5
Tugara Kosi Piereva Oiratoa Iava Gerasa Taere-ia
(Matyu 8:28-34; Luk 8:26-39)
Uva Jisas ora rera voeaaro disaipel rereiva ivirovira rovua iava vao Gerasa taere-ia sovara-ia. Oire vosa uvuoa iava rereiva uva oiratoava aivaroivoiva, ira tova urui iava kosiro viropa. Ro ira-ia oisoa toupaive tugara. Uva voa raga oisoa toupareve tova urui-ia. Uva viapau oiso ra oiratoa vai uvuiro rera tuukesa voa aue-ia sen iro vai. Ari ita, vokiara rutu-ia oisoa rera vavaearaaro tuuke ragapaive sen iroro-ia. Ora oaravu oara-ia oisoa rera kokotoaro taki ragapaive, ovusa vara rutu tokotokopareve. Viapau rutu irai uvuiparo ra rera tuukereve rera tarai piesa. Oire vo osa vokiara rutu-ia aue-ia aviaviaroro ora vo vokiaroro uva oisoa toupareve vo pukuiara ora vo tova uruiro. Ra gaupareve ora rera raga ora upopaoro vorarova varaua iava aue-ia aveke ora tatupaoro.
Mt 4:9 Uva Jisas tuepaoro tauai ikaureva rerare taku virosa. Ap 16:17; Hi 7:1 Oa iava rirovira oivepaoro oiso puraroepa, “Apeisi vai ruipapauei ragaire vii Jisas? Pauto Oviitoaaro ro oiso rutu viara-ia. Ragaipe. Vii arepaavoi vo Pauto vaisiaro sovara-ia oiso, Opeita ragai tekipari.” Oiso puraroepa oiso-ia uvare Jisas rerare oiso puraroepa, “Oiratoa iava kosi virou eera vii tugarato.” Oa iava Jisas rera akereva oiso, “Irouto-a vii vaisiaro?” Uva rera tavireva, “Vaisia oaa Riro Irara, uvare riro irara igei tugara.” 10 Uva tuupavira oiso raga rera akepareva oiso puraoro, “Opeita igei sigupari tauai vaire.”
11 Uva oisoa koiepa tapatapa toupaive pukuia-ia vatuaro-ia. Oa oisoa aiopaive. 12 Uva Jisas akeiva oiso puraoro, “Igei siguri ra koie kare sopaaro-ia rokoio.” 13 Uva voea iava vasereva. Oa iava voea tugara kosia viropa vo koie kare-ia koatasa. Uvava koie kare ikauoro varaaepa vaesia-ia ora vikisa rovu-ia. Oa iava kopiiaepa uuko ovi sovara-ia. Voea rutu uvuiaro erao tuku (2,000).
14 Uva koie tokipa irara toriiva vorarore uruiara-ia ora uvarovu tapo tavitavipasa. Oa iava urioaepa aue kekesa vao oa purareva. 15 Uva urioaepa Jisas iare. Oa iava rera kekeiva ira-ia oisoa toupaive riro irara tugara, osa varo tuuava pauparoepa ora torevoko rugoo tapo. Oa iava uririaepa. 16 Oire voea-a voeao oea ruvara-ia tugara kosi piereva rera iava ro-ia, oea oearovupa siposipopaiva vao iava, uvare oisoa tugara rera-ia toupaive ora aue iava koie ragui. 17 Oire eva-a oa iava Jisas aruiva, oiso ra uruia oaive iava avaro.
18  Ap 16:39 Osa-a eisi osa iava koataroepa uvuoa-ia. Uva rera ro ira-ia oisoa toupaive tugara ira ruipaparoepa oiso ra rera sirova utuparo. 19 Uva Jisas rerare koruoro rera tavireva oiso, “Avau vore uruia oara ora sara irara oara iare. Ra voea taviri aue iava siraoa oa-ia vo kovo purare Turaro vii-ia.” 20 Oire uva avaroepa vo uruiro iare Dikapolis oa porearo oiso vaisipaiveira, Katai Tau Uruiro. Uva voa vao iava tavitaviroepa riro kovo oa purareva Jisas rera-ia. Osa iava uruiara rutu tavetaveiva va iava.
Vo Jisas Reito Oviivaaro Porete Piereva Ora Iriavu Riakova Iria Rera Varoaro-ia Pitueva
(Matyu 9:18-26; Luk 8:40-56)
