3
Sumanai ita anaana gagalou
O Galasia apanawa, e ipa oopauida! Ne Iesu Keriso koros osowe bosaieno tane inalena umanawa deaitopa waeuwadewasaleno ewaladewaitene ateiten. Tane tauma e ambi? Mida e banlakadisalene insaisala dubasan? E inseilana God nuawadawadawa amonawa ipasia, ba? Ne waitarana ema dialepo sipoa dianeana: E anaana dima wadia ruawaitilana bedewee Aleu kakaiwa wadalana, ba Gagalo euda etale sumanaiwaitena bedewee Aleu kakaiwa wadalana? E ambi oopauida! E ina sanaa Aleu kakaiwa mukawa mampe uwaaitene aitile, tane tauma ele e eba mukala mampe ompa osowe wilena baiwaitilana, ba? E Keriso bedewe sumanaitena baiwa poka etaidasailana. Tane e insaisala anaana bedewe itupono, sa ipa e poka etalana ipasialepona. God me Aleupa enaledie do dewa mukamukaua e bedelawo dewamode. Ema baiwa e ambi inseilana? E dima anaana wadia ruawaitilana baiwa God e bedelawo epe dewasade, ba e Gagalo euda etale wadale sumanaiwaitilana baiwa? Bumpai 15.6; Rom 4.3Buka bedewe Abraam umanawa wadia insena. Ema epe wadi wadiase,
“Abraam God sumanaiwalena baiwa God me wadene mampesano dodomanalen.”
Rom 4.16Abraam eueuwa mampe aten wadane ateitana apana mo mida sumanaintoie bedewe waimoia, mo ipa Abraam obampaida. Bumpai 12.3Mapo buka bedewe girumalene ituno winedia rua God uwa daitada apanawa uduudu sumanai os mampe dodomanamode. Sa baiwa God Abraam diene wanase, “E bedeawoe apana uwa daitada ne sauna euda donsapu.”
God saua ema wana baiwa apana uduudu Abraam sumanailena rua sumanaintoie waimoia Abraam ruawa sau euda donsapu.
10 Tane apana mida insaisawa anaana bedewe itudie insedia God mampe dodomanalepia me kadiwa donsapie kotulepi. No ema epe atenten, ipawa buka bedewe girumalena wadi wadiase, “Apana mida dima uduudu anaana bedewe girumalena mai ruauleipe wainipona, me God nuakadiwa donsapi.” 11 No ewate atenten, mai apana da anaana wadia rua dewasampe God mampe dodomanalepi, dia. Ipawa buka do wadi wadiase,
“Apana mida sumanai bedewee God emawe dodomanaleidia, me ipa inaida donsapi.”
12  Liwai 18.5Anaana God Moses wanena bumpa mai sumanai bedewe wineipona, dia. Tane ema epe buka bedewe girumalena wadi wadiase,
“Apana mida dima uduudu anaana wadia ruawaleidie dewasadituwadia me inaida donsapi.”
Tane mai mida epe dewalepona rua, diaida.
13 No dima uduudu anaana wadia mai ruawantape dewasapona baiwa God nuakadiwa donsapona. Tane God nuakadiwa sa Keriso osowe ituno wadene ita koros osowe bowalene no inanen, ipawa buka bedewe girumalena wadi wadiase,
“Apana mida ia osowe seudia, me ipa God nuakadiwa wadawadala.”
14 Keriso God matangelawa ema wadena bedewee inanen. Me epe dewasana uwa daitada apanawa God sauwa euda me Abraam sauasana donsapue wadapua baiwa. Inta ema bedewe no sumanai asiasi Aleu kakaiwa God sauawalena wadata.
Anaana God sauawa mai ipasiasapona gagalowa
