4
Ope Nenge Urana Pe Ope Nenge Poreke
Mat 7:15; 1Te 5:21; 1Io 2:18; 2Io 7Titik mur pe liliuk mur, hana nenge te pallaklaka ke iri hetatalonga, tei hot ke te ronge ich lochloch ngana ke ulolo. Pe letemo manmanna nga reria helenga ero nga nenge te teke, Opepengpeng tungtunge helenga mur lala nge iri. Pe urana nge a olleke tele ope nemur. Lape teat nge NeHalang ma ero? 1Ko 12:3Iri nemur nenge te hele ke te teke Iesus Kristus lohot ke I non, ta eteia ke NeHalang Opene tu nge iri pe teat nge NeHalang. 1Io 2:18Pe iri nenge ope e nge altoto tu teu nge iri, te hele urume Iesus ke pomau ero. Pe ope nem Kristus nena ngarang ia. I laka nenge a longe pingana nenge te teke atat. Pe heueu nei ngana koi at ke tunga ich ke ulolo.
Mat 12:29; 1Io 5:4-5Tutuk mur, imo NeHalang tutuna mur ia imo pe a hekou sue hana nenge te channangnanga ke te teke iri hetatalonga mur ke ulolo. Iange NeHalang Opene nenge tu teu nge imo nem na kerkerenga palaungana toto nge non poreke ngana nenge tu teu nge iri nenga ich nei. Ioa 8:47; 15:19Ke iri nenge te pallaklaka ke iri hetatalonga nem, te hele menmene ure nemur nga ich iange reria nga ich, pe hehei pe hana nga ich te longo lala nge iri. Pe imem, NeHalang tutuna mur imem. Ke mele nenge eteia NeHalang longo atat nge imem. Pe mele nenge NeHalang tuna ia ero longo at nge imem ero. Ke pomalam ta etei mellehe Ope urana ngana nenge manmanna pe ope poreke ngana nenge pallaklaka.
NeHalang Mutena Tau Tote Ita
Pekngak mur, mutera taua pekngara mur iange mutenga huna nge NeHalang. Mele hel nenge muteria tautaua pekngaria mur te eteia NeHalang pe NeHalang tutuna mur ia iri. Mutenga huna nge NeHalang ke mele nenge mutena taua pekngana mur ero eteia NeHalang ero. Ioa 3:16Pe NeHalang hemallaha hote poinga nenge mutena taua ita. Ngana laka nenge kulosia Tuna elle nem ke sio at nga ich ke ta mene maulinga nge I. 10  Rom 5:8-10; 1Io 2:2Ita mutera tau tele NeHalang ero. Mutenga toto pomai koi: NeHalang mutena tau tele ita pe kulosia Tuna at ke mete pe helemlem mule ita nga rera poinga poreke ngana mur. 11 Pekngak mur, NeHalang mutena tau tote ita ke pomai ke ulolo. Ke pomalam urana nge ita pule mutera taua pekngara mur. 12  Ioa 1:18Mele pele esia NeHalang nakuna ero toto. Pe nenge teke mutera tau helel, NeHalang tu luluch toto nge ita ke mutera taua I ke pomange I nge mutena tautaua ita.
13  2Ko 1:22; 1Io 3:24Pe ta eteia ke tatu luluch nge NeHalang pe I tu luluch nge ita, iange tunge Opene at nge ita. 14 Temere kulosia Tuna ke mene mule hehei pe hana nga reria poinga poreke ngana mur. Pe imem mo heleia iange mo naue ke ulolo. 15 Pe mele nenge haliu hot ke teke Iesus I NeHalang Tuna, lape NeHalang tu luluch nge i pe i tu luluch nge NeHalang. 16 Pe ita letera manmanna iange ta eteia ke NeHalang mutena tau tote ita.
NeHalang I Mutenga ana Non. Mele nenge mutena taua pekngana mur tu luluch nge NeHalang pe NeHalang tu luluch nge i. 17 Ke nga poinga nei mutera taua I ke pomange I nge mutena tautaua ita. Ke pomalam lape sara loiloi ero nga etue nenge NeHalang amnei teueu nga rera poinga mur. Iange tatu nga ich nei pe ta poi ke mange I. 18 Nenge teke poinga nenge mutera taua pekngara mur tu ke kerkereng toto nge mele, poinga nem helope hote mataunga pe mataunga nem tu teu nge mele nem ero ol. Mataunga luna toto ma ke mai koi: Nenge teke mele eteia nge lape mene melmelenga palaungana, nenge nem lape poia mele nem ke matau. Pe mele nenge matau, ta eteia ke poinga nenge mutena taua pekngana mur tu ke kerkereng nge i ero kura.
19 NeHalang mutena tau tele ita. Pomalam ita mutera taua pekngara mur. 20 Nenge teke mele hele, “Iau mutek taua NeHalang” pe mutena taua tina ero, mele nem channanga ke ulolo. Iange i esia tina nga matana pe mutena taua ero. Pe kolkolia NeHalang pe lape mutena taua NeHalang ke merei? 21  Mak 12:29-31Hotonga nenge NeHalang tunge at nge ita ma ke mai koi; “Mutemo taua NeHalang pe mutemo taua pekngamo mur pule!”

4:1: Mat 7:15; 1Te 5:21; 1Io 2:18; 2Io 7

4:2: 1Ko 12:3

4:3: 1Io 2:18

4:4: Mat 12:29; 1Io 5:4-5

4:5: Ioa 8:47; 15:19

4:9: Ioa 3:16

4:10: Rom 5:8-10; 1Io 2:2

4:12: Ioa 1:18

4:13: 2Ko 1:22; 1Io 3:24

4:21: Mak 12:29-31