12
Ovoovo Reo Wain Kovo Iava Ora Vo Kovo Tokipa Irara Iava Tapo
(Matyu 21:33-46; Luk 20:9-19)
Ais 5:1-7 Uva rovoroepa voeapa siposipopaoro aue-ia ovoovo reoro oiso, “Iravu wain kovo paureva. Uva vo kovo rirore kasura purareva. Oa iava rikui tekareva auepa pigipava masin gerep. Uva voa kepa paureva uutupa kepa vo kovo-ia. Uva oeavu kovopa irara tavireva auere ra vo kovo tokipaive moni oupaoro ora rerapa. Oire uva va-a vao oa iava avaroepa otaerevu iare uvavu. Uva oivavu-ia iravu kovopato rera reraaro siporeva, oiso ra kovoa iava kuearoa vai oureve voea ruvara-ia vo kovo tokipa irara. Oa iava rera rauiva. Uva rera ragipaivoiva, viapavira rera siguiva vorevira. Oire uva iravu ita ava piereva ita. Oa iava rera kukuearo gagoagoiva rera tapatapaoro. Uva rera vuri pieiva. Oa iava iravu ita arureva ita. Osa iava rera kopii pie ovoiiva. Uva oisi raga oisoa piepaive oiso oearovu oisoa ragi ragapaive, ari oearovu oisoa kopii pie ovoipaive. Uva kataitoaviei ira toupare rera oviitoaaro, ira oisoa kavikopareve rutu. Oa iava ovoiokuvira rera utu piereva ita voea iare oiso rugoopaoro, Ira vai-ia taru gisipoaro uvuivere oviitoa oaa. Oa iava oiso ora reoaepa voea voeao oea oisoa kovoa tokipaive, Rera ro-ia reito oviitoaaro rutu. Irare ra rera upope. Ra rera vaaro ouoro vo kovo vao tokipe ora vigeipa. Oa iava rera rauiva rera kopii pie ovoisa. Oire wain kovo sovara iava vo kopii kosi pieiva.”
Uva vo reo-a vao ovoovo reoa oa iava oiso akereva Jisas, “Uva eake vai purarevere ro ira vo kovoaro-a vao-ia wain kovo? Oire uva ro ira uriorovere voeao vo kovo tokipa irara opesi piesa voea rutu kopii pieoro. Oire ra ita oeavu raga ita tovo piereve vo kovo tokipasa ita. 10  Sam 118:22-23; Ap 4:11; 1 Pi 2:7 E viapau vo reo vieitavora Tugoropa Vuku-ia oiso,
‘O-ia aveke iria veraiva voeao kepa paupa irara oira-ia kepa pau arapa, eira rutu ita avekeva rovopava rutu kukuuvu tuuta. 11 Easi, vo kovo purareva Turaro, oa vigei osireiaro-ia ravotovira toupaiveira’?”
12 Uva oiso ruipa ragapaaepa ra Jisas ouive rera kortusa voeao reipa irara Jiu iava. Ari ita, oeavu ragapa oirara uriripaaepa, uvare oiso taraipaaepa, Asi vao ovoovo reo vigei togapare vo-ia. Uva rera kavuoro avaaepa.
Jisas Akeiva Takis Moni Iava
(Matyu 22:15-22; Luk 20:20-26)
13  Mk 3:6; Lu 11:54 Uva va-a vao oa iava oeavu Farisi ora voeao tapo King Herot tauvapa irara oea sipoiva rera iare oiso ra ora rera oaiaro-ia ora rera raga ora kove piero. 14 Uva evoearei rutu urioaepa. Oa iava rerare oiso puraaepa, “Tisa, taraipaiei vii-ia, uvare vii-a oiraopa reotoa rutu. Ari vaeavira rutu voea rutu siposipopari vo Pauto vo pitupituaro iava. Oire uva apeisi-a? E torevokopai ra Sisa-pa takisvio moni vateoro, eke viapau?”
15 Ari ita, tarai ovoiroepa voea vo kuuvuaro-ia. Uva voea akereva, “Eakere ragai-ia kokarapatai? Oire ragai vateta moni isi vai ra aisi eveia.” 16 Uva aisivu vateiva. Uva voea akereva oiso, “E irou puaaro-a vao-ia vo kiro-ia?” Uva rera taviiva, “Ari Sisa.” 17  Ro 13:7 Oire va iava oiso puraroepa, “Vosa Sisa varaaro, oire Sisa-pa vara vateta. Ari vosa Pauto varaaro, oire Pautoa-pa vara kare pie iraota.” Oa iava vo reo iava rirovira rutu rugorugoo iraopaaepa.
