33
Iawe God Israel apanawa mampo sauawa wadepitue dewasapia umanawa wade
14 Iawe God wadiase, “Walama iedia bedewe ne dewa euda dewasapa Iuda ita Israel apanawa mampo, ne sauamona rua.
 
15 Ita walamawaida wisepio,
ne apana dea sonabepa Dawid damba bedewe warerelepia baiwa, me ipa apana dodomana ne emanawo,
me dewawa dodomana os dewasampa bola ema bedewe.
16 Me onioniawa atowe Iuda apanawa waimompadewantompa
ita Ierusalem apanawa wanwan euda obasa bedewe waimompa.
Mo Ierusalem ebowa wapue wapuase,
“Iawe God dewa dodomana no baimba dewasapi.” Ierima 23.5,6

33:16: Ierima 23.5,6