TAËTUS
E Taëtus to hikta teꞌ non pan eꞌ a to Jiuꞌ. Ivëhkëk, manih pa ma vavaasis pe Pöl neꞌ to vaman en pe Ieesuꞌ Kristo. Manih pa ma pah nö vatvus soe voh pe Pöl, e Taëtus to nönö vaꞌpeh vah me voh non poan. E Taëtus vëh to nö vaꞌpeh me voh e Pöl manuh Jerusalëm po vatötönun apuh po aposol, (Aposol 15:2). E Pöl to vanö e Taëtus, keꞌ nö en Körin pa poa tëëm, (2 Körin 7:6-7; 8:6, 16). Vasuksuk ne Pöl to vateꞌ e Taëtus, keꞌ matop non a napan va po vaman to teꞌ ne manih pa to va Krit, (Taëtus 1:5).
1
A Ma Tah Ne Taëtus Se Nok Manih Pa To Va Krit
Eöꞌ e Pöl, eöꞌ a teꞌ kikiu pe Sosoenën, me eöꞌ a teꞌ kikiu ne Ieesuꞌ Kristo to vanö. Eꞌ to vanö voh a neoꞌ pa vakikis o vaman pa napan kurus varih, neꞌ to vateꞌ voh a ma napan koman peꞌ, pa ö nee to vavatet ne poë. Me pa vaꞌaus raoe pa kon o nat pa nat in a soe man, me a vatet a taateꞌ pe Sosoenën. Eöꞌ to vavaꞌaus noꞌ raoe pa ö nee se vaman vakis, ko anoeh ne e Sosoenën se heꞌ raoe o toꞌtoꞌ tamoaan. Moaan rakah voh ne Sosoenën to meꞌ avoeꞌ voh e non pa nok ta pah tah, eꞌ to soe vovoh voh en, pa ö neꞌ se heꞌ o toꞌtoꞌ pamëh manih pea. Keꞌ hikta onöt non a ö seꞌ piuk. Ka murin in o poen ne eꞌ koman to vateꞌ voh, e Sosoenën koman to kunkuin o nat pa ma pah teꞌ marën a vatvus a soe va po toꞌtoꞌ tamoaan manih pa ma napan kurus. Ka manih pa taateꞌ pamëh, neꞌ to vatvus vateeraꞌ a soe peꞌ. E Sosoenën, eꞌ a teꞌ va pa kon hah a ra, eꞌ to soe köꞌ kon a kiu va pa vatvus a soe.
Eöꞌ to kiun nös o kiun vëh manih pën Taëtus, eën to teꞌ va nom manih pe koaꞌ rakah peöꞌ manih pa taateꞌ va po vaman, parën teꞌ me nom o pöh vu vaman nemöm to teꞌ me nem. Eöꞌ to hinhin noꞌ pan, e Sosoenën Taman, me e Ieesuꞌ Kristo a teꞌ va pa kon hah a ra, ee pon se ururuan a oah, ko heꞌ a oah a taateꞌ moomo.
