6
Tai Ia Rera Inga Heueu Ngana
Iok, lape ta poi ke pomerei ol? Lape tapoi manmana poinga poreke ngana ke NeHalang letena urana ngana pupuo ke palaungana tototo ol? Ero toto! Tatu ngara nga poinga poreke ngana nemur mete sio ke ulolo. Ke lape tatu hit menmene ero ol! Kal 3:27Imo a eteia ke ita ta mene henuninga pe ta lohot ke ita elle mana luluch nge Kristus, pe ta mene henuninga nenge ta mete luluch nge i pule. Kol 2:12Nga etue nenge ta mene henuninga, ta mete luluch nge i pe tealo hite ita la luluch nge i pule. Pe Temere NeHalang hemaul heke mule Kristus nga nena kerkerenga nenga nena hemalmalinga. Pe ita pule ke pomalam, pe ta talun ke tai ia rera inga heueu ngana. Iange ita ta lohot ke ita elle mana luluch nge Kristus pe ta mete luluch nge i nga etue nenge mete. Pe nga maul haka mule ngana ita lape ta maul haka luluch nge i pule. Kal 5:24Ita ta eteia ke rera poinga niknike ngana mur ta mete haka luluch ia nge Kristus nga manga toto ke ulolo. Ke pomalam singira metmete ngana nei nena kerkerenga ero ol nge poia ita ke ta nanas ia poinga poreke ngana. Ke ita ta nanas tau mene poinga poreke ngana mur ero ol. Iange ta eteia ke kerkerenga nenga poinga poreke ngana rahit tote mele nenge mete ero ol.
Ita letera manmanna ke ta mete luluch nge Kristus pe lape tatu ke ta maul luluch nge i pule. Iange ta eteia ke Kristus maul haka mule nga metenga pe lape mete mule ero ol; metenga nena kerkerenga nenge hekou sio mule i ero. 10 Kristus mete ke hekou sue kerkerenga nenga metenga pe mete ke elle mana pe mete mule ero ol. Pe heueu nei tu ke maulul pe tuia nena tunga nga NeHalang ene. 11  2Ko 5:15; Kal 2:19Ke pomalam mana nge imo. Imo letemo metene imo sipomo pe a hele ke pomai koi: Ita ta mete luluch nge Kristus pe poinga poreke ngana nemur te rahit toto mule ita ero ol. Ta mete pe NeHalang hemaul haka mule ita luluch nge Kristus ke tatu ia rera tunga nge NeHalang mana ol.
Metenga At Nge Antam Pe Maulinga At Nge Kristus
12  Gen 4:7Ke pomalam a longala teua poinga poreke ngana langa singimo metmete ngana nemur ero pe a longele singimo ke nanas tau mene lemene ngana mur ero. 13  Rom 12:1Pe a longele singimo unne ke poi ke pomanga ure nenge popoi poinga poreke ngana ero pule. Urana nge a tunge imo sipomo lange NeHalang iange imo apoi ke pomalaka nge hehei pe hana nenge te mete pe heueu nei a maul haka mule nga metenga. Pe a tung lochloche singimo lange NeHalang ke ume hote ure urana ngana mur. 14  1Io 3:6A longele poinga poreke ngana ke nauele imo ero iange atu teu nga hotonga nauala ngana ero, atu teu laka nga NeHalang letena urana ngana ol.
Ita Ume Ana Hana Mur Nga Poinga Nge Pengpeng
15 Iok, ita tatu teu mana nga NeHalang letena urana ngana. Pe nenge hotonga nauala ngana, tatu teu ia ero ol. Pe lape tapoi ke pomerei ol? Lape tai nga lemere ngara ke ta popoi poinga poreke ngana kura kai? Ero toto! 16  Ioa 8:34; 2Pi 2:19Imo a eteia ke nga etue nenge a tunge imo sipomo lange mele ke pomanga ume ana hana mur pe a longo taua i, manmanna ke mele nenge a longo taua i nem nena ume ana hana mur imo sapelpele. Pe nenge teke a tunge imo langa poinga poreke ngana lape a mene urumo metenga. Pe nenge teke a tunge imo lange NeHalang ke a nanasia I lape a mene urumo laka poinga pengpeng ngana mur. 17 Pe e hele urana toto lange NeHalang iange nge nike poinga poreke ngana nena ume ana hana mur imo toto, pe heueu nei a tung tote letemo ke longo tau tote helenga manmanna toto ngana nenge te hetoro sue lange imo. 18 Imo te mene hote imo nga poinga poreke ngana ke ulolo pe heueu nei poinga nge pengpeng nena ume ana hana mur imo ol.
19 Imo letemo matana ngana mallaha sakilil ero ke lape e heleia helenga nenge ta helele ia ke kokoes. Nge nike a tunge singimo unne hel ke poinga poreke ngana pe salaulaunga reria ume ana hana mur ia iri. Ke pomalam heueu nei a tunge iri ke la iri ume ana hana mur nga poinga nge urana pe pengpeng. 20 Nga etue nenge poinga poreke ngana takue imo, a nanasia poinga nge pengpeng ero. 21 Pe a poia poinga poreke ngana nemur ke heueu nei a meia imo. Pe poinga poreke ngana nemur uruna metenga. Aina! Amene ute pele nge urana ero toto nga etue nem! 22 Pe heueu nei NeHalang mene hote imo nga poinga poreke ngana pe a lohot ke nena ume ana hana mur imo. Pe lemo ume mur lape poia imo ke a lohot ke pomange i. Ke pomalam, nga hoena lape a mene maulinga ke koko. 23  Rom 5:12, 15Iange poinga poreke ngana uruna laka metenga, pe NeHalang nena tunginga nenge tung mene at nge ita, ngana laka maulinga ke koko nge ara Non Soke Iesus Kristus.

6:3: Kal 3:27

6:4: Kol 2:12

6:6: Kal 5:24

6:11: 2Ko 5:15; Kal 2:19

6:12: Gen 4:7

6:13: Rom 12:1

6:14: 1Io 3:6

6:16: Ioa 8:34; 2Pi 2:19

6:23: Rom 5:12, 15