Ken pakapaka rorou
E Iuda
1
Eou e Iuda, ken petspets e Iesu Karisito ma e kasien e Iakobo.
O vavataor rakot simi kulou ese e Raban ta nga vile gie va gi ta tino si ken tentoiv e Raban ma si ken pepperengei e Iesu Karisito.
Mi aor molous, mi tentoiv ma mi molu se Raban ta vousvous vunie nga.
Bu vavvasengei bitbit
Io, bu banga polopoloung, o nga lalaron tuktuk nia vavataor rakot senga surie mi vavato giet tate suvuon. Eiekesen o rongmetsikien va o ta ngas vavataor nge vakotsie nga nia tuir ngeisngeis surie mi vodovodon tuktuk ian e Raban tate nga teir vuruvan rovoriu segie mi kuoluon simi keipkepide ra a kes mo nian bu ra kokouk. O pengan senga ine, simi vunan kavo mei ese gi ta kap nga mangaran e Raban, gi te nga tsiriv menemenen rubukien i kotubunga. Egie arie bu mei ese gi ta vurisan mi vinasengei surie ken tentoiv e Raban nge pevien va a sunuir va giet oit nia tino simi sinavei tetteririv. Ma gi vamoie e Iesu Karisito, magiet Ka leong ma magiet Nguts. Muomuo ngas te, mi Pakpak Leong a nga pevien va bu sua mei malan ine, e Raban ta so votorosie gie.
Misasien nga te telekiran kokouk te ine, o lalaro oeng veteringa nga va mi Nguts a nga kir tsana mi kuoluon kovuni i Isip, eiekesen i muir a nga tsang vatsakatie egie ese gi ta kap nga vodovodon tuktuk. Ma bu angelo gi ta kap nga mon tsok si kegi sar tsientsang nge sorvekenan kegi korot, egie ine, e Raban a nga terie gie simi ngingi, nge visie gie ngan bu tsen ta mon rovoriu nia voturie gie simi vinuor ian simi Ra leong. Simi rosar kes mo, i Sodom ma i Gomora GEN 19:1-24 ma bu taon vatvatta guor, gi nga rubukien i aron mi sinavei tetteririv ma mi sinavei ni tabakou. Ma gi nga suvuon mi vinatoreis simi leing ta kap man ka votovoto. Ine arie man puppuo mi sana va ta ba tsorubeit segie mi kulou tsokor.
Simi rosar kes mo, ine bu mei gi ta ko pare mi baidendeng, gi tino ngan mi sinavei tetteririv nge purusie mi duis se Raban ma gi oeng balapoik ngan bu angelo. Eiekesen misasien e Mikael mi kovan bu angelo, sien ta nga vevetei nge nama meie mi kovan bu tsaka moromoruo surie mi piripirien e Moses, a kap nga aor ngeisngeis nia oeng matan ngan ka tsaka nama, eiekesen a nga pevien mo, “Mi Nguts ta patsarie no!” 10 Eiekesen ine bu mei gi oeng vatsakatie bu sana kepineits gi ta kap katsep sien. Ma malan bu vinavinar tso, gi vemusurie ngas te mi sinavigie gi tate nga beit malan te, ma ine arie bu kepineits a voguersa gie.
11 Mi tsienakor leong ta monongie gie! Gi te vemusurie mi sinavien e Kain. Surie mi lakep, gi te verou surie mi bienebeir e Balaam ta nga tsana. Gi te leiltsei malan e Kora ta nga leiltsei ma gi ta so maet. GEN 4:3-8; NUM 22:1-35; 16:1-35
12 Ine bu mei, gi malan mi mu tsokor ma gi malan bu lopo kap minangarigie si kenga sar nginou kouk, ma gi vodonomie egie kesegie mo. Egie bu balbal ta kap vabatie mi bat, eiekesen mi mour ta vasore gie mo. Egie bu ei kap kavo vuovuagie ma gi te tetekie gie, ma gi te maraong rovoriu. 13 Egie bu tadaro peiv simi barateis, gi vasangan simi kientsep mi minangarigie malan mi peiv ta sireir. Egie bu kaemkaem tsongtsong, egie nian mi ngingi e kinagie ian ta kap man ka votovoto.
14 E Enok, simi kienakav ta napaririem potsu luo ngan i murien e Adam, a nga oeng peteteir surie ine bu mei, “Pare, mi Nguts a nemei meie ngan ken sar angelo bu sinangavur bu sinangavur i popon bu sinangavur soloba, 15 nia vuortie mi kulou kokouk, ma nia votorosie mi kulou kokouk gi ta kap mangaran e Raban surie kegi sar sinavei tsokor kokouk gi ta nga tsana simi rosar ian ta murien veie e Raban, ma surie bu tsaka nama kokouk mi kulou tsokor gi ta kap mangaran e Raban gi tate nga vokokotie veie ngan.” 16 Ine bu mei egie mi kulou namanama palan ma mi kulou nia vepitsie mi kulou mene. Gi vemusurie kegi sar tsaka lalaron kesegie. Ma gi veleveleongtie egie kesegie ma gi vadonuo bu mei mene nian magi kalekalei egie kesegie.
Mi vinavanou nia tuir ngeisngeis
17 Eiekesen enga bu banga polopoloung, nga ta ngas vodonomie misa bu aposol si magiet Nguts e Iesu Karisito gi tate nga peterie. 18 Gi nga pevien senga, “I aron bu ra vekvekitip, ta so beit kavo mei nia oeng vavangiets ngan e Raban ma gi ta vemusurie kegi sar tsaka lalaron kesegie.” 19 Ine arie mi kulou ese gi ta tsana mi vinekopot senga, gi vemusurie mi lalaron simi pirpir, ma gi kap suvuon mi Morumoruan e Raban. 20 Eiekesen enga, bu banga polopoloung, nga ta vakotsie nga keskes i popon kenga sar vodovodon tuktuk ian ta tamat ma nga ta no simi ngesengesien mi Moromoruo Tamat. 21 Nga ta tuir ngeisngeis i aron ken tentoiv e Raban, sien nga ta rosie mi tino rovoriu ian magiet Nguts e Iesu Karisito ta ba me terie senga si ken aor molous. 22 Nga ta ngas aor molous ngan egie ese kegi sar vienviendon ta moruor. 23 Nga ta ngas tiki tsana mi kulou mene simi leing nge vatoa gie, ma nga ta ngas vasangan mi aor molous simi kulou mene nge nenei kalei. Mi sinavigie ta masi tseiptseiprio nga. Io, nga ta ngas pits pekegie ma buer magi sar tsetstseik ian ta katokatoka ngan mi sinavei tsokor.
Bu namani pupuongei rakot se Raban
24 E Raban ta oit nia pernge nga va nga ta kap mang kor. Ma eie ta beir rivie kenga sar bienebeir ma ta so voturie nga meie ngan mi nires leong i matan man matvinavaso. 25 Io, surie e Iesu Karisito magiet Nguts, mi matvinavaso, mi minangarei, mi ngeisngeis, ma mi duis ta mon se Raban magiet Ka ni vavato, vakaek muomuo ngas te, nevere ma sibu ra bu ra ma ta kap man ka votovoto! Amen.

1:7 GEN 19:1-24

1:11 GEN 4:3-8; NUM 22:1-35; 16:1-35