Ioanes
Helenga Urana Toto Ngana Nenge Ioanes Hasia
1
Helenga Lohot Ke I Non
Ioa 17:5; 1Io 1:1-2; Hem 19:13Nga talun ngana toto ure lochloch ngana te lohot ero kura pe Helenga nem tu ke ulolo. Helenga nem tu luluch nge NeHalang pe i sipona i NeHalang. I tu luluch nge NeHalang nga talun ngana toto. 1Ko 8:6; Kol 1:16-17; Hip 1:2Nge i mana, NeHalang ala hote ure lochloch ngana. Ke ure lochloch ngana nei lohot nga kue e nge altoto ero ol.
Ioa 5:26Pe maulinga lochloch ngana huna nge i toro. Pe maulinga nem, tunge lemenge lange hehei pe hana lochloch. Ioa 3:19Pe lemenge nem tualeme nga kileng au ngana. Pe kileng au ngana kikina ngana nenge poi hele lemenge nem nge ita ero.
Mat 3:1; Luk 1:13-17, 76Iok, NeHalang kulosia none ke at. Ana non ene laka Ioanes. Pe i at ke hele hote Lemenge nem ke hehei pe hana lochloch te longe nena helenga pe leteria manmanna. Pe Ioanes i sipona i lemenge nem ero. I at mana ke hele hote lemenge nem. Ioa 8:12Pe lemenge toto ngana nenge tualeme hite hulua lochloch, lape sio at nga ich pe ngana koi atat lo.
10 Ana non tu nga ich lo nenge i sipona ala hote. Pe kileng nga ich tenau lange i ke nek ero. 11 Ana non at nga nena kileng pengpeng pe nena kileng nganangana mur lemeria ero ia i. 12 Pe iri nenge tenek teua i pe leteria manmanna nga Ene, i talue iri ke NeHalang tutuna mur ia iri. 13  Ioa 2:11; 3:3-6; 1Pi 1:23Pe NeHalang tutuna mur iri nga poinga nenga leinga ero, nga nenge hehei pe hana te hohoe tuturia mur. Nem ero. Iri te lohot nga NeHalang lemene ngana. Ke iri temeria NeHalang.
14  Pil 2:7Helenga nem lohot ke i non ke tu luluch nge ita. Pe ta naue nena hemalmalinga palaungana ke ulolo. Hemalmalinga palaungana nenge Temere Tuna elle nem. Pe i muta toto nga poinga urana toto ngana. Pe nena helenga mur manmanna lochloch.
15 Ke Ioanes hele urumrume ana non lala nge hehei pe hana, pe haliu ke teke, “Non nem koloi nenge e heleia ke e teke, ‘I nenge nanasia iau, i palaungana toto nge iau iange tehoe iau ero kura pe ana non tu ke ulolo.’ ” 16 Pe i muta toto nga poinga urana ngana mur. Ke pomalam ita lochloch ta menmene petanga mur nge halang toto nge i. 17  Exo 34:28; Rom 6:14NeHalang hesue hotonga mur lange Moses ke at nge ita. Pe poinga urana ngana mur pe helenga manmanna ngana mur teat nge ita nga kue nenge Iesus Kristus. 18  Exo 33:20; Ioa 6:46; 1Ti 6:16Mele pele naue NeHalang nakuna ero toto. Pe tuna elle nem i NeHalang ia. Pe i are teu la toto nga Temene taena ene. Pe i sipona henonou hote NeHalang at nge ita.
Ioanes Nenge Henunun Hele Hemallaha Hote Iesus Lange Hehei Pe Hana
(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18)
19 Iuta mur nenge Ierusalem te kulosia tunginga ana hana mur pe Liuai mur ke tela nge Ioanes pe te ontei hote i ke pomai koi, “Iong itei toto?” 20 Pe Ioanes topele helenga e ero. Hele hot pengpeng mene ke teke, “Iau Kristus ero.”