Jisas Akeiva Oiratoa Iava Ro Ira Kopiiro Ra Vorevira Torero
(Matyu 22:23-33; Luk 20:27-40)
18 Uva Sadyusi-pa irara urioaepa rera iare voeao oea oisoa viapau kopiia torearo iava oirao piepaive. Oa iava oiso rera akeiva, 19  Diu 25:5 “Tisa, Moses oiso igeipa rigatoroepa, Vosa irai araokotoa vaiaro kopiiro, vo osa riakovaaro toupaeve kakae pura asavira raga. Ra ita araokoto oira oureve rerapa ro kopiito oira-ia kakaeto purasa. 20 Uva erao vatara oaraovu oea oisoa toupaive. Oea iava avaioto riakoparoepa. Oa iava oira arova kopiiroepa osa viapau kakaetoa vai. 21 Uva ro kikooto oira ita oureva. Uva kopiiroepa ita, osa ita viapau kakaetoa vai. Uva peva piepato oisi raga pie ragareva ita. 22 Uva oisi raga piepaoro oira arova opesiaepa vo arao rutu erao vatara, osa viapau kakaetoa vai kavaupaive. Uva utupaua vo arao isivaaro iava kopii ovoiopa. 23 Oire uva vo vokio-ia oa-ia oirara rutu toreaverea vova kopiia-ia, uva irouto vo arao iava oira oureverea? Uvare voea voeao erao vatara rutu oea oira ouiva.”
24 Oa iava Jisas voeare oiso puraroepa, “Rugorugooara oavisii pirovira avapai. Aue iava uvare viapau taraipatai aue-ia Tugoropa Vuku vo rigatoaro ora goruaro Pauto. 25  1 Ko 15:42, 49, 52 Vo kopiia iava torea-ia viapau oiso riako ou vai, uvare viapau ora oupaaverea. Viapau. Ari oisi rutu oiso toupaiverea osa enselpa irara vo vuvuiua-ia.
26  Eks 3:6 “Oire ari voeao-ia kopii irara vosa toreave vorevira, uva viapau voea iava vieipataera vo siposipo-ia oa-ia gare kairi evaoa rovaepa. Osiposipo-ia Moses tavireva Pauto oiso, ‘Ragai-a Pautoaaro Ebraham, ora Pautoaaro Aisak, ora Pautoaaro Jekop?’ 27 Oire vo Pauto vo rugorugooaro vuraaro-ia voeao tootoovira toupai oea kopiiaepa. Oa-a vao oa iava oiso puraroepa, Ragai Pauto oaive voeao oea tootoopai. Ari rugorugooara oavisii viapau oiso torevokopai.”
Rovopa Rutu Reo Taisi
(Matyu 22:34-40)
28 Oire uva iravu urioroepa Reo Taisi iava siposipopato voea uvusa osa ora akepaaepa. Uva Jisas vo reoaro eveireva osa voea vo reoroaro pukopareva. Osa iava rera akereva oiso, “Aa vao-a rovopa rutu Reo Taisiro rutupa?” 29  Diu 6:4 Oa iava Jisas rera vo reoaro pukoreva oiso puraoro, “Vao-ia rovopa rutu Reo Taisi oa oiso purapapeira,
‘Isrel-pa irara uvuta. Ro-ia Turaro Pauto oavi, rera raga ira turaroparoveira.
30  Ira-ia sopaura oavisii rutu tovota, ora rugorugooara oavisii rutu, ora taraiara oavisii rutu, ora goruara oavisii rutu.’
31  Lev 19:18; Ro 13:9; Ga 5:14; Je 2:8 Ari erao piepa vao-ia oiso,
‘Voeaopa oea vii ruvara iavi toupaiveira siraopau rutu, oiso rutu osa ora viipa siraopauveira.’
Viapau oiso oarai Reo Taisiro vai vareo-ia putepaiveira.”
32 Uva Reo Taisi-ia taraito rera tavireva, “Oiraopavira Tisa. Ari kataitoa raga Turaro Pauto. Uva viapau iraiei turaro vai oiso osa ro-ia. 33  Hos 6:6 Uva vosa rera-ia vii iava sopaua rutu tovori, ora rugorugooara rutu, ora vii vaaro gorua rutu, ora vao tapo-ia oiso ra iravupa siraopau oiso osa ora viipa siraopauveira, oire uva vara-a varao oara koruoupa pitupitu-ia putepaiveira, opitupitua-ia oisoa koruoupa kare riipu piepaiveira.”
