2
Ea Se Vapöh Kokoman No Ko Nonok Vavih No O Upöm Teꞌ
O toꞌtoꞌ peöm manih pe Kristo to vaeh e non po kokoman peöm. Ka taateꞌ iu teꞌ peꞌ se heꞌ a neöm o kokoman tö. Eöm to vatös me e nem pa Tuvuh Vasioꞌ. Paröm teꞌ me e nem pa taateꞌ ururuan pe Kristo. Ko teꞌ nem pa taateꞌ nok vavih a ma upöm peöm. Ivëh, ke eöm se vavaeö rakah e nem peöꞌ, pa ö nöm to vapöh kokoman nem. Ko vatös vavih me nem a pah taateꞌ iu o upöm teꞌ. Eöm se keh nonok nem a ma taateꞌ poë varih, eöm se nat nem teꞌ me nem a taateꞌ amamun, vaononoah, me eöm se nat nem vavovoh nem a taateꞌ kë koman hah ëm. Ivëhpëhkëk, eöm se teꞌ vöknah nem, ko kë oah nem a ëhnëëro o upöm teꞌ këh a ëhnëëneöm. Eöm se koe a kokoman vörep varoe o toꞌtoꞌ koman peöm, ivëhkëk, eöm me se kokoman nem a ma toꞌtoꞌ po upöm teꞌ, ko vaꞌaus nem raoe pa teꞌ vavih.
E Kristo To Vöknah Ea Ke Sosoenën Kë Poan
Manih po toꞌtoꞌ peöm, eöm se kokoman va nem manih, ko teꞌ va nem manih pa ö ne Ieesuꞌ Kristo to teꞌ va non.
E Kristo to teꞌ vavoh non manih pe Sosoenën,
pa ma tah kurus neꞌ to nonok non.
Ivëhkëk, eꞌ to hikta koman voh non a nok a tah ne eꞌ koman to iu non,
marën a vaꞌaus koman hah ea,
suk eꞌ to vatoe me e non pe Sosoenën.
Ivëhkëk, eꞌ to vöknah hah ea pa teꞌ vamanih pe Sosoenën,
ko koe en pa tasun apuh vëh neꞌ to teꞌ me voh non.
Eꞌ to koaꞌ voh,
pareꞌ kon o sionin vamanih pa teꞌ,
ko tavus vamanih pa teꞌ kikiu akuk.
Ka ö neꞌ to teꞌ va non manih pa teꞌ,
eꞌ to vöknah hah ea,
pareꞌ vavatet varoe non a soe pe Sosoenën,
pa ö neꞌ to mët,
a, keꞌ öök rakah pa ö neꞌ to mët manih pa kuruse.
Ivëh, ke Sosoenën vasunön poan,
keꞌ vamomoaan non.
E Sosoenën to heꞌ poan o ëhnan to apuh oah e non,
pa ma moeh ëhnan kurus,
10 ivëh, ka ma napan kurus se vatokon manih pa ëhnan e Ieesuꞌ,
ka ma napan va pa vöön va kin,
me manih po oeh,
me manih paan o oeh se vatokon manih pa ëhnan e Ieesuꞌ.
11 Ka napan kurus rakah se soe vamanih pan,
“E Ieesuꞌ Kristo e Apuh.”
Ka taateꞌ pamëh to heꞌ non o ëhnan apuh manih pe Sosoenën Taman.
Ea Se Teꞌ Va No Manih Po Maaka Topniira Ma Napan
12 Ivëh, ke eöm a ma vakamöꞌ peöꞌ, eöm to vavatet tamoaan voh e nem pe Sosoenën pa ö nöꞌ to teꞌ vaꞌpeh me a noꞌ neöm. Eꞌ to vih oah non peöm se tëtënan soe nem kuru pa ö nöꞌ to teꞌ ke këh noꞌ nös neöm. Eöm se kikiu vakis nö nem, pa vavih rakah a ö teꞌteꞌ po kum peöm, vamanih pa ö nöm to ta nem e Sosoenën ko heꞌ avoes këm manih peꞌ. 13 Ea to nat e no pe Sosoenën to kiu non po kokoman peöm, ivëh, köm iu e nem pa nok a ma taateꞌ vih, ko antoen e nem pa nok a ma taateꞌ poë varih. Ivëh, ka ma taateꞌ poë varih to heꞌ vaeö ne poë.
