14
Ikoniyam e tɨne
Ikoniyam e tɨne Pol na Banabas tembe vethɨ ruva Jiu e lenji ŋgolo kururu tɨne na thɨ vavagharewe ŋgoreiya thɨ vakavakatha e ghembaghembako wolaghɨye thɨ menako weŋgi. Lenji vavaghareko e tɨne weinji lenji vurɨgheghe na i vakatha gharɨgharɨ lemoyo thɨ loŋweghathɨ, vavana Jiu na vavana ma Jiu gharɨgharɨniye ŋgoreiye. Ko iyemaeŋge Jiu iya thavala ma thɨ loŋweghathɨ thɨ vamurumura thiye ma Jiu gharɨgharɨniye gharenji, i vakathaŋgi na thiye tembe gharenji i gaithɨ wanaŋgiva raloŋweloŋweghathɨ. Pol na Banabas vambowo thɨ yaku gheko mbaŋa seiwo molao weinji lenji gharematuwo thɨ vavaghare Giya le gharevatomwe kaiwae. Giya ghamberegha i vakatha valɨkaiwae thiye weinji le vurɨgheghe thɨ vakathaŋgiya vakatha ghamba rotaele vavana. E kamwathɨke iyake i vaemunjoruŋa lenji vavaghare. Ko iyemaeŋge gharɨgharɨ e ghembako iyako tɨne thɨ mwanaviya lenji wabwi, vavana thɨ raka weŋgiya Jiu na vavana weŋgiya ghalɨŋae gharaghambɨ.
Amba thiye ma Jiu na thiye Jiu gharɨgharɨniye weinjiyaŋgiya lenji randeviva, thɨ woraweya lenji renuwaŋa na regha thɨ munjeva thɨ yalaweŋgiya ghalɨŋae gharaghambɨ na thɨ gaboŋgi e varɨ. Ko iyemaeŋge mbaŋa ghalɨŋae gharaghambɨ thɨ loŋwevaidiya iyako, thɨ vo na thɨ wa Listra na Deb, Laikoniya ele valɨvaŋga, na ghembaghemba vavanava, na thɨ vavaghareŋa Toto Thovuye weŋgi.
Pol na Banabas inanji Listra na Deb
Listra e tɨne amala regha gheghe vambe i kuvokuvo vara tɨnae e ŋgamoiye na ma mbaŋa regha i loŋga. Mbaŋa regha i vandeŋe Pol le vavaghareko. Pol i vonjimbughathɨgha amalako, na i thuwe ŋgoreiya i loŋweghathɨ na valɨkaiwae riwaeko i thovuye. 10 Iya kaiwae Pol i kulawe iŋa, “U yondovirɨ na u vamomoya gheghenɨna.” E mbaŋako iyako i pitovirɨ na i loŋga.
11 Mbaŋa gharɨgharɨko wolaghɨye thɨ thuwe Pol le vakathako, amba thɨ kula ghalɨŋanji laghɨye e ghalɨŋanji, vaŋa Laikoniya, thɨŋa, “Ghɨmoghɨmoruke thiyake ŋgoranjiya loiŋgi thɨ rakanjama weinda.” 12 Thɨŋa Banabas iye loi Jeus na Pol iye loi Hemes* Jeus va loi kwanɨkwan laghɨlaghɨye lenji randeviva idae. Grik gharɨgharɨniye va thɨ kururuwe. Hemes iye loi kwanɨkwan regha Grik tembe thɨ kururuweva. Grik thɨŋa iye va utu gharawo weya Jeus na loi kwanɨkwanko vavana., kaiwae iye rautuutu laghɨye. 13 Jeus le ŋgolo kururu ina e ghembako ghagana ghereiye eto. Le ravowovowo i bigiya burumwaka ghɨmoghɨmoru na jin, i bigimena e ghamba ru, kaiwae amalaghɨniye na wabwiko nuwanjiya thɨ vowo weŋgiya ghalɨŋae gharaghambɨ.