21 Oa iava Jisas iviroroepa ovaratavu iare. Uva riro irara ora guruaepa rera iare. Uva vo raga toureva uuko ovi vatuaro. 22 Uva Jiu vaaro Reo Taisi Uvupa Kepa tokipato urioroepa. Rera vaisiaro ro-ia, Jairas. Uva Jisas kekeoro takuro viropa vo rera kokotoaro-ia rekuoro. 23 Oa iava oiso puraroepa rirovira rutu rera areoro, “Kakaeva oaapa tutuu piepai ra kopiio. Vii arepaavoi ra vavaea oara tovori oira-ia, ra va iava poreteo ora tooo vorevira.” 24 Oire uva Jisas rera sirova uturoepa. Uva riro irara vaiterei sirova utuaepa. Oa iava tutututuu piepaiva.
25  Lev 15:25 Uva iriavu riakova iria-ia oisoa kekira koveparo vokiara rutu-ia. Uva oisi raga toupaoro katai tau erao (12) ivaro-ia tuguraopa vo upia purapaoro. 26 Uva riro irara rutu iare oisoa ava ragapao, oiso ra oirapa vo ruvaru purapaive, ra opesipe vo kopii. Uva oisoa voeapa ora vori via pie ragapao. Vo ovusa vo kopii oirare riropape rutu, ovusa ora apota pie ragapao. 27 Uva Jisas iava uvueva, oa iava riro uvuru sovara-ia rera iare koataopa, oiso ra oira porete piereve. Uva varoa vatuaro-ia pitueva vao rera vaaro. 28 Aue iava uvare oira raga oiso ora rugoopaopa, Vosa rera vaaro-ia pitua varoa, ra vearora poreteoro. 29 Uva vo vokia-a eva opesiepa upia. Uva varaua sovoeva uvare varaaepa. 30  Lu 5:17 Oisi-a eisi osa iava varaua sovoreva Jisas oiso, Easi iravu iare avai gorua ragai iava. Oa iava ora poreroepa voeare oiso puraoro, “Irou varoa-ia pituvoi?” 31 Uva rera voeaaro disaipel rera akeiva oiso, “E vo uvuruo vurapari oea vii iare tutuu piepai. Uva apeisi iava oiso akepari, Irouto ragai-ia piture?” 32 Oa iava voea vuravurapareva oiso ra ro kekereve ira rera-ia piturevoi. 33 Osa riakova raga va vao ravaeva oa oira-ia karekeepa. Oa iava rikerikepaopa uriripaoro. Uva rekueva rera kokotoaro-ia. Oa iava oiraopavira rera tavieva. 34  Je 2:16 Uva Jisas oiso puraroepa oirare, “Oviiva oaa. Vii vaaro oirao piea vii porete pievoi ravotovira. Avau gavaurea-ia, ari vearouei.”
35 Uva eisi puraparoepa ovusa Sinagog tokipato voeaaro poua viropa oiso tavisa, “Vii oviivaaro kopiioi. Uva uvuipau ra rerare koruu eera Tisato. Ra oirape iria kopiioi.” 36 Uva Jisas voea uvupaoro rera tavireva Sinagog tokipato oiso, “Opeita uriripau. Ragai oirao pieri.” 37 Uva voeare koruroepa. Oa iava voea raga oureva oiso-ia, Pita-a ro, ora Jems, ora Jon araokotoaaro Jems. 38 Uva karea viropa voa vo Jairus vo kepaaro-ia. Oa iava gauara uvuiva. Uva voea kekereva vo ovusa siraopaaepa gau iraopaoro rutu. 39  Jo 11:11 Uva Jisas koataroepa. Oa iava voeare oiso puraroepa, “Eake iraopa gaupata? Ari o kakaeva viapau oiso kopiioi. Iria uusipaoi.” 40 Oire uva rera agesipaiva rutu. Oa iava voea kosi piereva. Uva aitetoarei ora kakaeva aakoaro rera sirova utuaepa, ovusa koataroepa vo uva toupaeva kakae kopii. 41 Oire oira vavaearo-ia pituoro vo reo purareva, “Talita kumi.” Oa porearo oiso purapai, “Tavauruva, ragai vii tavipaa oiso ra toreu.” 42 Oire uva oira-a eira tavauruva vaviopavira raga toreopa voka ovoisa. Oa iava oira-ia tavetave iraoiva rutu. Oira uvuiaro riroaro aue-ia uvuipaoi katai tau erao (12) ivaro. 43 Uva Jisas voea vosireva va iava vao-ia oa purareva oiso, “Teapi irai uvureve oira iava. Oire ra aioa vai vateta oirapa ra oai aioeve.”

5:6: Mt 4:9

5:7: Ap 16:17; Hi 7:1

5:18: Ap 16:39

5:25: Lev 15:25

5:30: Lu 5:17

5:34: Je 2:16

5:39: Jo 11:11