7
Pauto Vaaro Reo Taisi Oisoa Voea Aao Iraraaro Vo Taviaro-ia Putepaive
(Matyu 15:1-9)
Uva Farisi rera ruvara-ia ora guruaepa ora Reo Taisi-ia tarai irara, oea vova urioaepa Jerusalem-ia. Lu 11:38 Oa iava eva disaipel irara tueiva rera voeaaro osa aiopaiva vavae sisu asavira raga, vo pitupituo Farisi vaaro gasipaoro. Uva Farisi-pa irara ora Jiu-pa irara vo pitupituaro-a vao-ia vosa viapau vavaeara sisu rovoive, ra viapau uvuipaai ra aioive. Aue iava aao irara vo siposipoaro oisoa sirova utupaave. Ora vosa aivaropa tapirova kareave, ra viapau vavae sisuave, ra ita viapau aioive ita. Uvare vo pitupituro rutu-a varao voea aao iraraaro varaaro oisi, vao kap sisupa, ari vao pitoka sisupa, ora tauoara varao oara oisoa purapaive bras-ia. Uva Farisi ora Reo Taisi-ia tarai irara rera akeiva oiso, “Uva apeisi iava vii voeaaro disaipel viapau vigei aao iraraaro vo pitupituroaro sirova utupaai? Uva viapau vavae sisuai, oa iava aioivoi.” Ais 29:13 Uva Jisas voeare oiso puraroepa, “Oiraoei ravaa reo vao profetato Aisaia oa-ia torevokovira rutu visii reesioro va rigatoreva riro ratarataa vovou irara visii.
‘Voea rutu raga vaisiaro kae pie ragapai gisipoara raga iava, osa voea sopaaro tauaipai rutu ragaipa. Oirara raga vo siposipoaro iava siposipopaiveira, ra oiso purapaave, Va vao-ia Pauto vo reoaro. Eisi osa iava ragaipa akukuvira rutu lotu ragapaaveira.’
Eisi osa puraroepa Aisaia. Oa ita kavutava Pauto vaaro Reo Taisi oirato raga vo siposipoaro sirova utupasa.”
Uva voea tavireva, “Pauto vaaro Reo Taisi gasi iraopatavoi, oisore ra ora visii vo pitupituaro raga tokipata. 10  Eks 20:12; Diu 5:16; Lev 20:9 Uvuta! Moses oiso puraroepa,
‘Aako oarapa ora avivikepau ora aiteara. Ari ro ira aitetoarei takaupareve, eera-a ira kopii pieivere oearovu.’
11-12  Vo osa visii oiso purapataveira, Aako ora aite viapau uvuiparai ra vei vatea varao, uvare Pautoa-pa vara rutu vate rovoavora. 13 Vosa oisi piepata eisi, oire eva-a oa-ia Pauto vaaro Reo Taisi akaipa piepataveira visii vo pitupituroaro rigapaoro oearovu iare. Uva riroara rutu-a oara purapataveira.”
Varao Iava Toupai Oara Sopaura Vuri Piepaiveira
(Matyu 15:10-20)
14 Uva Jisas voeare keeraroepa ita. Oa iava voeare oiso puraroepa, “Visii rutu uvuta! Ra roroiota vao-ia. 15 Viapau oiso vao oa aiopare oirato oa rera sopaaro vuri piepaivoi, ari vao-a oa rera sopaaro iava kosipa piroi. Evara-a oara oirato vuri piepaivoi. 16 [Vosa irai-ia kokitoa vai karuvira toupareve, vearopai ra va uvureve, uvare uvupatoa ita kokito.]”
17  Mk 9:28 Uva koataroepa kepa-ia oirara rutu arova ratau. Oa iava voa disaipel rera voeaaro rera akeiva vao iava ruu reo. 18 Oa iava voeare oiso puraroepa. “E viapau taraia vaiei visii-ia oiso osa evoea oearovu? Uva viapau vara eveipatavoi varao oirato sopaaro-ia ora kiupai. Uva viapau rera vuri piepaivoi. 19  Ro 14:1-12; Kl 2:16 Ari ita, aue iava uvare viapau ora kiupai sopaua-ia, ari vo raga sare-ia. Ra vorevira vusive.” Uva vo reo-a vao oa-ia aioara ruture oiso puraroepa, “Vearoara varao aioara rutu aiopasa.” 