2
Tames Ke Kerkereng Nga Letera Manmanna Ngana
Iau lemek ke e teke a eteia ke iau eume ke kerkereng toto ke e halaua imo pe iri nenge Laotisia pe iri lochloch ngana nenge te naue iau ero toto. Pe eume ke kerkereng toto iange e teke saria kikina pe muteria tau hel pe te eukirau pe helenga manmanna ngana lohot ke mallaha nge iri. Pomalam lape te etei tote NeHalang nena helenga talkome ngana nenge isipona i Kristus pe leteria manmanna ia. 1Ko 1:24, 30Iange i rahite lohenga nga NeHalang nena kole hoena mur pe letena tuanin ngana mur pe letena matana urana ngana mur pe lape hemallaha hote iri. Rom 16:18E heleia lange imo nike iange lape mele pallaka ia imo nga helenga e nge manmanna ero. 1Ko 5:3Iau etu luluch nge imo ero pe letek la tu luluch nge imo pe e iech iange e longe imo nge atu ke elle pe letemo manmanna ngana kerkereng toto nge Kristus.
Tatu Ke Elle Luluch Nge Kristus
Imo atal heke Iesus Kristus ke amo Soke ke ulolo ke pomalam atu ke elle luluch nge i. Epe 3:17Pe ames ke kerkereng nga letemo manmanna ngana nga helenga urana toto ngana nenge Kristus nenge te hetoro imo ia ke ulolo, ke pomalam atu ke kerkereng luluch nge i ke pomanga ae nenge ulana sik teu toto nga ich pe pule pomanga pele nenge huna mes ke kerkereng toto. Pe a hele urana lange NeHalang ke kokoes nga ure urana ngana mur nenge tunge lala nge imo.
Pe anau ala amo ke nek iange mele hel lape tepoi taole imo nga hengetoro e nge nganangana ero nenge lohot mana nga ita non letera matana ngana. Ke hengetoro nem at nga ope nemur nenge tenau elele tapa sana nga reria kerkerenga, at nge Kristus ero.
Ioa 1:14, 16Iange NeHalang hemallaha hot tote i nge Kristus ke singina pomange ita non 10  Epe 1:21-22pe imo a mene maulinga manmanna ngana nge Kristus ke muta toto nge imo. Pe Kristus i palaungana toto nge ope nemur nenge iri mukmuka nge pekngaria mur pe ope hel pule nenge reria kerkerenga halang. 11  Rom 2:29Imo te riria singimo iange atu ke elle luluch nge Kristus pe riringa nem none poia nga penna ero. Kristus isipona poia nga nenge mete ke mene mule imo nga lemo poinga poreke ngana mur. 12  Rom 6:4Nga etue nenge a mene henuninga, nem pomanga a mete luluch nge Kristus pe tealo hit luluche imo nge i. Pe nga letemo manmanna ngana NeHalang hemaul heke imo pule nga nena kerkerenga nenge hemaul heke Kristus ia.
13  Epe 2:1, 4-5Imo a mete ke ulolo, iange lemo poinga poreke ngana mur te poia imo ke a kangkanga toto nge NeHalang. Pe heueu nei NeHalang poia imo ke atu ke a maulul luluch nge Kristus iange saua rera poinga poreke ngana mur ke te lasus toto ke ulolo. 14  Epe 2:14-16; 1Pi 2:24Pe alalaha nenge hele hot ara, ngana laka nenge henonou hote rera poinga poreke ngana mur nga nenge ta nanasia hotonga ero. Pe NeHalang pasis hote ure lochloch ngana nga alalaha nem pe mene ke la hero hite nga manga toto. 15 Ke nga manga toto nem Kristus hekou sue ope nemur nenge iri mukmuka nge pekngaria mur pe ope hel pule nenge reria kerkerenga halang. Pe takrung lele iri pe hetei hote iri lange hulua lochloch. Ke la hulua lochloch ngana nemur te es ke mallaha nge ope nemur reria kerkerenga ero toto ol.
16  Rom 14:1-13Ke pomalam a longo taua mele hel nenge te tutue imo ia helenga nga ure nemur ero: Nga utar nenge a ngaua pe utar nenge a inia, pe nga teio heueu ngana lohot ngana, pe nga hetalaulaunga ana etue, pe nga etue papalaungana hel pule nenge te lohotot. 17  Hip 8:5Ure nemur iri ure opene mana nenge te heilangia ure manmanna ngana nenge atat. Ke ure manmanna ngana nem ngana laka Kristus. 18 A longele mele hel ke te pallaka rere imo ero, nenge te poi ole imo ke te teke atal sue imo pe a heto heke angkelo mur. Iri te teke te heporeke imo nga lemo tunginga nenge lape a mene. Te palut laka rara ia tenau operia ngaria mur pe nem manmanna ero iange leteria muta toto ia reria poinga poreke ngana mur. 19  Epe 2:21; 4:16Ita lochloch ita Kristus singina pe iri terir hote iri nge i ke ulolo, nge i nenge ita lochloch palpalra ia. Kristus nauele singina pe rahit tele tuatom ngana mur nga aepona mur. Pe singina puo ke nanasia puo ngana nenge NeHalang mutena taua.
20  Kal 4:3, 9; 1Ti 4:3Imo a mete luluch nge Kristus ke ulolo. Pe ope nemur nenge iri mukmuka nge pekngaria mur nga tapa sana tenau ele imo nga reria kerkerenga ero ol. Pe pomerei nenge atu ke pomanga lemo nga ich nei kura, pe a nanasia reria hotonga nemur mai? 21 “O ngaua ngaunga nei ero! Ora taua ngaunga neu ero! Pe ora taua ngaunga neu ero pule!” 22  Mat 15:9Hotonga pe hengetoro nemur hana tepoi heke mene pe te helele ia ure nemur nenge ich ana mana, nenge te ngaua pe te inia ke het pe ute nge ma ero ol. Pe pomerei nenge a teke a nanasia? 23 Hotonga nenge pomai, nakuna pomanga lohot nga letematana ngana nenge urana. Tepoi hote ke muteria taua NeHalang pe tetal susue iri pe tenau ele singiria mur. Pe hotonga nemur nakuria ero toto nge tepoi ele singiria lemene ngana nga reria poinga poreke ngana mur.

2:3: 1Ko 1:24, 30

2:4: Rom 16:18

2:5: 1Ko 5:3

2:7: Epe 3:17

2:9: Ioa 1:14, 16

2:10: Epe 1:21-22

2:11: Rom 2:29

2:12: Rom 6:4

2:13: Epe 2:1, 4-5

2:14: Epe 2:14-16; 1Pi 2:24

2:16: Rom 14:1-13

2:17: Hip 8:5

2:19: Epe 2:21; 4:16

2:20: Kal 4:3, 9; 1Ti 4:3

2:22: Mat 15:9