Mi namani
Puek Vasangan
1
Mi nama vavakatsep vourvour
Ine man nama e Iesu Karisito ian tate nga puek vasangan surie bu kepineits va ta ngas tsorubeit tuktuk lalapus. E Raban a nga terie ine mi nama se Iesu va e Iesu ta nga vasangan si ken sar petspets. Io, a nga turan ken angelo ma mi angelo a nga vateie e Ioanes, ken petspets. E Ioanes a nga vavatei vakatsepa bu kepineits kokouk tate nga pare. Io, a nga vavatei vakatsepa mi namanien e Raban ma ken vinavatei vavakatsep e Iesu Karisito. Mi nires leong ta mon segie ese gi ta ase nge rongomie ine mi namani peteteir kuvu se Raban, ma segie ese gi ta tino vemusurie bu vinavataor ta mon ine simi pakapaka rorou, simi vunan mi Ra a te vatavatat.
Mi namani vuot kalei ma mi namani tietienengei
Eou e Ioanes. O vavataor rakot sibu vona rengeir mi napaririem potsu luo gi ta mon simi enamon leong i Asia.
Mi tentoiv ma mi molu rakot senga kovuni se Raban ese ta mon ine ma ese ta nga muna mon ma ese va ta ba nemei, ma kovuni sibu Moromoruo mi napaririem potsu luo ese gi ta tuir i matan ken mogomogos ni vuor, ma kovuni se Iesu Karisito. Eie mi ka ese ta ko tuktuk si ken sar namani vavatei katsep, ma eie mi ka vourvour nia to muerengei simi miensei, ma eie mi ka ese ta suvu ngeisngeis nia vuortie bu kovakova ka leong simi kaber.
E Iesu a tovie giet ma a nga vara ketseketseng nge giet si kegiet sar sinavei tsokor ngan mi daran, ma a te nga tsana va egiet mi kuoluon ken mangmagoso Nguts e Raban ma a te nga tsana va egiet bu prist ese va giet ta tsatsang se Raban mi Tam. Mi matvinavaso ma mi duis nia vuor, seie sibu ra bu ra! Amen.
 
Pare, a nemei ngan mi balbal,
ma bu katsomatan mi kulou kokouk gi ta dengarie,
misasien egie buer ese gi ta nga tsoka.
Ma bu suasua vuna matabu kokouk simi kaber gi ta ta surie eie.
Io, ine bu kepineits ta tsorubeit malan! Amen.
 
Mi Nguts e Raban a pevien, “Eou mi Alpa ma mi Omega, mi tsuoktsuok vakaek ma mi votovoto. Eou mi Raban ese ta mon ine ma ese ta nga muna mon ma ese va ta ba nemei, ma kong ngeisngeis a tsiroup.”
Mi ka ese ta malan e Natuon mi Ka
Eou, e Ioanes, e kasinga. Eou e turanga ka ni tsientsang se Iesu. Ma o tuir pats meie nga si ken vinekikin ma si ken mangmagoso Nguts ma simi sinavei ni onvidit. O nga ra mon simi nuos gi vuotongie ngan i Patimos simi vunan o te nga vavatei ngan mi namanien e Raban nge vavatei katsep ngan e Iesu. 10 Si ken Ra mi Nguts, mi Moromoruo Tamat a nga tsegerie iou, ma o nga rongomie mi ien leong kuvu i muriung malan mi tienengen mi tuvuir, 11 ian ta nga pevien, “Vataro sika pakapaka rorou misa e ta pare, ma vuruve terie sibu vona rengeir mi napaririem potsu luo, i Epeso, i Semena, i Pegamum, i Tiatira, i Sadis, i Piladelpia, ma i Laodikea.”
12 Samo o nga vuvuris nia pare mi ien ian ta nga vakokoit seou. Ma o nga pare man sar mogomogos bu bember mi napaririem potsu luo gi ta tsana ngan mi gold. 13 Ma o nga pare mi mei a mat malan ‘e Natuon mi Ka’ i kotubuon ine bu mogomogos. A nga tsekie man tsetstseik kuar beit siba tsingotsingo kamen, ma a nga sasvekvek ngan i karakaran mi poko lavlav kuar ta nga kutsukutsuleip malan mi gold. 14 Mi vuruvuru kovan a nga puneits beitsak malan mi vuruvuru sipsip o, mi busobuso naov. Ma ba katsomatan a nga berber malan mi leing. 15 Ba kamen a nga lemlemka malan mi baras mi leing ta tunie. Ma mi inan a nga malan mi tienengen mi da leong va ta taev. 16 A nga poro bu kaemkaem mi napaririem pouts luo ngan mi riman suv. Ma mi sele ian ta va vuluovuluo a nga rovotsour i ngutsuon. Ma mi matan a nga malan mi matanias ian ta rar ngeisngeis beitsak.
17 Sien o ta nga dengarie, o nga tsibour mutur i kamen malan mi mei ta mesei. Ma a nga soburo iou ngan mi riman suv nge pevien, “Kian va e ta motou. Eou mi tsuoktsuok vakaek ma mi votovoto. 18 Eou mi mei ian ta tino. O te nga maet, eiekesen, pare, o tino rovoriu! Ma o suvuon bu tsitstsi nian bu miensei ma nian i Ades Ades - mi namani Grik ma man vuevue va mi korot sibu miensei..
19 “Io, vataro ine bu kepineits e tate pare, ma bu kepineits ine tate tsorubeit, ma bu kepineits ian va ta tsorubeit tuktuk i muir. 20 Man vuevue ine mi nama mumuningei surie ine bu kepineits a malan ine. Mi napaririem pouts luo bu kaemkaem ian e ta nga pare gie si kong riem suv, egie man sar angelo angelo - mi namani Grik ma man vuevue va mi ka ni tinuturei bu vona rengeir mi napaririem pouts luo, ma mi napaririem pouts luo man sar mogomogos bu bember gi ta tsana ngan mi gold, egie bu vona rengeir mi napaririem pouts luo.

1:18 Ades - mi namani Grik ma man vuevue va mi korot sibu miensei.

1:20 angelo - mi namani Grik ma man vuevue va mi ka ni tinuturei