A Kiu Ne Taëtus Se Nok Manuh Pa To Va Krit
Eöꞌ to këh voh maꞌ oah pa to va Krit, pan eën se vahik a kiu pea manem, parën vateꞌ a nap susunön va po rotuꞌ pa ma vöön apaꞌpuh kurus varih, no o teꞌ va po vaman to teꞌ ne. Eën se nat nom anoe a soe pa ö nöꞌ to heꞌ vavoh ka oah. Eöꞌ to soe voh ka oah pan, eën se vateꞌ varoe rakah a nap susunön va po rotuꞌ varih to hikta teen ne ta ma hat manih pa napan, me ee to me ne a ma pah köövo ro. Ka ma koaꞌ po teꞌ poë varih se vaman rakah ne e Kristo. Ka napan hikta se vöhioꞌ suk ne ta ma hat nee to nok voh, pare nat ne nonok ne ta ma taateꞌ hat, pare nat ne vavatet ne a taateꞌ vatösoe, a soe pe taman me sinan. Eën to nat e nom, a teꞌ sunön va po rotuꞌ eꞌ a teꞌ ne Sosoenën to vateꞌ poan pa matop a napan pe Sosoenën. Ivëh, keꞌ se teꞌ vatotoopin rakah non, ka napan hikta se nat ne poë to teen non ta hat. Eꞌ se nat non teꞌ non pa taateꞌ möh, ko kë non a ëhnaneah. Eꞌ se nat non teꞌ non a teꞌ heheve vëhöꞌ. Eꞌ se nat non teꞌ non a teꞌ kakaak, me eꞌ se nat non teꞌ non a teꞌ vavapus. Eꞌ se nat non iu tiroëꞌ non a kon koe ta ma moniꞌ peo manih pa taateꞌ piuk. Eꞌ se matop vavih non a napan to nö maꞌ pa iuun peꞌ. Eꞌ se iu rakah non a ma taateꞌ vih, pareꞌ vavatet varoe non a ma kokoman vih. Eꞌ se vavatet rakah non a ma taateꞌ totoopin. Eꞌ se teꞌ non pa taateꞌ vivihan. Pareꞌ vöknah non o iu va po sionin. Eꞌ se öt vakis rakah non a soe man vëh, nee to vavaasis voh poë. Keꞌ se antoen poꞌ non a vakikis o upöm teꞌ po vavaasis man. Pareꞌ vataare non o teꞌ varih to vakihat me ne o vavaasis man, kee se inan vamanih pan, ee to nönö vapiun e ne.
Eöm Se Matop Nem Pa Napan Varih, To Mimiröꞌ Ne O Vaman Pa Napan Manuh Pa To Va Krit
10 Eꞌ to teꞌ non o teꞌ peo to koe ee pa kiu vatös. Ee to teꞌ ne sih pa mokoꞌ rivon akuk, pare meeme vapiun e ne pa napan. Hoe këk non pa napan pe Kristo varih to teꞌ ne paan o vavaasis po Jiuꞌ, a napan varih to eh ne sih pa pe a ö kokoaan. 11 Eën se soepip rakah a napan poë varih to iu vavaasis ne a taateꞌ pe a ö kokoaan, marën a rëh a ma moniꞌ pa napan. Ee to teꞌ ne sih pa miröꞌ o vaman po upöm teꞌ, me a ma kën tom sinan kurus pee pa taateꞌ pamëh. Ivëh, kee sih nat ne vatvus ne a ma vu vavaasis poë varih. 12 Moaan voh a pah teꞌ natnat va Krit koman to soe vavoh manih pan, “A napan va Krit ee a nap pikpiuk. Ee a nap hat rakah, ee to teꞌ va ne manih po tah poa ënëën teꞌ, to vavarauꞌ ne a napan. Ee a napan o karauh, to teꞌ varoe ne sih pa ëën.” 13 A ma soe no a teꞌ natnat pamëh to soe voh to man. Ivëh, kën se heꞌ a soe kikis manih pa nap pikpiuk poë varih, marën a vatotoopin a ma taateꞌ pee. Kee se vaman vamaman e Sosoenën. 14 Pare nat ne heꞌ tenan ne pa ma vu vöhioꞌ akuk po teꞌ varih, to teꞌ ne paan o vavaasis po Jiuꞌ to heꞌ tonun ne sih a soe man. 15 A napan koman se keh teꞌ vivihan ne pa matan e Sosoenën, a ma moeh tah me se teꞌ vivihan ke ne pee. Ivëhkëk, a napan se keh vavatet ne a taateꞌ popoen pa matan e Sosoenën, pare hikta vaman ne e Kristo, ahik ta pah tah se teꞌ vivihan ke non raoe. Suk ataeah, a ma kokoman pee, me a ma komëëre to popoen rakah e ne pa matan e Sosoenën. 16 A rivoeere to sosoe va non sih manih pan, “Eöꞌ to nat e noꞌ pe Sosoenën.” Ivëhkëk, a ma taateꞌ pee to vataare va e non manih pee, to heꞌ tonun voh e peꞌ. Ee a nap rërës teꞌ, ee to hikta iu pënton ne, pare hikta antoen rakah ne a nok ta pah tah vih.