu. Uva viapau oiso riakora tapo vieiiva ora kakae vure. 39 Oa iava Jisas voea aru ovoioro kaero viropa uvuoa-ia avaoro Magadan taere iare.

15:4: Eks 20:12; Diu 5:16

15:5-6: Eks 21:17

15:7: Ais 29:13

15:9: Kl 2:18-22

15:13: Ais 60:21

15:14: Ro 2:19

15:18: Je 3:6

15:19: Ro 14:14-21

15:22: Mt 9:27

15:28: Lu 7:50, 17:19

15:30: Lu 7:22

15:31: Mt 9:8

15:32: Mt 9:36

15:36: 1 Sml 9:13