34 Uva Jisas rera-ia tarairoepa uvare vearovira rera vo reoaro pukopareva. Oa iava rera tavireva oiso, “Viapau oiso tauaipauei Pauto vo Saraaropa.”
Osa-a eisi osa iava voea rutu uriripaaepa Jisas ake arapa vorevira.
Vo Devit Oviitoaaro Iava Akea Toupai
(Matyu 22:41-46; Luk 20:41-44)
35 Vo osa Jisas siposiporeva Tugoropa Kepa-ia Tempel, uva oiso puraroepa, “Easi eake iava Reo Taisi-ia tarai irara oiso purapaai, Asi Krais Devit aaotoaaro ro vo rasio raga iava. 36  Sam 110:1; Hi 1:13 Aue iava ita uvare rera raga Devit vatereva Tugoropato Uraurato vo rugoo oa iava oiso puraroepa,
‘Turaro Pauto ira oiso puraroepa rore ragai Turaroaro, Pauu vo oirapapa varata vao-ia vo vuutaore tuepaoro oa-ia vii voeaaro keripa irara tovoaverea vii kokotoaro reroaro, vo rara voea-ia puteri.’
37  Jo 12:9 Ari ita, Devit raga ira turarovira Krais vaisireva. Uva apeisi-a, Krais rera aaotoaaro Devit ira Devit sirova kavauroepa?” Uva riro uvuru rera vo reoaro roruvira uvuiva.
Reo Taisi-ia Tarai Irara Vo Pitupituroaro
(Matyu 23:1-36; Luk 11:37-54, 20:45-47)
38  Lu 11:43 Uva voea siposipopaoro voea tavireva oiso, “Ora vatatopopata evoeapa Reo Taisi-ia tarai irara oea vearopara-ia kuvupaai kuvupara varoara, ora oiso uvare vaopa tapo ruipapaaveira, oiso ra oearovu oirara voeapa ora avivikepaoro oiso purapaave, Vearo voki voeare vo aivaropa tapi. 39 Ora oiso tapo osa varaopa ruipapaaveira rovopara paupara varao Reo Taisi Uvupa Keparo sovara-ia touara. Ora varaopa tapo vasivasi tapiro roro pie visivi vo vureipa vokiro-ia. 40 Evoea oea auero ou ragapaiveira raroe riako varaaro, ra kuuvuvira riro kaekaepavira variripaaveira ita. Evoea ita oea riroa siitoka ouiverea. Va-a eva vuri oaive voriaro oearovu rutu varaaro-ia oara putepaverea rutu.”
Raroeva Sirao Vatea Moni isi Vikieva
(Luk 21:1-4)
41  Jo 8:20; 2 Kin 12:9 Uva ipa pie visivi pauroepa Jisas vo moni oupa tapi. Uva voea siituepareva osa moni vikipaaepa voa. Uva voeao riro moni irara oea tapo riropara moniara vikipaiva. 42 Osa-a eisi osa iriavu urioopa raroeva apotavavi. Uva aisireivivu vikieva moni isirei gare isireivi bokis iare. Uva ora takuvuepa, uva aue raga-ia uvuipaepa katai tau toea (10t). 43  2 Ko 8:12 Uva disaipel irarare keeraroepa ora rera iare. Oa iava voea tavireva oiso, “Oiraopavira rutu vikioi apotavavi ita voeao-ia puteoro oea riropa moni vikipai. 44 Ari ita, voea rutu vikiae riroara iava ita, osa oiravi ita iria ora oira iava sopaua rutu tapo vikievo oa-ia oearovu rutu-ia puteevoi.”

12:1: Ais 5:1-7

12:10: Sam 118:22-23; Ap 4:11; 1 Pi 2:7

12:13: Mk 3:6; Lu 11:54

12:17: Ro 13:7

12:19: Diu 25:5

12:25: 1 Ko 15:42, 49, 52

12:26: Eks 3:6

12:29: Diu 6:4

12:31: Lev 19:18; Ro 13:9; Ga 5:14; Je 2:8

12:33: Hos 6:6

12:36: Sam 110:1; Hi 1:13

12:37: Jo 12:9

12:38: Lu 11:43

12:41: Jo 8:20; 2 Kin 12:9

12:43: 2 Ko 8:12