15 Sumanai sosona, apanaida dewamba ema insena. Naita apana da me sauawa ulaipa mampe wapie meba ebowa itupie saisaisapia, ando mai me meba ba apana da saua sa kadisapi ba dima da osowesapie itupi, diaida. 16 Ema epe rua deawaa God me sauawa Abraam ita me nosiwa nata baibu sauasan. Tane buka bedewe girumalena mai waiponase, “Sau euda e manawo ita do e nosinosia mampo.” Sa dia! Tane ema epe wadi wadiase, “Sau euda e manawo ita e nosia mampe.” Ema bedewe God mai Abraam nosinosiwa uara umanau wapona, tane nosiwa dea os umanawa wan, me ipa Keriso. 17  Ekisod 12.40Ne wadina ipawa ema baiwa: God me dima Abraam sauasana mai epiiepi, ideita dewasapi. Tane ena 430 dialeno aupe God anaana Moses wanena mai saua me bauta ituna ipasiasapia rua, dia. Saua sa God Abraam mampe wana ideita ipuipua winede. 18  Rom 4.14God amonawa no baimba imaasana me sauawa asiasi wadatana, mai anaana asiasi wadapona, dia. Tane no God amonawa euwa anaana asiasi wadapono, sa ipa God sauawa uduudu ipasialepona. Tane God me sauawa ipawaida Abraam baiwa imaasano winedia me sauawa asiasi wiseno waden.
19 No ema epe waitana, tane dima baiwa God anaana itun? Anaana nolawaida ipa dima? God bauta me sauawa itun, ema aupe me anaana apana wanamon inta da inta nolalepia baiwa. Anaana bedewee God sabamosade kadi ipa anaana ampuialala. Do God anaana ituna walama kampaida os nolalempo ideita Abraam nosiwaida mida sauawalena wisepio, tauma anaana nolawa dialepi. Tane do God anaana ensel waneno apana sawano enaenala Moses witapesan. 20 Anaana, sa ipa apana sawano enedia bedewainta Israel mampo wisen. God Abraam sauasapia baiwaleidie mai apana da bedewee sauasapona, dia. Tane apana dea os, sa ipa God me mebaida moawe dodomana Abraam mampe gagalolen.
God anaanawa nolawaida gagalowa
21 Tauma no ewate inseitana: Apana God sauawa asiasi sumanai bedewee God mampe dodomanantopu, tane do me anaana nenen. Tane anaana sa nenena God sauawa ipuipua amboitusade, ba? Diaida! Tane no anaana asiasi inaida wadapona God menasapona, me ando anaana bedewee ina intawa dewasapono apana me do deantope inaida donsapona rua. Tane sa ipa dia. 22 Buka bedewe girumalena sabamo wade apana uduudu kadi bedewentono taudomono waimoi. Ema segalena ando sumanailala sumanai asiasi God sauawa euda donsate inantataa baiwa, ipawa Iesu Keriso bedewee God sauawa ipawanalen.
23-24 Tane God mampe dodomanantataa intawa me sabamosane eno winede. Mapo no anaana atowe dibura rua wainitano onianedie banlanedie. Tane tauma sumanai walamawe sabamolen ita anaana nolawa sa ipasialen. God ema epe inta dewasana no sumanai os bedewe dodomanantepona baiwa. 25 Tane do anaana no seda kerakera ruau onianedio ideita Keriso bedewe sumanaintataa intawa wiseno anaana mukawa dialen, ipawa God menasadia no sumanai mampe dodomanantata.
26 Ne epe wadina, ipawa e uduudu Keriso Iesu bedewee sumanai intawa asiasi God obampaida wanaitene wainilana. 27 Ipawa e mida babatutu bedewe Keriso do deaitena, sa ipa me bedeweitene wainilana. Keriso meba ipa gara rua rupuleno bedewe apana dea rua wainilana. 28 Sa baiwa tauma Keriso bedewe Iuswa ita uwa daitada apanawa mai nambenambe, mo ipa uwa dea os. Deawaa, nola dewalala ita apana debamau mo mida baibu nolantoia, do apana mona ba ioto mai nambenambe, dia. Keriso Iesu bedewe mo ipa dea os. 29  Rom 4.13Tane e ipa Keriso mebaawaida, sa baiwa e ipa Abraam nosinosiwa, dima God sauawalena wadana apanawa.

3:6: Bumpai 15.6; Rom 4.3

3:7: Rom 4.16

3:8: Bumpai 12.3

3:12: Liwai 18.5

3:17: Ekisod 12.40

3:18: Rom 4.14

3:29: Rom 4.13