21  Deu 18:15, 18; Mat 11:14Pe hana nemur te ontei mule, “Ol pe iong non tei? Iong Elaisa?”
Pe Ioanes hele, “Ero iam, iau non nem ero.”
“Eh! Iong hetatalonga ma?”
Pe Ioanes tucholia, “Ero.”
22 Pe hana nemur te hele, “Ol pe iong itei toto? O hele hote iong at nge imem pe mola ke mo heleia lange iri nenge te kulosia imem at. Pomalam o hele hot mene iong at nge imem ol.”
23  Isa 40:3Ol pe Ioanes tuacholia nga hetatalonga Isaias nena helenga mur nenge hele ke teke, “Iau laka none alngana nenge haliuliu nga ich sana lomona nenge teke, ‘A hepeng ia Non Soke nena kue ke pengpeng.’ ”
24 Pe hel nenge iri Paresio nenge te kulosia iri at neu, 25 te ontei mule i, “O teke iong Kristus ero, pe iong Elaisa ero pe iong hetatalonga ero. Pe pomerei o henunune hehei pe hana?”
26 Pe Ioanes tuacholia, “Iau e henune hehei pe hana nga ech mana. Pe mele la mes luluch nge imo, pe imo a eteia i ero. 27  Ioa 1:15Ana non koi nanasia iau ke atat. Pe iau e urana ero toto nge epoi hote apena ana ae ulina.”
28 Ure nenge nei lohot nga kileng nenge Petani nga ech Iortan ilina hele. Nga kileng unne nenge Ioanes henunune hehei pe hana ia.
Iesus I NeHalang Nena Tunginga
29  Isa 53:6-7; 1Pi 1:18-19Iok, pomange rou Ioanes naue Iesus nge i ke la tau pengpeng ia i pe hele, “Anau la NeHalang nena Sipsip Tuna kou atat neu. I lape saua poinga poreke ngana mur nga ich nei ke te lasus toto. 30  Ioa 1:15Ke i sipona laka nenge e heleia lala nge imo nenge e teke, ‘None koi nananas ia iau ke atat kura. Pe ana non i palaungana toto nge iau. Iange tehoe iau ero kura pe i tu tala nge iau ke ulolo.’ 31 Pe iau e eteia i ero. Eat pe e henune hehei pe hana nga ech mana. Pe nga poinga nenge e poia nei, lape hehei pe hana nge Israel te naue i ke mallaha toto.”
32  Mat 3:16Ke het pe Ioanes hele hot mule ure manmanna ngana hel pule ke teke, “E naue Opepengpeng nge sio at nga tapa ke pomanga ngie chaulum, pe to haka mana nga ana non houngana. 33 Nga tele ngana toto e eteia i ero. Pe Non nenge kulosia iau at ke e henunun nga ech nei, hele at nge iau ke teke, ‘Onau pe o esia non nenge Opepengpeng sio at ke to haka nge i, ana non lalom nenge lape henunun nga Opepengpeng.’ 34  Mat 3:17Ke ure nem e naue nge lohot ke ulolo. Pe e hele ke manmanna toto lange imo, Non nei i NeHalang tuna.”
Iesus Talun Ke Iua Nena Hana Mur
35 Iok, pomange rou mule Ioanes mes luluch nge nena hana mur nai. 36  Ioa 1:29Pe naue Iesus nge i toto pe hele, “Anau la, NeHalang nena Sipsip Tuna kou!”
37 Pe hana nai neu te longe Ioanes nge hele ke mau pe te nanas sapele Iesus. 38 Ol pe Iesus ralele pe naue iri nge te nananas pe onteia iri, “Imo nai a nansia iau ke?”
Pe iri nai te hele, “Hetoronga, o tutu langai?”
39 Pe Iesus hele, “Imo nai aiat kela anau.” Iesus hele pomau pe chaia matana sisio lo.