14 Ko iyemaeŋge mbaŋa Banabas na Pol thɨ loŋwe vakathako iyako utuutuniye, thɨ mwanathetheŋgiya ghanjikwama thɨ vo na vethɨ ru e wabwiko tɨnenji na thɨ kulakula thɨŋa, 15 “Ghamauna! Buda kaiwae hu vakavakathake? Ghime gharɨgharɨ moli, ŋgorameya ghemina. Wo mena wo utuŋa Toto Thovuye weŋga na mbala hu roiteteŋgiya loi vatavatadɨna thiyena, na hu loŋweghathɨgha Loi e yawayawaliye, iye va i vakathaŋgiya buruburu, yambaneke, njighɨ na bigibiginiŋgiko wolaghɨye. 16 Iye mbaŋa va i vivako gharɨgharɨniye va i vatomweŋgi na tembe thiye thɨ vakatha ghanjithanavu. 17 Othembe va i vatomwe iyako weŋga, iyemaeŋge iye mbaŋake wolaghɨye ghaghareghare ina weŋga kaiwae i vakathaŋgiya bigibigi thovuthovuye kaiwami: i giya uye i njama e buruburu, i vakatha ghami thɨ mbuthu wagiyawe na i giya ghami lemoyo na warari i riyevanjara gharemina.” 18 Othembe wabwiko kaero thɨ loŋwe utuutuko thiyako, ma thɨ goruwe, mbe nuwanjiya vara thɨ vowoŋgiya thetheghanɨko weŋgiya ghalɨŋae gharaghambɨ.
19 Mbaŋa seiwova e ghereiye Jiu vavana thɨ rakamena Antiyok na Ikoniyam na thɨ utu vɨva wabwiko nuwanji na weinjiyaŋgi. Thɨ bigiya varɨvarɨ na thɨ ŋge Pol, thɨ momodɨraŋgiya e ghembako ghagana ghereiye, thɨ munjeva kaero i mare. 20 Ko iyemaeŋge mbaŋa raloŋweloŋweghathɨko thɨ meghɨliŋa, kaero i yondovirɨva na i njogha e ghembako tɨne. Mbaŋambaŋava, weiye Banabas thɨ wareri thɨ wa Deb.
Pol na Banabas thɨ njogha Antiyok Siriya ele valɨvaŋga
21 Pol na Banabas thɨ vavaghareŋa Toto Thovuye Deb e tɨne na gharɨgharɨ lemoyo thɨ loŋweghathɨ na thɨ tabo Jisas gharaghambu. Ko amba thɨ njoghava Listra, Ikoniyam, na Antiyok Pisidiya ele valɨvaŋga. 22 Thɨ giya vavurɨgheghe weŋgiya raloŋweloŋweghathɨ e ghemba regha na regha na thɨ vavurɨghegheŋaŋgi na lenji loŋweghathɨ kaiwae thava thɨ ndenjogha, na thɨ dage weŋgi thɨŋa, “Ne ra vaidiŋgiya vuyowo thɨ ghanagha ko amba muyai ra ru Loi ele ghamba mbaro tɨne.” 23 E ghemba regha na regha Pol na Banabas thɨ tuthiŋgiya ekelesiya ghanjigiyagiya. Tembe ŋgoreiyeva thɨ mbeya ghanɨŋga na thɨ naŋgonaŋgo kaiwanji na thɨ vatomweŋgi weya Giya, iye kaero thɨ vareminje, na i njimbukikiŋgi.
24 Amba thɨ ghathara Pisidiya ele valɨvaŋga na vethɨ vutha Pampiliya ele valɨvaŋga, 25 na mbaŋa thɨ vavaghareŋa Toto Thovuye weŋgiya Pega gharɨgharɨniye ko amba thɨ raŋgiwoko thɨ wa Ataliya. 26 Thɨ iteta Ataliya, thɨ tha e waŋga na thɨ woma njogha Antiyok, Siriya ele valɨvaŋga. Ekelesiya Antiyok e tɨne iyava thɨ naŋgo Pol na Banabas kaiwanji, thɨ vatomweŋgi weya Loi i njimbukikiŋgi na i vakatha valɨkaiwae thɨ vakatha kaiwoko iya mendama thɨ vakathavaoko.
27 Mbaŋa thɨ vutha Antiyok thɨ kula vathavathaŋgiya ekelesiya na thɨ utuŋaŋgiya bigibigiko wolaghɨye weinji Loi thɨ vakathaŋgi, na tembe thɨ utugiyava weŋgi thɨŋa, “Emunjoru Loi kaero i vugha loŋweghathɨ ghakamwathɨ weŋgiya thiye ma Jiu gharɨgharɨniye.” 28 Pol na Banabas thɨ yaku Antiyok e tɨne mbaŋa molao, weinjiyaŋgiya raloŋweloŋweghathɨ.

*14:12 Jeus va loi kwanɨkwan laghɨlaghɨye lenji randeviva idae. Grik gharɨgharɨniye va thɨ kururuwe. Hemes iye loi kwanɨkwan regha Grik tembe thɨ kururuweva. Grik thɨŋa iye va utu gharawo weya Jeus na loi kwanɨkwanko vavana.