14 Eöm se nonok nem a ma tah kurus, ko nat nem vavaarek nem, me eöm se koe a vaato vasukaꞌ vatëh. 15 Ke eöm se teꞌ vivihan nem, ka hikta hat se teꞌ non peöm. Ke eöm se teꞌ nem a ma koaꞌ pe Sosoenën, no a hikta hat to teꞌ non peöm. Ivëhkëk, eöm to teꞌ me nem a napan to heꞌ tonun ne a taateꞌ totoopin, ko nonok ne a ma taateꞌ hat peo. Ke eöm se teꞌ va nem manih po vesun to tëtëkrea ne topniira ma napan to teꞌ ne pa popoen manih po oeh, 16 pa ö nöm to heꞌheꞌ nem o vavaasis vëh to heꞌ non o toꞌtoꞌ. Ivëh, ko Poen ne Kristo se hah maꞌ, eöꞌ se vaeö rakah, suk a ma kiu nöꞌ to nok voh manih peöm, to hikta ro akuk. Eöꞌ to nonok voh noꞌ a ma kiu vëhvaꞌ poë varih, paröꞌ onoah voh eoꞌ.
17 O vaman peöm to teꞌ va non manih po heꞌ peöm, nöm to heꞌ vamanih po heꞌ pa nok a kiu pe Sosoenën. Eöꞌ se keh heꞌ o eraꞌ peöꞌ vamanih po heꞌ vaꞌpeh me a ma heꞌ peöm, eöꞌ se puh e noꞌ po vaeö vaꞌpeh me a neöm. 18 Eöm pet me se teꞌ vaeö nem, ko puh rakah nem po vaeö, ko vaeö vaꞌpeh me nem neoꞌ.
E Pöl To Soe A Ö Neꞌ Se Vanö E Timotiꞌ Manuh Filipaë
19 Eöꞌ to anoeh noꞌ e Apuh e Ieesuꞌ se keh iu non, eöꞌ se vanö vëhöꞌ nös e Timotiꞌ manem peöm. Keöꞌ se haraꞌ vaeö rakah pa ö neꞌ se hah maꞌ ko soe ka neoꞌ a ma tah nöm to nonok nem. 20 A hikta meh teꞌ to teꞌ me a no neoꞌ to teꞌ va non manih pe Timotiꞌ. Eꞌ to vapöh kokoman tamoaan me a no neoꞌ, pareꞌ kokoman tamoaan e non pa vaꞌaus a neöm. 21 O upöm teꞌ to karë varoe ne a nok a ma tah koman pee, ko hikta iu rakah ne a vaꞌaus, pa nok a kiu pe Ieesuꞌ Kristo. 22 Eöm to nat e nem pa taateꞌ vih pe Timotiꞌ. Paröm to nat e nem peꞌ to vaꞌaus voh a neoꞌ pa kiu va pa vatvus a Soe Vih, vamanih pe koaꞌ to vaꞌaus non e tamaneah. 23 Ivëh, köꞌ kokoman vovoh voh eoꞌ pa vanö vëhöꞌ nös eah manih peöm, pa ö nöꞌ se nat ataeah se tavus manih peöꞌ. 24 Eöꞌ to vaman e noꞌ pe Apuh se vaꞌaus a neoꞌ, ke eöꞌ me se nö nös pa ep a neöm.
E Pöl To Soe A Ö Neꞌ Se Vanö E Ëpafroditus Manuh Filipaë
25 E Ëpafroditus, e kea peöꞌ pa nok a kiu pa ëhnan e Kristo, me eꞌ to kiu vaꞌpeh me a no neoꞌ pa nap vëvënsun pe Kristo. Eöꞌ to iu voh noꞌ a vaꞌaus, köm vanö voh maꞌ eah manih peöꞌ. Kuru, eöꞌ to koman noꞌ a vanö hah nös eah manih peöm, 26 suk, eꞌ to iu ep kurus rakah ka no neöm. Eꞌ to karë, suk eꞌ to nat e non pan, eöm to tënan voh em peꞌ to haraꞌ voh a hiinana apuh. 27 A, eꞌ to haraꞌ voh a hiinana pamëh, ko ö ra mët en. Ivëhkëk, e Sosoenën to ururuan poan, me eöꞌ me. Ivëh, köꞌ hikta se haraꞌ vatamak itoeꞌ hah noꞌ. 28 Ivëh, köꞌ iu rakah e noꞌ pa vanö nös eah manem peöm, köm se ep hah in eah, paröm vaeö. Ke eöꞌ me se nat noꞌ haraꞌ vakarë suk noꞌ a neöm. 29 Ivëh, ke eöm se öt e Ëpafroditus pa ëhnan e Apuh, ko haraꞌ vaeö vörep em. Eöm se kë nem a ëhnëëro teꞌ to teꞌ va ne manih peꞌ. 30 Eꞌ to ö ra mët voh en, pa ö neꞌ to nonok voh non a kiu pe Kristo. Eꞌ to kokoman varoe voh non a vaꞌaus a neoꞌ, pa kiu vëh nöm to heꞌ voh eah. A kiu pamëh ne eöm to hikta onöt voh nem a nok.