20 Uva va-a vao oa iava oiso puraroepa, “Ari vaoa-ia vuri vovou oa oiratoa iava kosipapi oa rera vuri piepai. 21 Ari ita, vo vuri rugooro-a varao oara kosipapi oirato sopaaro iava vuri rugorugooro oiso-ia, otopa pitupituro, kaviru, oira upo, riako riirii, 22  Mt 6:23 Oearovu vaaro riirii, vuri vovou, keakea reoro, getegete, roruoru, reo toga, egaega, ora kokoropa vovou. 23 Evara rutu oara kosipa piroveira visii sopaaro iava oara oirara vuri piepaivoi.”
O-ia Finisia-pava Iria Jisas Oirao Pieva Rutu
(Matyu 15:21-28)
24  Mt 11:21 Uva evoava ita toparo viropa Jisas aue iare avaoro Taia-ia. Uva voa okepavu-ia voea asavira koataroepa. Ari ita, viapau oiso uvuiparoepa ra tou ragareve rera raga. 25 Oa iava vo voki raga-ia eva iriavu rera iava uvuoro rera iare urioopa, iria oisoa oviivaaro-ia tugara toupaive. Oa iava rera kokotoaro-ia Jisas rekueva. 26 Oire uva osaravu raga iava oira, vo sarao vo-ia Finisia oea oisoa Siria taere-ia toupaive. Iria Jisas areeva oisore ra tugara kosi piereve oviiva iava. 27 Uva oiso oira tavireva, “Kakae vure aio pie rovopai. Viapau oiso vearopai ra kakae vure vo kuroroaro aio kuroro oupe vara vikisa kaakau karepa.”
28 “Oiraopavira ita Turaro,” osa puraopa riakova, “Uvare kaakau kare uvuipaai ururukoara raga aiopasa varao oara kovepapeira vova tebol iava kakae vure vaaro.”
29 Oa iava Jisas oiso oirare puraroepa, “Kareu ari tugarato kosirovi oviiva oara iava, uvare vearo reo purari.” 30 Uva pouo viropa oira vo kepaaro-ia. Oa iava oviiva kekeeva urua ivara-ia uusivira, vo uvare tugarato oira iava kosiro viropa.
Jisas Uvagito Vaaruuto Vearo Piereva
(Matyu 15:29-31)
31 Oire va-a eva oa iava vorevira virireva Taia taere iava vore Saidon-ia putesa aue iare Galili Rovu. Ora aue-ia tapo putereva Katai Tau Uruiro-ia, Dekapolis. 32  Mk 5:23 Uva iravuva urioaepa uvagito vaaruuto. Oa iava Jisas areiva oiso ra rera-ia vavaea tovoreve. 33  Mk 8:23 Oa iava voea arova rerava avaroepa kuvau tapire. Uva voa sipareo tovoreva rera kokiaro-ia ora ruiroepa. Oa iava aia ita arevuotoa-ia pitureva. 34 Uva vuvuiua-ia vurareva. Uva vovou iparoepa rerare oiso puraoro, “Efata.” Oiso ragavira oa porearo toupai, “Auero rutu karu piroi.” 35  Ais 35:5-6 Uva karu ovoiro viropa kokito rerare, osa arevuoto tapo vase ovoireva. Osa-a eisi osa iava torevokovira reo ovoiroepa. 36  Mk 1:44, 5:43 Uva Jisas riro goruvira rutu voea vosi ragareva va iava vao oiso ra viapau iraipa taviave. Ari ita, riro goruvira rutu voea vosi ragapareva vo osa ora gorupaaepa rutu va iava vao siposipopaoro. 37 Uva tavetaveiva rutu oiso purapaoro, “Avoeao, vearoa rutu purarevo ro-ia voeao uvagi irara oea uvu piepaoro, ora vaaruu irara reoreo pierevo,” eisa osa purapaaepa.

7:2: Lu 11:38

7:6: Ais 29:13

7:10: Eks 20:12; Diu 5:16; Lev 20:9

7:17: Mk 9:28

7:19: Ro 14:1-12; Kl 2:16

7:22: Mt 6:23

7:24: Mt 11:21

7:32: Mk 5:23

7:33: Mk 8:23

7:35: Ais 35:5-6

7:36: Mk 1:44, 5:43