5
Bola Kanaan bedewe Pasowa odawa ualeide
10 Tane Israel apanawa bola debama Ieriko tampe bola Gilgal apuwa osowe saradountone waimoie. Tane uaboa dea ualeidio walama 14 wadedio rawiwa, mo Pasowa odawa dewasaiena. Ekisod 12.1-13 11 Ema aupe imonemba mo nana ebowa wit irai bedewe uwauwantona sararantone ita bured tabataba mai ist dola dewamone ita namoiena. 12 Walama sawo mo nana irai bedewe uwauwantona naieno dialeno aupe nana ebowa mana mai segalepona, dia. Sa baiwa Israel apanawa mai mana da napona, dia, tane mo Kanaan bedewe nana irailala naie waimoie. Ekisod 16.35
Ena uaraia bedewe Iosua ita Israelwa bola Kanaan bedewe wanwanla apanawa do ona maeiena. Tane Israel apanawa onantone bola uaraia otene mamposane bedewe waimoie. Ita Iawe God mo saumono emalawoau nanaumone aimoiena, tane mo mai apana uduudu bomopatuapona, dia. Mo apana isiwa emoieno inawaa wankasantona do waimoie ita Israelwa dambu ruawantone bola odantone oteiena.

5:10: Ekisod 12.1-13

5:12: Ekisod 16.35