3
O Poen No Oeh Se Hik
Eom se nat vakis rakah nem pa tah vaꞌih! Pa ma poen no oeh se hik, eꞌ se teꞌ non a ma punis peo oah se tavus maꞌ. Suk a napan se teꞌ ne pa ma poen no o oeh se hik, ee se iu koman hah a ne, pare iu öt rakah e ne pa moniꞌ peo, ko teꞌ ne pa taateꞌ kë koman hah rea, pare teꞌ ne pa taateꞌ möh. Ee se teꞌ ne pa soe vövöknah o upöm teꞌ, pare hikta se tënan ne a ma soe pa ma tamëëre, me a ma sinëëre. Ee hikta se teꞌ me ne a taateꞌ soe vavihvih, pare se koe me ee pa vatet a ma taateꞌ, ne Sosoenën to iu non. Ee hikta onöt ne a iu o upöm teꞌ, pare hikta se ihan anoe ne a hat no upöm teꞌ to nok manih pee. Ee se vöhioꞌ tonun e ne po upöm teꞌ, pare koe ee pa matop vavih koman hah rea. Ee se nonok vahat e ne po upöm teꞌ, pare rës e ne pa ma tah vih. Ee se vikuh e ne pa ma vakamöꞌ pee. Pare nok a ma taateꞌ nun, no o teꞌ hikto kokoman vih to nonok ne. Ee se koman ne pan, ee to apuh oah e ne po upöm teꞌ, pare koman varoe a ne, pare iu kon vaeö ne pa ma moeh tah va po oeh vëh, ivëhkëk, manih pe Sosoenën, ahik. Ee se nonok vapoꞌkan ne pan, ee to nonok ne a kiu pe Sosoenën. Ivëhkëk, ee hikta se teꞌ me ne o kikis pe Sosoenën. Eën se teꞌ vaniu këh nom a pap teꞌ poë varih.
A ma paeh pee to oho ne pa ma iuun, pare punöꞌ ne pa matop o köövo varih, to hikta teꞌ me ne o kokoman vih. O köövo poë varih to puh rakah ne pa nok a ma taateꞌ hat, ka ma taateꞌ hat poë varih to me koe ee pee po iu hat va po sionin. O köövo poë varih to kokon vavoon vatëh ne a ma vavaasis. Ivëhkëk, ee to hikta antoen ne a maaka vapuh pa soe man pe Sosoenën. Moaan voh ne Jënës pen Jëmprës to vakihat me voh ne e Mosës.* [Moaan voh ne Jënës pen Jëmprës to vakihat me voh ne e Mosës.] A poa tövakihat poë varih, ee a poa teꞌ va Isip, ee a poa teꞌ ororaꞌ teꞌ. Ep na manuh po Eks 7:11-22; 8:7-19; 9:11. A ma napan se teꞌ ne pa ma poen no oeh se hik, ee se vakihat pet me ne pa soe man. Ka ma kokoman pee to nun, kee kuꞌ këh voh ee pa ö nee to pupunöꞌ ne pa vatet o vaman pea manih pe Ieesuꞌ. Ivëhkëk, ee to hikta antoen ne pa kon ta pah tah, nee to nonok ne. Suk a taateꞌ vëh nee to nok to vatoe me e non pa taateꞌ pe Jënës pen e Jëmprës. A napan kurus se ep a taateꞌ pamëh to teꞌ va non manih, pa taateꞌ pa teꞌ papön.
E Timotiꞌ Se Öt Vakis Non A Soe Pe Sosoenën
10 Ivëhkëk, eën to vatet vavih voh eom peöꞌ, pa ma tah nöꞌ to vavaasis voh noꞌ oah. A pusun voh in a ma taateꞌ varih, nöꞌ to vatet voh noꞌ, ivarih, a taateꞌ vaman, a taateꞌ anoeh, me a taateꞌ iu teꞌ. Eën to nat e nom, eöꞌ to teꞌteꞌ voh noꞌ a ma punis, ko hikta koe rom voh ta pah tah. 11 Eën to nat e nom pa ma taateꞌ hat no a napan to nok voh manih peöꞌ, me a ma kamis nöꞌ to taum voh manih pa ma voon varih, Antiök, Aëkoniam, me manih Listraꞌ. Eën to nat e nom pa ma tah hat rakah to tavus voh manih peöꞌ pa ma voon poë varih. Ivëhkëk, e Sunön to kon hah a neoꞌ këh a ma punis poë varih, köꞌ teꞌ vavih e noꞌ. 12 A napan kurus varih to iu vatös me ne e Ieesuꞌ Kristo, me e Sosoenën, ee se taum a ma punis peo. 13 Ivëhkëk, a napan varih to pikpiuk ne, marën a kaveo a ma tah po upöm teꞌ. Ee se taneo pa ma hat soneꞌ, ko vapu vaꞌpuh ee pa ma taateꞌ hat oah rakah. Ee se punöꞌ pa piuk o upöm teꞌ, ivëhkëk, ee to pikpiuk koman hah a ne.
14 Ivëhkëk, eën se vavatet nom o vavaasis vëh, nën to kon voh. Eën to nat e nom pan, o vavaasis pamëh o man, suk eën to vaman nom o teꞌ varih to vavaasis voh a oah. 15 Pa ö ne eën to teꞌ voh nom e koaꞌ, eën to nat voh e nom pa Soe Vivihan to teꞌ non po Puk pe Sosoenën, to antoen e non pa heꞌ a oah o kokoman natsean. Ko kokoman natsean pamëh, to kon koe hah voh a oah po vaman pën manih pe Ieesuꞌ Kristo. 16 A ma soe kurus to teꞌ ne po Puk ne Sosoenën koman to heꞌ voh, ka soe pamëh to vaꞌaus e non pa vavaasis a ra, me a vataare a ma napan a ma tah to hat ne po toꞌtoꞌ pee. Me pa vatotoopin a ma tah to hat ne, me pa vavaasis a ra pa ö no toꞌtoꞌ pea se teꞌ vatotoopin vah va non. 17 Ivëh, ka teꞌ vëh to kiu non pa vatvus a soe pe Sosoenën to teꞌ non po Puk peꞌ, eꞌ to antoen e non pa kon kurus a ma tah neꞌ to kökööt non. A soe pamëh to vamatop e non peꞌ pa nok a ma vu kiu vihvih.

*3:8: [Moaan voh ne Jënës pen Jëmprës to vakihat me voh ne e Mosës.] A poa tövakihat poë varih, ee a poa teꞌ va Isip, ee a poa teꞌ ororaꞌ teꞌ. Ep na manuh po Eks 7:11-22; 8:7-19; 9:11.