Pomalam tei kela tenau nga Iesus tu nganngana pe tetu luluch mana nge i nga etue neu.
40  Mat 4:18-20Pe hana nai nenge te longe Ioanes nge heleia Iesus pe te koko nge i neu, elle nge iri ene Antreas. Pe Antreas i Simon Petrus tina ia. 41 Ana non la ke tango rere tele tina Simon pe hele lange i, “Mo hottaua Mesias, non nenge mene tuangaola nge heo ngana lo.” (Nga helenga Krik te hetue non nem ke “Kristus”.) 42  Mat 16:18Pe mene i ke lange Iesus.
Pe Iesus nau lange i pe hele, “Iong em laka Simon nenge ne Ioanes tuna. Pe lape te hetue iong ke Sipas” (Nga helenga Krik te hetue ke “Petrus” luna laka “um”.)
Iesus Iua Pilipus Iri Nai Nataniel
43 Iok, pomange rou mule pe Iesus teke lohaka ke lange Kalelea. La pe hottaua Pilipus pe hele lange i ke teke, “Pilipus o iat ke o nanasia iau.”
44 Pe Pilipus pule nena nge Petsaita nga Antreas iri nai Petrus reria kileng huna. 45  Deu 18:18; Isa 7:14; 9:6; Jer 23:5; Ezk 34:23Iok, Pilipus hottaua Nataniel pe hele lange i pule ke teke, “Mo hottaua non nenge Moses has urume nga hotonga ana alalaha mur lo. Pe pule hetatalonga mur tehas urume i nga reria alalaha mur. Ana non ene laka Iesus. Ne Iosep nenge Nasaret tuna.”
46 Pe Nataniel hele, “Ah! Ngana iam o hetue kileng nenge Nasaret mam! Utar nge urana toto nge lape lohot nga kileng nem mam, eh!?”
Pe Pilipus hele, “Oi at mana ke onau.”
47 Iok, Iesus naue Nataniel nge i ke atat pe hele, “Kileng nenge Israel nganangana e toto koi atat nei. Pe pallakanga ana poinga unne tu nge i ero toto.”
48 Pe Nataniel onteia Iesus ke teke, “Iong mam o eteia iau ke merei toto?”
Pe Iesus hele, “Pilipus la ke hele nge iong ero kura pe enau tele iong nge o arare nga ae popi ene.”
49  Mat 14:33; 16:16; Mak 3:11Ol pe Nataniel hele, “Hetoronga! Iong NeHalang Tuna Iong pe Israel mur aria Naungaala ana non!”
50 Pe Iesus hele, “Iong o longe iau nge e teke e naue iong nge o arare nga ae popi ene. Pomalam letem manmanna pe o hele ke mam, ae? Ure hel nge papalauna nga nei, lape o naue iri nge te lohot kura.” 51  Gen 28:12Pe Iesus hele pule ke teke, e hele ke manmanna toto lange imo: lape a naue tapa sana nge ulala pe a esia NeHalang nena angkelo mur nge te haka lala pe tesio atat nge Non Tuna.

1:1: Ioa 17:5; 1Io 1:1-2; Hem 19:13

1:3: 1Ko 8:6; Kol 1:16-17; Hip 1:2

1:4: Ioa 5:26

1:5: Ioa 3:19

1:6: Mat 3:1; Luk 1:13-17, 76

1:9: Ioa 8:12

1:13: Ioa 2:11; 3:3-6; 1Pi 1:23

1:14: Pil 2:7

1:17: Exo 34:28; Rom 6:14

1:18: Exo 33:20; Ioa 6:46; 1Ti 6:16

1:21: Deu 18:15, 18; Mat 11:14

1:23: Isa 40:3

1:27: Ioa 1:15

1:29: Isa 53:6-7; 1Pi 1:18-19

1:30: Ioa 1:15

1:32: Mat 3:16

1:34: Mat 3:17

1:36: Ioa 1:29

1:40: Mat 4:18-20

1:42: Mat 16:18

1:45: Deu 18:18; Isa 7:14; 9:6; Jer 23:5; Ezk 34:23

1:49: Mat 14:33; 16:16; Mak 3:11

1:51: Gen 28:12